TurSEFF Enerji Destekleri 2024

Güncellenme Tarihi
12.1.2024
TurSEFF Enerji Destekleri 2024

TurSEFF: Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı Enerji Destekleri 2024

TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) özel ve kamu sektörü tarafından uygulanacak olan Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Enerji yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

TurSEFF Tarafından Desteklenen Tedbirler ve Sektörler Nelerdir?

TurSEFF finansmanı için uygun yatırımlar:

 • Yenilenebilir Enerji
 • Enerji Verimliliği
 • Su Verimliliği
 • Hammadde Verimliliği
 • Atık Yönetimi

TurSEFF Yenilenebilir Enerji Destekleri

Fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı bu şekilde üretilen enerjinin aksine, hızlı bir şekilde yenilenebilen enerji kaynaklarıyla ulaşım ve soğutma, termal enerji, elektrik için yakıt üretmek hedeflenmektedir. Bu proje sayesinde üretilen temiz enerji sayesinde her yıl 1 milyondan çok konutun tüketimi ve 1 milyon 100 binden fazla arabanın hava kirliliğine yol açmasına eş değer olarak CO2 salımının önüne geçilmektedir. Yenilenebilir enerji ile ülkenin ve firmanızın dış tedarikçilere karşı bağımlılığını azaltarak, enerji faturalarında düşüşler sağlanabilir ve çevre korumasına katkıda bulunulabilir.

Yenilenebilir Enerji, öz tüketim için enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar, şebekedeki güç piklerini düşürür ve enerji tedariğinde son kullanıcıya güvenlik sağlar. Yenilenebilir enerji üretimi şebekeye satmak için, en az 10 yıl boyunca son kullanıcıya nakit akışını rezerv para birimi cinsinden sağlayabilir ve gönüllü olarak sera gazlarının azaltımı kapsamındaki anlaşmalar için işbirliği yapıp, ek gelir sağlayabilirler. Finansmandan faydalanan yatırımcıların itibarına her iki durumda da çevresel etkileri ile pozitif katkı sağlar.

TurSEFF finansmanına uygun enerji kaynakları hakkında genel bilgi almak için Yenilenebilir Enerji Kaynakları sayfamızı inceleyin.

TurSEFF Enerji Verimliliği Destekleri

Yenilenebilir enerji yatırımına teşvik eden sebepler:

 • Büyük ulusal hedefler,
 • Ülke genelindeki doğal kaynaklar, 
 • YEKDEM tarifesinin 10 yıllık elektrik alımını USD bazında (rezerv para biriminde) garanti etmesi,
 • Elektrik gücü tedariğinde iyileşme, 
 • Özellikle rüzgar ve güneş enerji ekipman maliyetlerinin ciddi oranda azalmasıdır.

Enerjiyi verimli kullanmak için örnek uygulamalara Enerji Verimliliği yazımız üzerinden ulaşın.

TurSEFF Enerji Destek Finansmanı 

TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından faydalanan kurum ve firmalara sadece finansman sağlamanın dışında, mühendislik ve finans alanında uluslararası ve yerel uzmanların bulunduğu ekip tarafından teknik desteği kapsamlı bir şekilde sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu desteğin teknik hizmeti ücretsiz verilmektedir.

TurSEFF ile Anlaşmalı Finansal Kurumlar

 • Ak Finansal Kiralama A.Ş. (“Şirket” veya “Aklease”)
 • BNP Paribas Leasing Solutions
 • Garanti BBVA Leasing
 • İş Leasing
 • DenizBank
 • QNB Finansleasing
 • VakıfBank

TurSEFF’dan Ne Kadar Destek Alabilirsiniz? 

Üreticiler için yatırım başına toplam en fazla 5 milyon € olacak şekilde yatırım başına 1 milyon €’yu geçmemek kaydıyla finansman sağlanabilir.

Üreticiler dışındaki uygun faydalanıcılar, 5 milyon €’yu her bir diliminin aşmaması kaydıyla toplamda en çok 15 milyon €’ya kadar finansman sağlanabilir.

Teknoloji Seçim Aracı 250.000 € altında finansman ihtiyacı olan projeler için uygulanabilmekte ve kolay erişilebilmektedir. Bu şekilde değerlendirilen yatırımlar, KDV dahil tutar üzerinden finanse edilerek hızlı kredilendirme sürecine dahil olurlar.

TurSEFF Destek Geri Ödemesi/ Ödeme Planı 

 • TurSEFF finansman koşulları ödemesiz dönem, teminatlar, vade, faiz oranları açısından son kullanıcı ve Anlaşmalı Finansal Kurum arasında belirlenir. 
 • Kullanılacak olan para birimi için herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Projenin kategori finansman üst limitini aşmamak koşuluyla, toplam yatırımın %100’üne kadar finanse edilebilir.
 • GES gibi modüler tip yatırımlarda 5 milyon € proje paketidir. Proses makineleri değişimi gibi tamamen farklı yatırımlar yapılacak ise 5 milyon € her yatırım için 15 milyon € ise yatırımcı firma için sınırlandırma bulunmaktadır.

TurSEFF Güncel Toplam Destek Tutarı

EBRD (Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından geliştirilmiştir. 2010 yılından günümüze kadar TurSEFF 2781 proje için 828 milyon EUR değerinde finansman sağlanarak, 698 MW yenilenebilir enerjinin kurulmasını desteklemiştir. 

Faaliyet Süresi 14 yıl
Finanse edilen projeler 2781
Finansman 829 milyon €
Yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu 1132 bin hane
Karbon emisyonunun önüne geçilmesi 1248 bin otomobil
Kurulu yenilenebilir enerji gücü 698 MW

TurSEFF Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir

Genel anlamda, yenilenebilir kaynakları enerji üretmek için kullanan tüm projeler ve proje kapsamında değişiklik gösteren minimum koşulları sağlaması şartıyla program tarafından desteklenmektedir. 

Yenilenebilir Enerji yatırımı, jeotermal, biyokütle, güneş, hidro, rüzgar potansiyeli Türkiye’de yüksektir. 2023 yılına kadar ülkenin toplam kurulu gücünde yenilenebilen kaynakların oranını %30’a çıkarması planlanmıştır.

TurSEFF Teşviklerinden Faydalanabilecek Uygun Firmalar

KOBİ kriterlerine uygun olabilecek firmalar aşağıdaki gibidir;

Belediye hizmeti veren kobi kriterlerine uygun sadece özel sektörde bulunan firmalar,

 • KOBİ kriterlerine uygun firmalar,
 • KOBİ kriterine gerek duymadan uygun ekipmana sahip satıcı ve bayiler
 • KOBİ kriterine gerek duymadan ESCO müşteriler ve ESCO’lar,
 • KOBİ kriterlerine uygun ekipman üreticileri,
 • KOBİ kriterine gerek duymadan kamu kurumları ya da firmalar içerisinden kamuya ait belediye hizmeti sağlayanlar

TurSEFF finansmanına uygun, onaylı malzeme ve yüksek performanslı teknolojilerin bir listesi için TurSEFF Teknoloji Seçim Aracı sayfasını inceleyebilirsiniz.

TurSEFF Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanamaz?

 • TurSEFF kapsamına yeni sanayi tesislerine yapılan yatırımlar girmemektedir.
 • Yenilenebilir enerji yatırımlarından ikinci el olanlar, TurSEFF için uygun değildir.
 • TEDAŞ kabulü sonrası GES satın alan yatırımcılar için santral tamamlandığında ya da inşaatın son aşamasına doğru gelindiğindeTurSEFF finansmanı için uygun olmamaktadır. 
 • Silah veya askeri teçhizatın üretimi ve/veya ticareti
 • Finansal kuruluşlar veya finansman servisi veren şirketler
 • Sigorta sektörü
 • Tütün veya alkol üretimi ve/veya ihracatı
 • Kumarhane veya diğer kumarla ilişkili sektörler
 • Mülk veya para birimindeki spekülatif yatırımlar veya diğer spekülatif yatırım faaliyetleri
 • Diğer şirketlerin sermaye benzeri yatırımları dahil olmak üzere her türlü menkul kıymetlere yapılan yatırımlar
 • Yeni üretim tesislerine yapılan yatırımlar
 • Bir satıcıya veya satıcı ve üreticilere kredi dışında, işletme sermayesi gereksinimleri
 • Ulusal Enerji Verimliliği standartlarına halihazırda uyan yeni ticari binalara yapılan yatırımlar
 • Arazi ve mevcut binaların satın alımı, kiralanması ya da finansal kiralama yapılması
 • Sadece kısaveya orta vadeli kar elde etmeyi amaçlayan gayrimenkul yatırımları
 • Şebekeye bağlı elektrik üretimi ve/veya nakliyesi için biyoyakıt (biyodizel veya biyo-etanol gibi) kullanımı

TurSEFF Destek İlleri

Yenilenebilir enerji projelerinin bulunduğu iller;

Kahramanmaraş, Çorum, Uşak, Afyon, Muğla, Ankara, Van, Mersin, Kocaeli, Erzurum, Manisa, Adıyaman, Malatya, Antalya, Konya, Sivas, Amasya, Kayseri, Gaziantep, Balıkesir.

TurSEFF İletişim

Adres:

Salih Omurtak Sk. No:61 Koşuyolu Mahallesi, 34718 Kadıköy/İstanbul 

Telefon : +90 (216) 545 3228

Telefon: +90 (216) 340 0020

Email: info@turseff.org

TurSEFF Başvuru Nasıl Yapılır?

 • Anlaşmalı TurSEFF kurumlarından biri seçilmeli,
 • Anlaşmalı Finansal Kurum ile projenin ilgili dokümanları daha detaylı bir değerlendirme için paylaşılmalı,
 • Feragatname imzalanmalı,
 • Yatırımınızı finanse etmek için Anlaşmalı Finansal Kurum yeşil ışık yakar,
 • TurSEFF’e uygun seçilen proje için leasing/ kredi şartlarını Finansal Kurum ile görüşme sağlayarak, anlaşma imzalanmalı,
 • Son olarak; Kaynak Verimliliği/ Yenilenebilir Enerji yatırımını hayata geçirmek için finansman kullanılabilmektedir. 

TurSEFF onaylanmış destek projelerinin listesi:

Enerji Devlet Destekleri

Enerji devlet destekleri ve enerji kredileri veren banklar hakkında detaylı bilgi için enerji destekleri sayfamızı inceleyin.
KOSGEB Enerji Destekleri 2024
KKYDP Enerji Destekleri 2024
TTGV Enerji Destekleri 2024
TurSEFF Enerji Destekleri 2024
TKDK Enerji Destekleri 2024