Lisanslı ve Lisanssız GES Karşılaştırma

Güncelleme:
27.9.2023
Yayım:
22.8.2021

Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretiminin Farkları Nelerdir?

 • Lisanslı elektrik üretiminde üretilen enerjinin tüketim gösterme zorunluluğu yoktur. Lisanssız elektrik üretiminde ise öncelik, tüketilen enerjinin üretilmesi olduğundan, ortada üretilen elektrik kadar da tüketim olması zorunludur. Yeni yönetmelik, lisanssız GES'lerde üretim fazlası elektriğin satışını yasaklamıştır.
 • Lisanslı elektrik üretimi 5 MW üzeri enerji üreten bir uygulama iken, lisanssız elektrik üretimi 5 MW gücün altında olacak şekilde planlanır.
 • Lisanslı tesislerde üretilen enerji direkt olarak şebekeye gönderilebilir. Lisanssız tesislerde ise mahsuplaşma esaslarına uygun olarak gönderilebilir.
 • Lisanslı tesislerde üretilen enerji piyasa değerinde satılabilir. Lisanssız tesislerde amaç ihtiyacı karşılamak olduğu için, ihtiyaç fazlası enerji, eşit miktarda tüketim göstermek koşuluyla satılabilmektedir. Tüketimi aşan üretim bedeli ise satılamaz, YEKDEM'e devredilerek tüm tüketicilerin kullanımına sunulur.
 • Lisanslı elektrik üretim projelerinde lisans süresi 49 yıldır. Lisanssız projelerde ise devletin sunduğu tüketim kadar alım garantisi 10 yıldır.
 • Lisanslı projelerde başvurudan önce 6 aylık güneş ölçümü talep edilir. Lisanssız projelerde böyle bir zorunluluk yoktur.
 • Lisanslı ve lisanssız kuracağınız güneş enerjisi sistemleri için güneş enerjisi sayfamızdan sizin için en uygun tekliflere ulaşabilirsiniz.
 • Lisanslı veya lisanssız ges sistemi kurmadan önce devlet destekleri, hibeler ve teşvikler hakkında detaylı bilgi için yazımıza göz atın.

Lisanslı ve Lisanssız GES Tercihi

Lisanslı ve lisanssız GES elektrik üretimi tesislerinin hangi durumlarda seçileceği konusunda aşağıdaki noktalar belirleyici olabilir:

 • Elektrik satışından gelir elde etmek için lisanslı, sadece tüketimi karşılamak amacı varsa da lisanssız santrallere yönelmek gerekir. Lisanslı GES'le üretilen elektriğin piyasa koşullarına uygun olarak satışı mümkündür. Lisanssız GES'lerde ise ihtiyaç fazlası elektriğin ticareti yapılamaz.
 • Lisanslı güneş enerjisi aracısız, direkt olarak şebekeye gönderilebilir. Lisanssız güneş enerjisi ise mahsuplaşmaya tabiidir.
 • Üretilen eelktriğin tüketilmesinin zorunlu olmadığı şartlar, lisanslı tesisler için uygundur zira lisanslı GES'lerde tüketim gösterme zorunluluğu mevcut değildir. Lisanssız GES'te ise net metering için çift yönlü sayaçla belirlenen elektrik tüketim miktarı, üretilen enerji ile mahsuplaştırılmak zorundadır. Yani, ortada ölçülebilir bir tüketim olması şarttır.
 • Lisanssız GES'lerde, lisanslı tesislerin aksine, ÇED raporu alma zorunluluğu yoktur. Bu yüzden süre kısıtı olan durumlarda lisanssız GES kurulumu tercih edilebilir.
 • Sınırsız kapasiteye ihtiyaç duyulan durumlarda Lisanslı GES kurulumu tercih edilmelidir. Lisanssız tesis başvuruları, ayrılan trafo kapasitelerinin dolmasına sebep olabilir.
 • Lisanslı güneş enerjisi santrallerinde kurulum öncesi zorunlu ölçüm prosedürleri mevcutken, lisanssız tesislerde sadece işletme döneminde mahsuplaşma için net metering ölçümü yapılır.
 • Kurulum için daha özgür bir alan mevcutsa lisanslı GES'lere yönelinebilir. Kamu kurumları haricinde lisanssız GES'lerin çatıya kurulması zorunludur. Lisanslı tesislerde ise böyle bir kısıt yoktur.
 • Uzun ömürlü bir yatırım için lisanslı tesisler daha makuldür. Lisanslı GES'lerde alacağınız lisansın 49 yıllık kullanım süresi vardır. Lisanssız GES'lerde ise, tüketilen elektriğin üretilip devlete satılan elektrikle karşılanması, 10 yıl boyunca mümkün olabilir. 10 yıldan sonraki üretim, devletin alım garantisine değil, piyasa koşullarına tabi olacaktır.
 • Lisanssız güneş enerjisi sistemi kurulumunu, başvurusunu eksiksiz yapan gerçek veya tüzel herhangi bir kişi üstlenebilir. Ayrı bir statü kazanımına veya lisans benzeri belgeye gerek yoktur.
 • Elektrik ihtiyacının fazla olmadığı veya üretimin sınırlı olacağı koşullarda lisanssız santrallere yönelmek mantıklı olacaktır. Lisanssız GES'ler ile en fazla 5 MW'a kadar elektrik üretimi yapılabilirken, lisans almak için 5 MW'ın üzerinde üretim yapılması gerekir.
 • Lisanslı GES'lerin yanı sıra, eğer tüketim üzerinden mahsuplaşma yapılmak isteniyorsa lisanssız GES'ler için de şebeke bağlantısı zorunludur. Şebekeye bağlantı olmadan net metering yapılamaz. Şebeke bağlantılı GES hakkında bilgilenmek için yazımızı okuyun.
 • Her iki şekilde de elektrik üretmek için çalışır durumda bir GES sistemi kurmak gereklidir. Bu santralin olmazsa olmaz parçaları güneş panelleri ve güneş enerjisi inverterleri hakkında bilgi almak için sayfalarımızı inceleyin.

Lisanslı ve Lisanssız GES Kurulumu

Kurulacak GES santrali için izlenmesi gereken adımlar, lisans alınıp alınmayacağına göre değişir. Lisans için özel izinler gerekirken, lisanssız güneş enerjisi kurulumu daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Lisanslı elektrik üretimi için Lisanslı GES, lisans almadan enerji üretmek içinse Lisanssız GES yazılarımızı takip edin.

Lisanslı ve Lisanssız Güneş Enerjisi Sistemleri Benzeri Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun