TKDK Enerji Destekleri 2024

Güncellenme Tarihi
12.1.2024
TKDK Enerji Destekleri 2024

IPARD Programı - TKDK Enerji Destekleri 2024

TKDK destek ve teşvikleri tarımsal işletmelerde güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine odaklanmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak ulusal kalkınma strateji ve planlarında öngörülen hedef ve ilkeler çerçevesinde etkin bir şekilde kırsal kalkınma programlarını uygulayarak, sürdürülebilir kırsal kalkınmaya ülke genelinde katkı sağlamayı misyon edinmiştir.

TKDK Tarafından Desteklenen Tedbirler ve Sektörler Nelerdir?

TKDK destek ve teşvikleri, genelde tarım ve hayvancılık sektörlerindeki faaliyetler için verilir.

Tarımsal İşletme Yatırımları

Fiziki varlıklarına yönelik olanlar

 • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kanatlı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

Balıkçılık ve Tarım Ürünlerinin Pazarlanması İşlenmesi İle İlgili Yatırımlar

Fiziki varlıklara yönelik olanlar

 • Et Ürünleri ve Kırmızı Etin Pazarlanması ve İşlenmesi
 • Su Ürünlerinin Pazarlanması ve İşlenmesi
 • Sebze ve Meyvelerin Pazarlanması ve İşlenmesi
 • Süt ve Süt Ürünlerinin Pazarlanması ve İşlenmesi

Çiftlik Faaliyetlerin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi

 • Bitkisel Üretimin İşlenmesi, Çeşitlendirilmesi ve Paketlenmesi
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi, Üretimi ve Paketlenmesi
 • Katma Değerli Yöresel Ürünler ve Zanaatkârlık
 • Rekreasyonel Faaliyetler ve Kırsal Turizm
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları

Tarımda güneş enerji uygulamaları hakkında bilgi almak için Tarımsal Güneş Enerjisi yazımızı, hayvancılık sektöründe uygulanan güneş enerjisi çözümlerini incelemek içinse Hayvancılıkta Güneş Enerjisi yazımızı inceleyin.

TKDK Güneş Enerjisi Destekleri

Son dönemlerde güneş enerji sistemlerinin kurulması ve yenlenebilir enerji olmasıyla tarla ve alanlarda kullanımı artmıştır. Güneş paneli alanları için teşvikler ve devlet destekleri vermektedir. TKDK’nın güneş enerjisi desteğinden faydalanabilmek için belirli şartlar sağlanmalıdır. Bunlardan en önemlisi ülkemizde yılın tamamı değerlendirildiğinde en çok güneş alan illerde GES kurulumu yapmaktır.

“Çiftlik Faaliyletlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” kapsamında yatırımcı işletmeler destek alması için yapılacak başvurular ile ilgili kuralları ve IPARD programının kapsam detaylarını TKDK IPARD Programı Ön Duyurusu üzerinden inceleyebilirsiniz.

Bu rehberin amacı IPARD Programı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ilgili kurallara uyulmalı ve beklenen ekonomik yararların sağlanması için yeterli sayıda ve uygun nitelikte başvuru yapılmasını sağlamaktır.

Proje başvuru sürecindeyken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sunduğubilgilerle potansiyel başvuru sahiplerinin planladığı şekilde doğru vezamanında yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu rehberde belirlenenşartları IPARD Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Ulusal Denetim Otoritesive Yetkilendirme Görevlisi olarak belirlenen kurumlarca yapılacak kontrollerdesağlanması halinde destekten faydalanabileceklerdir.

Ayrıca gerekli hazırlıkçalışmaları yapılabilmesi adına LEADER Yaklaşımı tedbiri kapsamında potansiyelbaşvuru sahiplerine ulaşması için ön duyuru niteliğinde bildirimyapılmaktadır.

TKDK Yenilenebilir Enerji Destekleri Proje Şartları

IPARD programı dahilinde yenilenebilir enerji desteği almanın şartları şunlardır;

 • 5 yıldan az geri ödeme süresi olan projeler
 • Toplam bedeli KDV hariç 1 milyon TL olan
 • Proje bedelindeki hibe desteğinin en fazla %65 olacak şekilde devlet desteği verilmektedir.

TKDK Rüzgar Enerjisi Destekleri

GES projelerinde önemli bir üretim kaynağı olan rüzgarın, elektrik enerjisi üretimlerini lisansız olarak devlet tarafından rüzgar gülü santrali açılması kararı alınmıştır. Rüzgar gülleri yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğundan önemli bir yatırım alanıdır. Rüzgar güllerinin ürettiği fazla enerjinin devlet tarafından verilen özel izinle şebekelere satışı yapılabilmesi yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Şirket kurmayan ve lisansı olmayan orta ve küçük ölçekli işletmelerin elektrik üretimini 1 mW’a kadar yapmasına olanak tanınmıştır. Diğer ülkelere enerji açısından bağımlı olmamak adına ülkemizde rüzgar gülü kurmaları için devlet desteği tanınmaktadır. Bu alanda yatırım yapanların sayısının her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir.

Rüzgar enerjisi ve rüzgar santral projeleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinin: Rüzgar Enerjisi Santralleri

TKDK Enerji Verimliliği Destekleri

Enerji verimliliği kapsamında gönüllü anlaşmalar ve verimlilik arttırıcı projelerin başvuru, değerlendirme, izleme ve destek uygulamaları belirlenmektedir.

Verimlilik çözümleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinin: Enerji Verimliliği

TKDK Enerji Destek Miktarı

Enerji/güneş enerjisi destek projelerine birkaç örnek aşağıda görebilirsiniz. 

 1. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nde Tekin Karo San.Tic.Ltd.Şti. 500 KW’lık Fotovoltaik GüneşEnerjisi Santrali için IPARD II Programı kapsamı 1. Başvuru çağrı döneminde sözleşme imzalamıştır. Çorum’da TKDK aracılığıyla Yenilenebilir Enerji Yatırımları kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde ilk tesis kurulacaktır. 1.270.310,00 TL toplam uygun harcama tutarı olan projenin tamamlanması halinde %65 hibe desteği ile 803.960,095 TL olarak katkı sağlanacaktır.
 2. Erzurum İl Koordinatörlüğü tarafından 2022 yılında biteceği planlanan yatırımlar için yatırımcı ve çiftçilere 32,4 milyon TL hibe ödemesi yapılacağı açıklanmıştır.
 3. Çankırıda TKDK tarafından 8 yılda 807 proje için yatırım tutarı 278 milyon lira için 159 milyon lira hibe verildiği İl Koordinatörlüğü tarafından açıklanmıştır.

TKDK’dan Ne Kadar Destek Alabilirsiniz?

TKDK Destek Geri Ödemesi/ Ödeme Planı

IPARD kapsamındaki karşılıksız olan mali destekler mükellefiyetli ve şartlıdır.Destekleme kararı kesinleştikten sonra imzalanması gereken sözleşmelerde belirlenen hususlara uyulması halinde destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olacaktır.

Sözleşmede belirlenen şartlara uyulmaması ya da ihlal edilmesi durumunda varsa gecikme faizi ile birlikte mali desteklerin geri alınması söz konusudur.

Ödemeler projeye uygun harcama miktarına göre 3 taksite kadar yapılabilir. Buna göre;

 • 500.000 TL ve altında toplam değerin olduğu yatırımlarda tek ödemede,
 • 500.000 TL ve 2.500.000 TL arasında toplam değerin olduğu yatırımlarda 2 taksitte ödeme,
 • 500.000 TL’den fazla toplam değerin olduğu yatırımlarda 3 taksitte ödeme yapılmaktadır.

İl Koordinatörlüğü’ne o dönemde gerçekleşen harcamaların bulunduğu Ödeme Talep Paketinin teslimini takip eden 6 ay içerisinde her bir taksite ilişkin ödeme yapılmalıdır.

Başvuru sahibi insiyatifi dahilinde taksit dönemlerine ait harcamaları planlayabilir. TKDK başvuru çağrı ilanlarına göre yatırımın tamamı veya ilk taksit için süreler belirleyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken ilgili başvuru çağrı ilanın ve web sayfasındaki duyuruların yatırımın proje bazında taksitlendirme ya da tek ödeme kapsamının açıklanmasıdır.

TKDK bugüne kadar dağıtılan toplam destek tutarı

 • Toplam IPARD Hibe Miktarı: 7,6 Milyar
 • Tamamlanan Proje Sayısı: 18.913 Adet
 • Devam eden Proje Sayısı: 2.449 Adet
 • Desteklenen Genç Yatırımcı: 11.359 Kişi
 • Desteklenen Kadın Yatırımcı: 4.742 Kişi
 • Oluşturulan İstihdam: 84.000 Kişi

TKDK Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir?

Bu hibelerden faaliyet alanı tarım olan tüm tüzel ve gerçek kişiler faydalanabilmektedir. TKDK’ye proje sunacaklar ve ihalelere katılacaklar için öncelikli şart Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıt olmaktır. Kaydını bu sistemlerden birine yapmayanların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Öncelikli olarak başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalı ve devlete ödenmeyen sosyal güvenlik ve vergi borçları olmamalıdır.
 • Son ödeme TKDK tarafından yapıldığında başvuru sahipleri 5 yıl boyunca yatırımı muhafaza edeceklerini ve büyük bir değişiklik olmayacağına karşı temin etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sahibi ya da tüzel kişiliği temsilen imza yetkisi olan kişi başvuru tarihinde 65 yaşından büyük, 18 yaşından küçük olmamalıdır.
 • Kiralama süreci minimum 5 yılı kapsamak şartıyla kiralanmış mülk üzerinden yatırımın tamamlandığı tarih baz alınması uygun bulunmaktadır.
 • Başvuru sahipleri nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kaydolmalıdır.
 • Başvuru sahibi ya da tüzel kişiliği temsilen imza yetkisi olan kişi veterinerlik, ziraat ya da ilgili diğer uzmanlık alanı için meslek yüksek okulu, bir ziraat meslek lisesi üniversite diploması veya belgelenebilecek şekilde ilgili ulusal kayıt sistemlerine tarım ya da diğer uzmanlık alanı için en az 3 yıl çalışma deneyimi sayesinde yeterliliğini kanıtlamalıdır.
 • Tarımsal işletmeler nihai ödeme talebinin gerçekleştirildiği tarihe kadar hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ulusal gereklilikleri gerçekleştirmek zorundadır.
 • Başvuru sahiplerinden bu tedbir kapsamında sıralama kriterlerinden 30 puandan az olanlar reddedilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Desteklenen yatırımlar yatırım döneminin sonunda kapsam ile ilgili olan AB standartları ile çevre koruma ve hayvan refahı konularında uyum sağlamalıdır. Bu koşulların yerine getirildiğini ilgili ulusal otoriteler, yayınlanacak sertifikaları doğrulamak için kullanacaklardır.
 • TKDK tarafından yayımlanan formata Başvuru sahipleri uygun bir iş planı sunmalıdır.
 • ’Hibe Analizi’ devlet desteklerinden yararlanabilmek için söz konusu proje ya da işletme için yaptırılması zorunludur.

TKDK Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanamaz

 • Tasfiye halinde bulunanlar ya da iflas etmiş olanlar ve bu sebeplerle mahkemece atanmış vasi ya da kayyumlar aracılığıyla işleri yürütülenler,
 • Mesleki faaliyete ilişkin herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş yargı ile mahkum olanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca vergi ödemesi ya da sosyal sigorta primi gibi yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
 • Rüşvet, irtikâp, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, hileli iflas, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yağma ve hırsızlık suçlarından dolayı kesin hüküm giyenler,
 • TKDK ile yaptıkları sözleşmeyi AB bütçesinden sağlanan desteğe ilişkin yükümlülüklere uymadan ihlal ettiği tespit edilenler,
 • TKDK tarafından proje uygulanma aşamasında yada sonrasında kara listeye alınanlar,
 • Organize suçlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamındaki suçlar sebebiyle hükümlü bulunanlar,
 • Başvuru çağrısına katılım koşulu kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından talep edilen bilgilerin temin edilememesi ya da yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler teşviklerden faydalanamaz.

TKDK Destek Bölgeleri / İller

Yüz yüze başvuru yapmak veya diğer konular için TKDK İl Koordinatörlükleri ile irtibat kurabilirsiniz.

IPARD Programının Uygulandığı İller;

 • Ankara,
 • Afyon,
 • Ağrı,
 • Aksaray,
 • Amasya,
 • Ardahan,
 • Aydın,
 • Bursa,
 • Balıkesir,
 • Burdur,
 • Çanakkale,
 • Çorum,
 • Çankırı,
 • Diyarbakır,
 • Denizli,
 • Erzurum,
 • Elazığ,
 • Erzincan,
 • Giresun,
 • Hatay,
 • Isparta,
 • Kütahya,
 • Karaman,
 • Kahramanmaraş,
 • Kars,
 • Kastamonu,
 • Mersin,
 • Malatya,
 • Manisa,
 • Mardin,
 • Muş,
 • Nevşehir,
 • Ordu,
 • Sivas,
 • Samsun,
 • Şanlıurfa,
 • Trabzon,
 • Tokat,
 • Uşak,
 • Van,
 • Yozgat.

TKDK Destekleri Başvuru Süreci

Başvuru tarihleri “Başvuru Çağrı İlanında”belirtilmektedir. Paketlerin teslimi için ilanda belirtilen tarih ve saat sonrasında yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmazlar. Başvuru yapmak isteyenler İl Koordinatörlükleri ile bizzat görüşmeleri gerekmektedir. Başvuru paketi hazırlama basılı dökümanları buradan temin edilmektedir.

Başvuru paketi, 1 kopya, 1 orijinal olmak üzere toplam 2 adet hazırlanmalıdır. Başvuru sahibinin kendisi ya da noter onaylı vekili, tüzel kişilerde ise imza yetkisi olan kişi tarafından projenin geçekleştirileceği ileki TKDK İlKoordinatörlüğüne başvuru paketi teslim edilir.

IPARD Başvuru Evrakları

 1. Başvuru Formu
 2. Taahhütname
 3. Teknik kurumlar aracılığıyla temin edilen belgeler,
 4. Uygun olan ya da olmayan harcamaların detaylı tabloları,
 5. Seçilen teklifler ve ekleri,
 6. Şeçilmeyen teklifler ve ekleri,
 7. Maliyet gerekçelendirme tablosu,
 8. Yasal mali tablolar,
 9. Mevcut varlıklar listesi,
 10. Projeler ( Mekanik tesisat, statik, elektrik tesisat, mimari) ve metraj cetveli,
 11. Makine ekipman yerleşim listesi ve planı,
 12. Yapı ruhsatı veya almasına gerek olmadığını belirten resmi yazı
 13. Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek GörülmediğiniGösteren Resmi Yazı ya da Yapı Ruhsatının kendisi
 14. İş Planı
 15. Teknik Proje

Detaylı bilgiye TKDK web sitesinden ulaşın: TKDK Proje Başvuru İşlemleri Sayfası

TKDK iletişim

Adres:Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya, Ankara

Telefon : 444 85 35/0 (312) 409 14 00

Faks: 0 (312) 439 47 11

Email: info@tkdk.gov.tr

IPARD Başvuru Nasıl Yapılır?

Proje başvurusunu IPARD Programı kapsamında yapacak olan başvuru sahipleri yatırımı gerçekleştirecekleri ilde yer alan İl Koordinatörlüklerine yapmaları gerekmektedir. Yatırımın uygulanacağından farklı bir ilden yapılan başvurular geçersiz sayılır. TKDK merkezine başvuru yapılması halinde, bu talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayrıca e-posta, faks, posta veya benzer yöntemlerle gönderilen veya başka adreslere ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TKDK Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri de kapsayan başvurular için TKDK web sitesinde online başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TKDK onaylanmış destek projelerinin listesi: 

Enerji Devlet Destekleri

Enerji devlet destekleri ve enerji kredileri veren banklar hakkında detaylı bilgi için enerji destekleri sayfamızı inceleyin.
KOSGEB Enerji Destekleri 2024
KKYDP Enerji Destekleri 2024
TTGV Enerji Destekleri 2024
TurSEFF Enerji Destekleri 2024
TKDK Enerji Destekleri 2024