Yeşil Sertifika

Güncelleme:
28.7.2023
Yayım:
20.6.2022

Hazırda kurulu güneş enerjisi sisteminiz varsa, üye olarak sizin için özel içeriklerden ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz...

Üye Olun >>

Yeşil Sertifika Nedir?

Bir yapının ya da üretim tesisinin, tüm süreçlerde çevreye duyarlı olduğunu, enerji tasarruflu teknolojiler kullandığını, enerji ihtiyacının bir bölümünü ya da tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığını belirten belge, yeşil sertifika olarak adlandırılır. Çevre danışmanlık şirketleri tarafından verilen yeşil sertifikalar, kurum adına göre ya da ulusal veya uluslararası kapsamlı olmasına göre farklı şekilde adlandırılıyor. Yeşil sertifikalar, yaşam alanları ve üretim tesisleri için zorunlu değil; ancak yapıyı inşa eden şirketler ya da üretim tesislerinin itibarına önemli bir katkı sağladığı biliniyor. 

Yeşil Bina

Sürdürülebilir bina, ekolojik bina veya çevre dostu bina olarak da adlandırılan yeşil binalar; yapının inşasından önce başlayan ve yıkımına kadar geçecek süre boyunca çevreyle uyumlu olan ve enerji kaynakları başta olmak üzere doğal kaynakları verimli şekilde kullanacağını taahhüt eden binalardır. Yeşil binaların planlama sürecinden itibaren tasarımı, inşaatı, işletim süreci, bakımı, yenilenmesi ve yıkımı, çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Yapımından yıkımına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca belirlenen kriterleri yerine getiren yapılar yeşil bina olarak adlandırılabilir. 

Enerjide Yeşil Sertifika Başvuru Süreci

Yenilenebilir Enerji Sertifikası ya da Yeşil Enerji Sertifikası olarak Türkçeye çevrilen International Renewable Energy Certificate, (I-REC) bir tesisin kullandığı elektriğin belirli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayan, uluslararası bir sertifikadır. I-REC sertifikası başvurusu, I-REC Foundation Türkiye tarafından yetkililendirilen enerji danışmanlık şirketleri aracılığıyla yapılabiliyor. Yetkili şirketleri inceleyin: I-REC Sertifikalı Şirketler Listesi

Yeşil Sertifika Yönetmeliği

12 Haziran 2022’de Resmî Gazete'de yayımlanan "Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği’’ ile Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi "YeS-TR" hayata geçirildi. Yeşil binaların belgelendirilebilmesi amacıyla hayata geçirilen Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi, Türkiye Çevre Ajansı’nın yetkisinde olacak. Yönetmelik uyarınca; yeşil sertifika almak isteyen yapılar, yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alacak. Yeşil sertifika uzmanları, sertifika için başvuru yapan yapıların bilgilerini YeS-TR sistemine kaydedecek ve sertifikasyon süreci sistem üzerinden yürütülecek. 

Yeşil sertifika ile ilgili mevzuatı inceleyin: Yeşil Sertifika Yönetmeliği - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.

Yeşil Sertifika Alma Kriterleri

Yeşil sertifika almak isteyen yapıların yerine getirmesi gereken şartlar, Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu’nda belirtiliyor. Yeşil sertifika almak kriterleri, Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu’nda aşağıdaki başlıklarda sıralanıyor:

 • Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT)
 • İç Ortam Kalitesi (İOK)
 • Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü (YMD)
 • Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV)
 • Su ve Atık Yönetimi (SAY)
 • İnovasyon Bina (İNO): Mühendislikte ve Tasarımda Yenilikçi, İyileştirici, İzlenebilir Çözümler

Yeşil sertifika değerlendirme koşulları ve detaylı kriterler için inceleyin: Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu.

Yeşil Sertifika Geçerlilik Şartları

Yeşil sertifika uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda yeşil sertifika almak için gerekli şartları sağladığı belirtilen yapıların sertifikası, bina yıkılana dek geçerli sayılır. Yeşil Sertifikanın yeni sürümlerinin hayata geçirilmesi halinde; alınan sertifika geçerliliğini kaybetmez, yeşil sertifikanın alındığı yıl, sertifikanın versiyonu olarak değerlendirilir. 

Yeşil Sertifika Uzmanı

Yeşil sertifika başvuruları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanları tarafından değerlendirilecek. 

Yeşil sertifika uzmanı olmak için, belirli eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilen sertifika eğitim programına katılmak ve program sonunda yapılan sınavdan geçerli bir not almak gerekiyor. 

Yalnızca belirli meslek gruplarından kişiler, yeşil sertifika uzmanı eğitimine katılabiliyor. Bu meslekler şu şekilde:

 • Mimar
 • İç Mimar
 • Makina Mühendisi
 • İnşaat Mühendisi
 • Çevre Mühendisi
 • Elektrik Mühendisi
 • Elektrik- Elektronik Mühendisi
 • Enerji Mühendisi
 • Enerji Sistemleri Mühendisi
 • Mekatronik Mühendisi 

Yeşil sertifika uzmanlık yetki süresi ise on yıl. Bu sürenin ardından eğitime katılım zorunlu olmasa da tekrar sınava girilerek uzmanlık yetkisinin yenilenmesi gerekiyor. 

Yeşil Sertifika Değerlendirme Şirketleri

Yeşil sertifika için değerlendirme kuruluş başvuruları devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen kuruluşlar, Yeşil Sertifika Sistemi "YeS-TR" web sitesi üzerinden işlem yapabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yetkili kuruluşlar, Yeşil Sertifika Sistemi web sitesinde yayınlanacak.

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı 

Yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yetkili değerlendirme kuruluşu ekibinde görev yapan ve yapıların değerlendirme kılavuzuna göre değerlendirilmesinden ve puanlanmasından sorumlu olan yeşil sertifika uzmanlarıdır. Yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, değerlendirme uzmanı olarak yetkili kuruluşta görev aldığı süre boyunca yeşil sertifika uzmanlığı ya da danışmanlık yapamaz

Yenilenebilir Enerji Sertifikaları

Tüm ülkelerde geçerli, tek bir yenilenebilir enerji sertifikası yok. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklı kriterler gerektiren yenilenebilir enerji sertifikasyon sistemleri ile karşılaşılabilir. Kuzey Amerika’da yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji sertifikasyon uygulaması RECs (Renewable Energy Certificates). Avrupa Birliği’nde ise en fazla kullanılan yenilenebilir enerji sertifika sistemi GO (Guaratees of Origin). Türkiye başta olmak üzere dünyanın önemli bir kısmında geçerliliği olan I-REC (International Renewable Energy Certificates), önemli yenilenebilir enerji sertifikalarından biri. 

LEED Sertifikası

LEED sertifikası, 1998 yılından bu yana uygulanan ve Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından hayata geçirilen bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. Tüm dünyada kabul gören LEED sertifikası, binalar aşağıda sıralanan başlıklar özelinde değerlendirir:

 • Sürdürülebilir arazi
 • Su verimliliği
 • Enerji ve atmosfer
 • Malzemeler ve kaynaklar
 • İç mekân kalitesi
 • İnovasyon

Yeşil Sertifika Benzeri Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun