Giriş Yap

Enerji Verimliliği

Verimli enerji tüketimi ve bina enerji verimliliği
İndirimli Elektrik için Tıklayın >>
Piagrid.com Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği Nedir?

Dünya nüfusunun hızla artmasının yanı sıra sanayi ve teknolojideki gelişmeler, enerji ihtiyacının da her geçen gün artması anlamına geliyor. Ancak enerji kaynaklarının kısıtlı olması sebebiyle enerji üretimi ve tüketimi arasındaki fark büyümeye devam ediyor. Bu sebeple enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun günümüzde olduğu gibi gelecekte de önemli bir gündem maddesi olması bekleniyor. Enerji tasarrufu hakkında detaylı bilgi için yazımızı inceleyin.

Enerji verimliliği, bir enerji kaynağı kullanılarak üretilen mal veya hizmetin kalitesinde ya da miktarında düşüş olmadan, daha az enerji kullanılarak üretilmesi olarak tanımlanabilir. Aydınlatma ihtiyacı için daha fazla enerji gerektiren standart ampuller yerine LED ampul ya da kompakt floresan lamba kullanılması, enerji verimliliği çalışmalarında temel bir örnek olarak kabul edilebilir. Kısacası enerji verimliliği; üretim, ulaşım, aydınlatma, ısıtma, soğutma vb. enerji gerektiren tüm alanlarda aynı işlevin, daha az enerji kullanılarak yerine getirilmesidir.

Enerji Verimliliğinin Faydaları

Enerji verimliliği, en temelde aynı işi daha az enerji tüketerek yapmanızı sağlar. Bundan dolayı elektriği daha az kullanır, fatura giderlerinizde indirim oluştuğunu görürsünüz. Daha kapsamlı bilgi için sayfamızı ziyaret edin: İndirimli Elektrik

Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir bir gelecek için de oldukça önemlidir. Fosil kaynaklar başta olmak üzere enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılan kaynaklar, iklim değişikliği başta olmak üzere pek çok çevre felaketine yol açıyor. Ayrıca ekonomide; enerji verimliliği ile uzun vadede enerjide dışa bağımlılık engellenebilir ve ülkelerin enerji harcamalarında önemli bir düşüş sağlanabilir. Enerji verimliliğinin önemini vurgulamak için Türkiye’de her yıl Ocak ayının ikinci haftası, Enerji Verimliliği Haftası olarak kutlanıyor. Tüm dünyada da enerji verimliliğine vurgu yapmak için belirli tarihlerde bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Enerji Verimliliği Nasıl Hesaplanır?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından verilen  ISO 17743 ve ISO 17742 belgeleri; ülkeler,şehirler, şirketler, kurumlar ve organizasyonlar için enerji verimliliğinin hesaplanması ve raporlanması için bir yöntem sunuyor. Ürün ve hizmetler için gerekli enerji miktarı ile tüketilen enerji baz alınarak hazırlanan rapor, kurumların ihtiyaçlarından fazla enerji kullanmadıklarını belgeliyor.

Enerji Verimliliği İçin Neler Yapılabilir?

Enerji verimliliği için yapılabilecekler, bireysel ve daha büyük ölçekli olarak ele alınabilir. Bireysel olarak enerji verimliliği için yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir:

 • Aydınlatmada güneş ışığından en üst seviyede yararlanın, suni ışık kaynaklarını daha az tercih edin. Güneş enerjili lamba hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edin.
 • Kullanılmayan elektronik cihazları kapatın, fişleri çekin.
 • Apartmanlarda ısı yalıtımı yapın.
 • Enerji tasarruflu beyaz eşyalar kullanın.
 • Floresan da LED ampuller gibi verimli ampuller kullanın.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelin.

Endüstri ve işletmelerde ise enerji verimliliği için yapılabilecekleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Dijitalleşmeyle ve yeni teknolojilerin kullanılması ile enerji israfını önleyin.
 • Yapay zeka ile enerji tüketimini kontrol altına alın.
 • İşyerlerinde kullanılan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üretin.
 • Üretimde kullanılan eski tip ekipmanları enerji tasarruflu teknolojiler ile değiştirin.
 • Ekipmanların periyodik bakımını yapın veya yaptırın.
 • Aydınlatmada LED ve floresan teknolojisine geçin.
 • İklimlendirme sistemlerini merkezi hale getirin.

Enerji verimliliği için izlediğiniz yöntemlerin sonuçlarını, eski ve güncel faturalarınızı kıyaslayarak ölçebilirsiniz. Kapsamlı bilgi için sayfamıza göz atın: Elektrik Faturası

Endüstride Enerji Verimliliği

Günümüzde ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü endüstride kullanılıyor. Örneğin Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 40’ından fazlası endüstriyel tesislerde meydana geliyor. Bu sebeple endüstride enerji verimliliği hayati bir önem taşıyor. Enerji verimliliği, işletmelerin üretimde hiçbir aksama olmadan; mal ya da hizmet kalitelerini etkilemeden, iş süreçlerini daha az enerji ile yerine getirmesi anlamına geliyıor. Türkiye’de, gerçekleştirilecek verimlilik çalışmaları ile sanayide kullanılan enerjinin yüzde 30’unun tasarruf edilebileceği belirtiliyor. Endüstride enerji verimliliği için atılabilecek adımlar şu şekilde özetleniyor:

 • Üretimde yüksek verimli motorlar kullanılmalı
 • Basınçlı hava sistemindeki kaçakların giderilmeli
 • Basınçlı hava sistemlerinde düşük basınçlı hava kullanılmalı
 • Kompresör havası dış ortamdan alınmalı
 • Isı geri kazanım sistemleri kullanılmalı
 • Kullanılan yakıtlar karşılaştırılmalı
 • Kazanlarda verim arttırılmalı
 • Kazanlarda hava-yakıt oranı optimize edilmeli
 • Kazanlarda yakma havası ısıtılmalı
 • Sıcak ve soğuk yüzeyler yalıtılmalı
 • Yüksek verimli aydınlatma kullanılmalı
 • Pencerelerde yansıtıcı film kullanılmalı

Enerji Verimliliği Hizmetleri

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen şirketler, enerji verimliliği hizmetleri sunabiliyor. Endüstri ve binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık hizmeti veren şirketler, işletmeler ve yaşam alanlarında analiz ve ölçümler yaparak enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığına dair raporlar sunuyor ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik iyileştirme önerileri geliştiriyor.

Enerji Verimliliği Yasası

2007 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, enerji tüketiminin çevresel ve ekonomik sonuçlarının minimuma indirilmesi amacıyla enerji israfının engellenmesi ve enerjide verimliliğin artırılması amacıyla hayata geçirildi. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, yayınlandıktan sonra maddelerinde birkaç kez değişikliğe gidildi. Son olarak 2020 yılında kabul edilen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarının çerçevesini belirlemiştir.

Cihazlarda Enerji Verimliliği

Evlerde kullanılan elektronik cihazlarda modern teknoloji, enerji verimliliğini önemli ölçüde etkiliyor. Enerji tasarruflu beyaz eşyaların, eski tip cihazlara göre yüzde kırka yakın daha az enerji kullandığı belirtiliyor. Ayrıca; evlerde kullanılan cihazlarda, enerji talebinin yüksek olduğu zaman dilimlerinde enerji tüketiminin de daha fazla olduğu biliniyor. Örneğin; yaz mevsiminde öğle saatlerinde klimalar daha fazla enerji tüketiyor. Cihazlarda enerji verimliliği için enerji tasarruflu eşyaların seçilmesi ve bu cihazların kullanılmadığı sürelerde kapalı tutulması gerekiyor.

Her bir elektrikli ev aletinin ne kadar enerji harcadığına ilgili yazımızı okuyarak ulaşın: Elektronik Cihazların Elektrik Tüketimi

Enerjiyi ne kadar verimli kullandığınızı anlamanın bir yolu da elektrik tüketimi için ödediğiniz maliyetleri hesaplamaktır. Detaylı bilgi için yazımızı okuyun: Elektrik Birim Fiyatı

Enerji Verimlilik Sınıfları

Elektronik ürünlerin enerji verimliliği konusundaki sınıflandırılması ve bu sınıflandırmanın tüketiciye anlatılması için A, B, C, D, E, F, G harfleriyle ifade edilen bir etiket kullanılıyor. Enerji verimlilik sınıflarında A en verimli anlamına geliyor, harfler ilerledikçe enerji verimliliği düşüyor. Bir önceki enerji sınıflandırmada harflerin yanında kullanılan + (artı) işareti ise artık kullanılmıyor. Yani, A sınıfında A+ gibi bir kategori artık kullanılmıyor.

Hangi Enerji Sınıfı Daha Verimli?

Hangi enerji sınıfı daha az enerji harcıyor belirlemek için A++ en verimli olacak şekilde G'den A'ya sıralama yapılır. A'ya yakın olan sınıf her zaman daha verimlidir.

Enerji Verimlilik Etiketi Anlamları

Enerji etiketi, bir elektronik cihazın Avrupa Birliği içinde satılabilmesi için gerekli olan bir bilgilendirme etiketidir. Enerji verimlilik etiketinde yer alan semboller, ürünün enerji tüketim miktarı, enerji verimlilik seviyesi vb. hakkında bilgi verir. Enerji verimlilik etiketinde yer alan bilgiler şu şekilde:

 • Enerji sınıfIı
 • Enerji tüketimi miktarı (kWh)
 • Su tüketim miktarı (l)
 • Kapasite
 • Ses seviyesi (dB)

Yapılarda Enerji Verimliliği

Kentsel yerleşimlerde, evlerin içleri kadar ortak yaşanan bina ve yapılarda da enerji verimliliği çalışmalarının yürütülmesi bir mecburiyet. Yapılarda enerji verimliliği için yapılması gerekenler şu şekilde;

 • Binanın bulunduğu bölgenin iklimine uygun şekilde dış duvar yalıtımı yapılmalı
 • Çatı yalıtımı yapılmalı
 • Pencereler, ortam ısısını tutacak şekilde izole edilmeli; bu yüzden çift cam ya da ısıcam kullanılmalı.
 • Isıtmada mümkünse yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı, ısıtma sistemlerinde enerji tasarruflu cihazlar kullanılmalı
 • Doğal hava ile havalandırma ihtiyacı sağlanmalı yada havalandırma sistemlerinin periyodik bakımları yapılmalı
 • Aydınlatmada enerji tasarruflu teknolojiler kullanılmalı
 • Yapıların mimari tasarımı, bölgenin iklim özelliklerine göre yapılmalı

Enerji Kimlik Belgesi

Doğanın korunması ve fazla enerji tüketiminin engellenmesi için yapıların enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıflandırmasını, sera gazı emisyonlarını, yalıtımını, aydınlatma ya da ısıtma sistemlerinin verimliliğini gösteren belgeye enerji kimlik belgesi denir.

Elektrik kullanımında tasarrufa gidip indirimli faturaya ulaşmada izlenebilecek önemli bir adım da hem binanızın, hem de alacağınız elektrikli aletlerin enerji kimlik belgelerine dikkat etmektir. Bu kimlik, ev tesisatının ve cihazlarınızın elektriği ne kadar efektif kullandığını belgelediğinden, indirimli elektrikle doğrudan ilgilidir.

Enerji tüketimi, A sınıfında ve daha yukarı seviyelerde sınıflandırılmış alet ve binalar tercih edilmelidir. Özellikle buzdolabı gibi sürekli çalışan ya da klima, ütü, elektrik süpürgesi, elektrikli fırın, çamaşır ve kurutma makineleri gibi çalıştığında çok elektrik yakabilecek aletlerde böylece iyi tasarruf sağlarsınız.

Yapınız için enerji kimlik belgesi nasıl alınır ve almak zorunlu mudur öğrenmek için Enerji Kimlik Belgesi sayfamızı inceleyin.

Enerji verimliliği için enerji sınıflandırması

Enerji Verimliliği Hibe ve Destekleri

Enerji tüketiminin azaltılmasını sağlayan enerji verimliliği çalışmaları, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) kapsamında değerlendiriliyor. Yatırım bedeli 5 milyonTL’den az olan projelerde, bedelin en fazla yüzde 30’u olmak üzere VAP tarafından hibe sağlanıyor. Elektrik üretimi yapan şirketler dışında; yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan işletmeler VAP desteklerinden faydalanmak için başvuru yapabiliyor. VAP başvuruları, T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından kabul ediliyor. Dönemsel başvuru tarihleri ve başvuru koşulları ile ilgili duyurular Bakanlık’ın web sitesi üzerinden duyuruluyor. Enerji hibe ve destekleri hakkında detaylı bilgi için enerji destekleri sayfamızı da inceleyin.

Sanayide enerji verimliliğinin iyileştirilmesine dair teşvik projeleri yürüten ve enerji verimliliği desteklerini de içeren KOSGEB Enerji Destekleri hakkında bilgi alın. Enerji verimliliğine ilişkin yatırımlara finansman sağlayan TurSEFF Destek Programı için de ilgili yazımızı okuyun.

Enerji Verimliliğinde Akıllı Termostatlar

Ev ve mekan ısıtmasında; iç mekanın sıcaklığının korunması enerji verimliliği açısından oldukça önemli. Akıllı termostatlar, iç mekanları sabit sıcaklıkta tutarken önemli bir enerji tasarrufu da sağlıyor. Ortalama yüzde 10’luk enerji verimliliği sağlayan akıllı termostatlar; internetten bağlantı ile uzaktan da kontrol edilebiliyor ve özellikle kış günlerinde enerji tasarrufu yüzde 30’un üzerine çıkıyor. Akıllı termostatlar sayfamızı ziyaret ederek önce çıkan termostat markalarını da inceleyebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilir bir enerji yönetimi için olmazsa olmaz iki kavramdır. Nüfus ile birlikte enerji ihtiyacının da hızla artması, mevcut kaynakların verimli kullanılmasını ve sürdürülebilir, temiz kaynaklardan elde edilen enerji kullanımının artırılmasını zorunlu kılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında detaylı bilgi için sayfamızı inceleyebilirsiniz. Enerji verimliliği, enerji ihtiyacının sürekli olarak artması ve bu ihtiyacın gelecekte karşılanamayacak olması sebebiyle uzun yıllardır gündemde; yenilenebilir enerji de enerji ihtiyacına alternatif ve temiz bir kaynak sunuyor. Karbon salınımını sıfıra indiren, çevreye zarar vermeyen ve tükenmeyen kaynaklardan üretilen yenilenebilir enerji ve daha az enerji kullanılarak enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlayan enerji verimliliği çalışmaları; sürdürülebilir bir enerji politikası için öncelikli iki konu. Siz de enerjinizi yenilenebilir kaynaklardan almak istiyorsanız, en uygun teklifler için Güneş Enerjisi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Enerji Verimli Cihaz Seçimi

Enerji verimli cihaz seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Enerji sınıfı: Enerji sınıfı, bir cihazın enerji verimliliğini gösteren birölçektir. A+++ enerji sınıfı, en verimli cihazlardır.

Güç tüketimi: Bir cihazın güç tüketimi, o cihazın bir saatte harcadığı enerji miktarını gösterir.

Performans: Enerji verimliliği, performanstan ödün vermeden sağlanmalıdır.

Fiyat: Enerji verimli cihazlar, geleneksel cihazlara göre daha pahalı olabilir. Ancak, elektrik faturalarında tasarruf sağlayacakları için uzun vadede daha ekonomiktir.

Enerji Verimliliği Rehberi