KOSGEB Enerji Destekleri 2023

Güncellenme Tarihi
13.1.2023
KOSGEB Enerji Destekleri 2023

KOSGEB: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan güneş enerjisinin tarla ve arazilerde de kullanımının artmasıyla birlikte devlet, GES yatırımları için destek ve teşvikler vermeye başlamıştır. Hibe desteği veren kurumlardan biri de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır (KOSGEB).

KOSGEB bünyesinde sunulan girişimcilik desteklerine ve KOBİ finansman destek programlarına KOSGEB'in kendi sitesi üzerinden liste halinde ulaşabilirsiniz.

Güneş Enerjisi İçin KOSGEB Desteği Başvurusu

GES desteği almak amacıyla KOSGEB'in veritabanına kayıt olmak isteyen işletmelerin, E-Devlet KOSGEB başvuru sayfası üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

KOSGEB Yenilenebilir Enerji Destekleri

KOSGEB, yenilenebilir enerji projeleri için çeşitli hibe ve destek programları yürütmektedir.

Sürdürülebilir enerji türleri hakkında bilgilenmek için Yenilenebilir Enerji yazımızı okuyun.

Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi

Bu proje, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile KOSGEB, TSE, TTGV, UNIDO, UNDP ile işbirliği içerisinde yürütülerek tamamlanmıştır. Projenin amaçları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

 • Faaliyet konusu enerji verimliliği olarak görevlendirilmiş kurumların kapasitelerini arttırma,
 • Enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturma,
 • Yenilenebilir enerji konusunda bilinç ve bilgi düzeyini arttırma.

Bu proje sayesinde sanayi sektöründeki işletmelere sağlanacak faydalar ise şöyle özetlenebilir:

 • Çeşitli enerji tasarruf tedbirleri alması ve enerji verimliliği teknolojileri kullanılması yönünde teşvik sağlamak,
 • Kapasitelerin arttırılmasıyla birlikte etkin enerji kullanımını mümkün kulmak,
 • Türk sanayisinde amacı enerji verimliliğinin arttırılması olan danışmanlık, eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

Sanayide verimli enerji üretimi ve kullanımı için tercih edebileceğiniz güneş paneli tarlası hakkında bilgi edinmek için yazımızı okuyun.

KOSGEB Rüzgar Enerjisi Destekleri

Devlet teşviği ile lisanssız rüzgar gülü sayesinde enerji üreten firmalara destek veren kuruluşlardan biri de KOSGEB'tir. Türkiye’de teşvikler özellikle 2 yıl geri ödemesiz olarak 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Destekler, kurulacak olan türbinin üretim yerine, kurulum zamanına, teşvik yılına, kurulum bölgesine, sistem büyüklüğüne ve sistemin değişkenlik ya da sabitlik durumuna göre değişmektedir. Bankalar, % 25 peşinatla ödeme aldıkları için orta boy bir türbinin masrafları 100 bin doları bulmaktadır. Bankalar aracılığıyla bu amaçla oluşturulmuş kredi türlerinden faydalanılarak finansman ihtiyacı karşılanabilir.

Türbin için gerekli maliyetler aşağıdaki gibidir:

 • Arazi alımı,
 • Başvuru ücretleri,
 • Türbin için ölçüm verilerinin alınması,
 • Arazi düzenlemesi,
 • Türbin dışı masraflar.

Lisanssız rüzgar enerjisi üretimi ve rüzgar gülü santrali kurulumu için aşağıdaki yollar izlenmelidir:

 • Arazinin belirlenmesi,
 • Arazide rüzgar ölçümlerininin yapılması,
 • Fizibilite raporunun hazırlanması,
 • Lisans başvurusunun yapılması,
 • Gerekli onay ve izinlerin alınmasının ardından proje yapım aşamasına geçebilir.

Türkiye’de en çok rüzgar türbinine sahip olan İzmir ve Balıkesir illerinde bu sektöre çokça yatırım yapılmaktadır. Coğrafi özellikler bakımından Ege Bölgesi, ülkemizde en yoğun şekilde rüzgar alan konumdadır. Bu nedenle de en çok rüzgar türbini bulunan bölgedir.

Rüzgar enerjisi hakkkında detaylı bilgi için yazımıza göz atın.

KOSGEB Enerji Verimliliği Destekleri

KOBİ'lerde Enerji Verimliliği Projesi, Türkiye’de 3 yıl süreyle Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile işbirliği içinde yürütülerek tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen projenin amaçları aşağıdaki gibidir:

 • KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin arttırılması,
 • KOBİ'lerde enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması,
 • Enerjinin etkin kullanılması,
 • Enerji israfının önlenmesi,
 • KOBİ'ler ve ekonomi üzerindeki enerji maliyetleri yükünün hafifletilmesi,
 • Çevrenin korunması.

Bu projede KOBİ'lerde enerji verimliliği ve enerji tüketimleri yatırımları konusunda izleme ve bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. İşletme bazında enerji verimliliği konusunda basit işletme tedbirleri hazırlanmış olup, bu planlar 38 işletmeye gönderilmiştir. Proje kapsamında 7 detaylı etüt çalışması ve 50 ön etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.

İşletmeler ve kamuoyu ile paylaşılmak için iletişim planı kapsamında bir broşür hazırlanmıştır. 01 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen kapanış toplantısı ile proje sona ermiştir.

Enerjiyi verimli kullanma yolları için Enerji Verimliliği Çözümleri sayfamızı inceleyin.

JICA İle Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmaları

KOSGEB ve JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Türkiye Ofisi işbirliğiyle enerji verimliliği alanında deneyim ve teknoloji transferi sağlamak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi içerisinde, Kıdemli Gönüllü Uzman Programı kapsamında Haziran 2017’ye kadar ülkemizde görev yapan uzman refakatinde elde edilen deneyimlerin, işletme enerji ihtiyaçlarına ve sahaya aktarılması konusunda proje ekibi oluşturulmuştur.

Bu ekip tarafından Ankara, Kocaeli, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin pilot il seçilerek, enerji verimliliği konusunda etüt çalışmalarının yapılması planlanmış ve bu süreç başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

KOSGEB Enerji Destek Miktarı

KOSGEB güneş enerjisi desteklerinde üst limit, geri ödemesiz şekilde 30.000 TL olarak belirlenmiştir.

Destek miktarları belirlenirken, Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve proje kapsamları esas alınmıştır.

Ön Etüt Çalışması için,

 • 200-500 TEP: 1.500 TL
 • 501 TEP ve üzeri: 2.000 TL

Detaylı Etüt Çalışması için,

 • 200-500 TEP: 15.000 TL
 • 501 ve üzeri: 20.000 TL

Verimliliği Arttırıcı Proje için,

 • 200-500 TEP: 3.000 TL
 • 501 ve üzeri: 5.000 TL

Enerji Yöneticisi Eğitimi için,

 • 200 TEP ve üzeri: 3.000 TL

KOSGEB, 3624 Sayılı Kanun ile 1990 yılında İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomi alanındaki rollerini geliştirmek için kurulan bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in imalat sanayide 1990-2009 yılları arasında KOBİ’lere yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdir edilmiş ve bunun sonucunda 2009 yılı itibariyle imalat sanayi dışındaki sektörlerde bulunan KOBİ’lerin geliştirilmesi görevi de yine KOSGEB’e verilmiştir.

27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Eylül 2009 tarihli 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOSGEB’in sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir. Desteklenen sektörlerin tümüne KOSGEB'in kendi websitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB Destek Geri Ödemesi/ Ödeme Planı

Program kapsamında teminat karşılığı geri tahsil edilmek üzere sağlanan desteğe “Geri Ödemeli Destek” denilmektedir. Bu destekten yararlanabilmek için, destek ödemesi yapılmadan önce işletmeden destek tutarında teminat alınır. Proje bitimi sonrasındaki ilk 12 ay ödemesiz olan Geri Ödemeli Destekler, 6 eşit taksitte ve dörder aylık dönemler halinde geri ödenmektedir.

KOSGEB Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir?

Güneş panelinin devlet destekli alımı için belirli şartların sağlanması gereklidir. Başvuru şartlarından en önemlisi, ülkemiz sınırları içerisinde yıl boyunca en çok güneş alan illerden birinde GES kurulumu yapmaktır.

Solar panel desteğinden yararlanabilmek için KOSGEB tarafından belirlenen, ülkenin rahatlıkla güneş enerjisinden faydalanabildiği ve bu enerjinin kullanılabildiği alanlarda kurulum yapmak çok önemlidir.

KOSGEB güneş paneli desteği için uygun görülen iller iki gruba ayrılmaktadır. Bu grupların dağılımı aşağıdaki gibidir:

1. Gruptaki İller:

 • Ankara
 • Antalya
 • Bursa
 • Muğla
 • İzmir
 • Muğla
 • İstanbul

2. Gruptaki İller:

 • Aydın
 • Adana
 • Bolu
 • Çanakkale
 • Edirne
 • Isparta
 • Yalova
 • Kayseri
 • Denizli
 • Tekirdağ
 • Konya
 • Sakarya

KOSGEB Destekleri Başvuru Süreci

 • Girişimcilik Eğitiminin Tamamlanması

Öncelikli olarak KOSGEB web sitesi üzerinden “Online Girişimcilik Eğitimleri”ne e-Devlet şifresiyle giriş yapıp, KOSGEB İleri Girişimci Eğitimini tamamlayarak, katılım belgesi almaya hak kazanılması gerekir. Eğitim ücretsizdir ve herkesin katılımına açıktır.

 • İşletme Kuruluşu

İlgili eğitim alındıktan sonra işletme kuruluşu yapılması gerekir. Kurulacak olan iş, NACE kodu ile belirlenen KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında bulunmalıdır. Genellikle bu sektörler ticaret, hizmet ve imalat olup; eğitim, sağlık, hayvancılık ve tarım gibi alanlar desteklenmemektedir. İşletmenin faaliyet konusu ise faaliyet konuları tablosunda yer almalıdır. İşletmenin limited, anonim ya da şahıs şirketi olarak kurulması gerekir, adi ortaklıklar desteklenmemektedir. Girişimcinin kurucu ortaklık payı en az %50 olmalı ve program boyunca bunun altına düşmemelidir.

 • KOSGEB’e Kayıt

İşletme kuruluşu sonrasında e-devlet şifresi ile KOSGEB web sitesi üzerinden veri tabanına kayıt olunması, sonrasında da KOBİ Beyannamesi'nin, yönergelere uygun şekilde, doldurulması gereklidir. Böylece KOSGEB destek programlarına başvuru yapılabilir. Tüm işlemler online olarak gerçekleştirilir.

 • Başvuru

Destek programlarına ya E-Devlet'in KOSGEB menüsü üzerinden, ya da doğrudan KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifrenizi girerek online başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB İletişim

Adres: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

KEP: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Tel:   0 312 595 28 00 (pbx)

         0 312 368 07 15

Çağrı Merkezi: 444 1 567

KOSGEB Kapsamında Yürütülen Projelerin Bilgisi

Mevcutta aktif olan güncel projeleri KOSGEB yürütelen projeler web sayfası üzerinden inceleyebilirsiniz.

Enerji Devlet Destekleri

Enerji devlet destekleri ve enerji kredileri veren banklar hakkında detaylı bilgi için enerji destekleri sayfamızı inceleyin.
KOSGEB Enerji Destekleri 2023
KKYDP Enerji Destekleri 2023
TTGV Enerji Destekleri 2023
TurSEFF Enerji Destekleri 2023
TKDK Enerji Destekleri 2023