Tarımsal Güneş Enerjisi

Güncelleme:
12.2.2024
Yayım:
29.6.2022

Tarımda Güneş Enerjisi Kullanımı

Tarımda özellikle sulama sistemlerinde elektrik kullanımı oldukça fazla. Elektriğe gelen zamlarla birlikte sulama sistemlerinde kullanılan elektrik faturaları bir hayli kabardı. Bu nedenle tarımda güneş enerjisi kullanımı özellikle elektrik gerektiren yöntemlerde fayda sağlıyor. Tarımda güneş enerjisi sadece sulama sistemlerinde değil, sera enerji ihtiyacında ve ısıtmada, topraksız tarımda veya elektriğin hiç olmadığı yerlerde kullanılabilir.

Tarımda Güneş Enerjisi Nasıl Kullanılır?

Güneş enerjisi kullanımı tarımda başlıca bu alanlarda kullanılır:

 • Sulama,
 • Su pompası,
 • Seracılık,
 • Hayvancılık,
 • Soğuk hava depoları.

Hayvancılıkta güneş enerjisi için yazımızı inceleyin.

Güneş Enerjisi ile Sulama

Tarımda güneş enerjisi, en çok sulama sistemlerinde kullanılır. Tarımda kullanılan sulama sistemlerinde işlemi gerçekleştirmek için basınca gerek vardır. Basınç sayesinde su borulara iletilir ve her yerine ulaşacak şekilde tarlaya dağıtılır.

Tarımsal sulamada bu modeller güneş enerjisi kullanımına uygundur:

 • Damla sulama,
 • Yüzey sulama,
 • Mikro sulama,
 • Yağmurlama sulama.

Güneş paneli, uygun su pompası, akü sistemi ve borular tarımda güneş enerjisi kullanımı için yeterlidir. Güneş panelinden gelen enerji, diğer aksamlarla dağıtılarak basit bir şekilde kullanılabilir.

Tarımda güneş enerjisi ile sulama hakkında daha detaylı bilgi için ziyaret edin: Güneş Enerjisi ile Sulama

Güneş Enerjili Su Pompası

Su pompası gerekli yere doğru akım suyunu pompalayabilen bir cihazdır. Su pompası için gerekli enerji ihtiyacı, güneş enerjisi ile sağlanabilir.

Güneş enerjili su pompası çeşitleri şunlardır:

 • Güneş fotovoltaik su pompası
 • Güneş termal su pompası
 • Kullanım sıcak suyu pompası

Seracılıkta Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı bir diğer tarım kolu ise seracılıktır. Odun, gaz veya kömür gibi yakıt türleri seranın ısıtılması için yüksek giderlere neden olabilir. Ayrıca bu yakıtlar doğu dostu değildir. Seracılıkta düzenli ısıtma oldukça önemlidir, yüksek maliyetlerinden dolayı çiftçiler bu ısıtma yöntemlerinden kaçınmak mecburiyetinde kalıyorlar. Kablolama sistemi seracılıkta ısınmak için güneş enerjisi ile birlikte kullanılıyor. Sabah ve öğlen üretilen elektrik, gece akü sistemiyle seraya gereken sıcaklığı sağlıyor.

Soğuk Hava Depoları İçin Güneş Enerjisi

Soğuk hava depoları, yiyeceklerin depolama ömrünü uzatmak ve gıda imalatında proses sıcaklığını düşürmek amacıyla kurulan, dışarıyla hava alışverişi bulunmayacak şekilde izole edilmiş özel odalardır. Soğuk hava depoları, iyi çalışmak için elektrik tüketmek zorundadır. Soğuk hava deposu çatısında solar panel ile güneş enerjisinden elektrik üretimi yaparak tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, her ay ödediğiniz elektrik faturasından tasarruf etmiş olur ve ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları ile karbon salınımını azaltmaya katkıda bulunabilirsiniz.

Tarımsal Güneş Enerjisi İçin Gereken Malzemeler

Tipik bir güneş enerjisi sistemi güneş paneli, inverter, konstrüksiyon ve konektörlerden oluşur. Ancak güneş enerjisi sistemleri, kullanıldığı alanlara göre ekstra malzeme gerektirebilir. Tarımsal GES için gerekli temel malzemeler şunlardır:

 • Elektrik üretimi için güneş panelleri,
 • Suyun kuyudan yüzeye çekilmesi ve araziye pompalanması için pompa sistemi,
 • Borular ve fıskiyeler ile suyun araziye iletilmesi için sulama sistemi,
 • Akü,
 • İnvertör.

Güneş panelleri, akü ve invertör hakkındaki yazılarımızı inceleyin.

Tarımsal Güneş Enerjisi İçin Gereken Alan

Tarımsal güneş enerjisi için gereken alan, tarımda nerede ve ne kadar elektrik ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişir. GES’li sulama sistemlerinde temel olarak güneş panelleri ve pompalara ihtiyaç vardır. Panel sayısı pompaya göre belirlenir çünkü her pompanın enerji gereksinimi farklıdır. Pompanın beygir gücüne göre hem maliyet hem de gerekli panel saysını hesaplayabilirsiniz.

Tarım İçin Güneş Enerjisi Gerekli Ruhsat ve Evraklar

Güneş enerjisi kurulumu temelde10kW altı ve üstü olarak ikiye ayrılır. Ayrıca lisanslı ve lisansız GES kurulumu olarak da türüne göre ayırabiliriz. 1MW üzeri enerji üreten tesisler üretim lisansı almak zorundadır. Lisanslı ve lisansız arasındaki farkları detaylı incelemek için lisanslı ve lisansız güneş enerjisi sistemleri sayfamızı ziyaret edin.

Lisansız GES tarlası kurmak için gerekenler ise aşağıdaki gibidir:

 • Lisanssız Üretim Bağlantı başvuru formu
 • Tüzel kişiyi temsilen yetkili kişi veya kişilerin yetki belgeleri
 • Tarla kurulacak araziye ait tapu belgesi ya da en az iki yıllık kira sözleşmesi
 • Dekont (başvuru harcı)
 • Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren tek-hat şeması
 • Aplikasyon krokisi
 • GES Teknik Değerlendirme Formu
 • Feragat beyanı

Tarımsal Güneş Enerjisi Fiyatı 2024

2024 yılı için tarımsal güneş enerjisi fiyatları, ihtiyaç olan malzemeye göre değişir. Örneğin sulama sistemleri için GES kurulumu yapılacaksa, su pompasının beygir gücü üzerinden hesaplama yapılması gerekir.

1 Hp su pompası için ortalama 8 tane 275 watt güneş paneli kullanılıyor.

20 Hp pompa için 20 adet 275 watt panel gerekiyor

1 adet 275 Watt’lık güneş paneli ortalama 70 -100 $ civarındadır. 20 tane panel için ise ortalama 1700 $’lık güneş paneli maliyeti çıkıyor.

Eğer su pompası yoksa ekstra maliyet olarak su pompası ve boruları da eklenebilir. Su pompası motoru ise ortalama motor gücüne göre 100 -170$ dolar arasında değişiyor.

Tarımsal Güneş Enerjisi Hibe ve Destekler 2024

Tarımda Güneş enerjisi uygulamaları için devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz. Destek ve teşvik programları hakkında kapsamlı bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edin: Tarımsal Enerji Destekleri

TKDK Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), başlıca tarım ve hayvancılık faktörleri ağırlıklı olmak üzere, kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri teşvik eder. Bu projelere tarım ve hayvancılıkta güneş enerjisi çözümleri de dahildir. Bu kurumun çatısı altındaki destek programları için TKDK Enerji Destekleri yazımızı okuyun.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme

Tarımsal sulama için Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Tebliği çerçevesinde sulamada hibe veriliyor. Destek, sulamanın yanında tarıma yönelik işleme, paketleme, ambalajlama gibi tesisler için de yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ediyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından güneş, rüzgâr, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların kullanılmasına %50 oranında destek veriliyor. Fakat yüksek pompa gücü gerektiren arazilerde, çiftçilerin maliyetleri deyüksek olduğundan %50 oranlı tarımsal sulamada güneş enerjisi hibesi yeterli olmayabiliyor.

Porgram hakkında detaylar için KKYDP Destekleri yazımızı inceleyin.

Tarımsal Güneş Enerjisi Kredileri 2024

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2020-2022 dönemi için uygulanan tarımda düşük faizli kredilerin kullandırılmasına ilişkin uygulama dönemi de yeni limitlerle birlikte 1 yıl uzatıldı. Önceden, 1 Ocak 2020- 31Aralık 2022 tarihleri arasında olan uygulama dönemi, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2023 olarak değiştirildi. Ziraat Bankası güneş enerjili sulama kredisi ile tarımda modern basınçlı sulama sistemleri ve güneş enerjisi sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Tarımda GES çözümlerine yönelik krediler hakkında genel bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edin: Enerji Kredileri

Hayvancılıkta Güneş Enerjisi

Özellikle tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde güneş enerjisi, elektrik enerjisi maliyetleri fazla olacağından dolayı daha çok tercih edilir. Hayvancılıkta güneş enerjisi, bu bölgelerin ısıtılması ve aydınlatılması için kullanılabilir. Ayrıca, hayvancılıkta kullanılan makineler için güneş enerjisi iyi bir kurtarıcı olabilir. Tavuk çiftlikleri, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık gibi pek çok alanda güneş enerjisi kullanılabilir. Hayvancılık alanında güneş enerjisi nasıl kullanılıyor detaylarını öğrenmek için hayvancılık için güneş enerjisi sayfamızı okuyun.

Tarımsal Güneş Enerjisi Benzeri Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun