TTGV Enerji Destekleri 2024

Güncellenme Tarihi
12.1.2024
TTGV Enerji Destekleri 2024

TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Enerji Destekleri 2024

Türk Teknoloji Geliştirme Fonu (TTGV), güneş enerjisi alanında da destek vermektedir. Temel amacı, enerji verimliliğini arttırmak adına finansal yatırıma dayalı engelleri ortadan kaldırmak olarak belirtilmiş bir destek fonu mevcuttur. 

Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı, ekosistem ihtiyaçları ve ortak sorunlarını tespit ederek, çözüm aramayı sağlamayı, ortak fayda üzerinden zenginleşmek için birlikte düşünmeyi ve çalışmayı amaç edinmiştir.

TTGV Tarafından Desteklenen Tedbirler ve Sektörler

TTGV’nin temelde 3 desteği bulunmaktadır.

 • Ar-Ge Proje Destekleri
 • Çevre Projeleri Destekleri
 • Teknolojik Girişimcilik Destekleri

Çevre Projeleri kapsamında aşağıdaki destekleri vermektedir:

 • Yenilenebilir Enerji Desteği
 • Enerji Verimliliği Destekleri
 • Çevre Teknolojileri Destekleri

Olası proje konuları ise şöyledir:

 • Rüzgar santralleri
 • Hibrit sistemler
 • Jeotermal santraller
 • Fotovoltaik (PV) sistemler
 • Yer ısısının kullanımı ve yeraltında ısıl enerji depolama
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından sanayide kullanma ya da şebekeye verme için elektrik üretimi
 • Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması
 • Organik atıklardan elektrik ve biyogaz (+ısı) üretimi
 • Güneşli soğutma teknolojileri; gıda sanayi ve tarımsal ürünlerin saklanması

Destek kapsamına giren öncelikler, aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 • Üretilen enerjinin doğrudan sanayide kullanılması
 • Yerli ekipman ve teknoloji kullanımı
 • Yenilikçi ya da ileri teknoloji (elektronik, yazılım, malzeme) uygulamaları

TTGV Yenilenebilir Enerji Destekleri

Yenilenebilir enerji desteğinin amacı, yenilebilir kaynakların AB uyum sürecinde önem kazanmasıyla enerji üretilmesi hedefi kapsamında, sanayi alanında yenilenebilir enerjinin kullanımını sağlamak, farkındalığı arttırarak bu teknolojinin gelişimine destek vermek ve kullanımı yaygınlaştırmaktır.

Jeotermal, rüzgar, biyogaz, biyokütle, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini kapsayan yatırım projelerinin desteklenmesinin uygun şartlarda olması ve sera gazı salımlarının azaltılmasının sağlaması amaçlanmıştır. Hedef kitlesi, bu enerjileri kullanan üretim teknolojilerini geliştiren ya da doğrudan üreten tüm sanayi kuruluşlarıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi almak için Yenilenebilir Enerji sayfasını inceleyin.

TTGV Güneş Enerjisi Destekleri

Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı Güneş Enerjisi Desteklerini süresi 1,5 yıldır. Destek tipi, hibe değil faizsiz kredi şeklinde belirlenmiştir ve bu kapsamda yapılan harcamaların %50’si karşılanmaktadır. 

İlk yıl geri ödemesiz olmak koşuluyla, 4 yıl geri ödeme süresiyle birlikte destek çerçevesi toplam 5 yılı bulmakta, alt limiti 100 bin dolar olup üst limit olarak 1 milyon dolara kadar çıkmaktadır. Destek limitinin %6’sı ise kuruma hizmet bedeli kapsamında ödenmektedir.

Bu alanda proje üretirken güneş enerjisi ile ilgili güncel çözümleri mutlaka inceleyin: Güneş Enerjisi Santralleri ve Güneş Panelleri

TTGV Çevre Teknolojileri Destekleri

Üretim süreçlerinde, gelişmiş ülkelerle benzer şekilde, asgari düzeyde hammadde, su, enerji tüketimi ve tüm üretim süreçlerinin atık yönetimi prensipleri gözden geçirilerek çevresel etkinin en aza indirilmesi; böylelikle firma rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Hedef kitlesi, yoğun enerji, hammadde, su veya kimyasal kullanımı ve de atık oluşumu nedeniyle çevreye olumsuz etkisi fazla olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalardır.

Destek miktarı, süresi, hizmet bedeli ve geri ödemesi, yenilenebilir enerji teşvikleri ile benzerdir.

3 temel teknolojik girişimcilik desteği bulunmaktadır:

 1. Ön Kuluçka Destekleri
 2. Risk Paylaşımı Desteği
 3. Başlangıç Sermayesi Destekleri

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri

Bu kapsamda gönüllü anlaşmaların yanı sıra verimlilik artırıcı projelerin başvuru, değerlendirmeli izleme ve destek uygulamaları belirlenmektedir.

Enerji verimliliği konusunda güncel projeler üretirken mutlaka inceleyin: Enerji Verimlilik Çözümleri

TTGV Enerji Destek Miktarı 

TTGV yenilenebilir enerji destek miktarı alt sınırı 100.000, üst sınırı ise 1.000.000 ABD Doları olacak şekilde belirlenmiştir. En fazla 1,5 yıl destek süresi bulunmaktadır. Hizmet bedeli ise TTGV katkısının %6’sını oluşturmaktadır. 

TTGV’den Ne Kadar Destek Alabilirsiniz? 

TTGV desteği miktarı, yenilenebilir enerji proje bütçesinin %50’sinden fazla olamaz.

TTGV Destek Geri Ödemesi/ Ödeme Planı 

Geri ödemeler, yenilenebilir enerji destek süresinden sonraki 1 yıl geri ödemesiz olmak üzere, 4 yıl içerisinde 6 ayda bir 7 eşit taksit olacak şekilde yapılmaktadır.  

TTGV Bugüne Kadar Dağıtılmış Toplam Destek Tutarı

4 pilot uygulama için 1.000.000 TL’lik TTGV desteği  ve 500.000 TL’lik Ajans (hibe) desteği öngörülmüştür. 

TTGV Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir

TTGV Enerji Destek ve Teşviklerinden sanayi kuruluşları ile yazılım faaliyeti gösteren yazılım ve bilgisayar şirketleri faydalanabilir. Ayrıca, farklı finans kaynaklarından kredi ve hibe alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden de faydalanabilmektedir.

TTGV Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanamaz?

Altyapı ya da üretim yatırımına dayalı projelerin yanı sıra araştırma kurumları ve üniversiteler tarafından sunulan projeler de TTGV Enerji Destek ve Teşviklerinden faydalanamaz.

TTGV Destek İlleri

İzmir, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Antalya illerinde tamamlanmış projeler mevcuttur.

TTGV İletişim

ANKARA

Adres:

Cyberpark B Blok Kat: 5-6, Bilkent Ankara 

Telefon : 0312 265 02 72 

Faks: 0312 265 02 62

Email: info@ttgv.org.tr

İSTANBUL

Adres:

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Arı Teknokent Arı II Binası Koruyolu A Blok Kat:7 Maslak-Sarıyer

Telefon: 0212 276 75 60

Faks: 0212 276 75 80

Email: cevre@ttgv.org.tr

TTGV Başvurusu

 • Online olarak başvurular yapılır.
 • Değerlendirme süresi 4 hafta olduğundan, başvuru bu zaman diliminde sonuçlanır.
 • Yılda 2 defa 6 aylık periyotlarda ilerleme raporu sunulur.

Ayrıca, TTGV belirtilen süreler ve program şartlarında değişiklikler yapabilir.

TTGV onaylanmış destek projelerinin listesi:

TTGV kapsamında tamamlanan projeler aşağıdaki gibidir:

 • İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi
 • Okümkap-Otomobil Kümeleri İçin Kapasite Oluşturma Projesi
 • Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (TTH-Türkiye)
 • Dap Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi
 • Antalya Endüstriyel Simbiyoz Projesi

TTGV'nin başarıyla bitirdiği projeler ile ilgili detaylı bilgiye TTGV tamamlanan projeler sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Enerji Devlet Destekleri

Enerji devlet destekleri ve enerji kredileri veren banklar hakkında detaylı bilgi için enerji destekleri sayfamızı inceleyin.
KOSGEB Enerji Destekleri 2024
KKYDP Enerji Destekleri 2024
TTGV Enerji Destekleri 2024
TurSEFF Enerji Destekleri 2024
TKDK Enerji Destekleri 2024