Giriş Yap

Enerji Teşvikleri ve Destekleri 2024

Güneş enerjisi için en uygun destek programları ve başvuru bilgileri

GES teklifleri topla >>Türkiye’de hava kirliliği ve artan enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri kuruluyor. Solar enerji üretimi için hibe destekleri ve teşvik kredisi gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.

Güneş Enerjisi Desteğini Hangi Devlet Kuruluşu Veriyor?

Güneş enerjisi teşvikleri temelde 5 farklı kurum tarafından verilir.

TKDK ve KKYDP teşviklerin mali kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur.

Hibe ve destekelr haricinde, GES ve diğer yenilenebilir enerji yatırımlarınız için bankalardan GES kredisi de alabilirsiniz. Detaylı bilgi için yazımızı okuyun: Enerji Kredileri

GES destekleri, güneş paneli fiyatları konusunda büyük rahatlık sağlar. Panel maliyetlerini karşılaştırmak için yazımızı inceleyin: Güneş Paneli Fiyatları

Yardım Alabilen Kuruluşlar
Ticaret, hizmet ve imalat sektörlerinde güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği geliştirme yatırımı yapacak olan limited, anonim ya da şahıs şirketleri.
Destek Miktarı
Etüt desteği kapsamında tüketimi 10-50 TEP arası olan işletmelerde 3000 TL, 50-100 TEP arası olan işletmelerde 5000 TL. Değişim giderleri desteği kapsamında tüketimi 10-50 TEP arası işletmelerde 120000 TL, 50-100TEP arasında 200000 TL. Enerji Etüt Hizmeti Desteği 30000 TL. Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği 900000 TL.
Geri Ödeme Planı
İşletme için destek programı süresi 2 yıl olup geri ödemesiz desteklerdir.
Yardım Alabilen Kuruluşlar
Gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri
Destek Miktarı
Proje bedelinin yarısı, üst hibe sınırı 1.500.000 tl
Geri Ödeme Planı
Kredi kardı veya avans ile anlaşmalı bankalarla devlete geri ödeme yapılabilir.
Yardım Alabilen Kuruluşlar
Yenilenebilir Enerji Desteği, Enerji Verimliliği Destekleri ve Çevre Teknolojileri Destekleri
Destek Miktarı
TTGV yenilenebilir enerji destek miktarı alt sınırı 100.000, üst sınırı ise 1.000.000 ABD Doları olacak şekildedir. Yenilenebilir enerji proje bütçesinin en çok %50’sidir.
Geri Ödeme Planı
Yenilenebilir enerji destek süresinde sonra 1 yıl geri ödemesiz olmak üzere 4 yıl içerisinde 6 ayda bir 7 eşit taksit olacak şekilde yapılmaktadır.
Yardım Alabilen Kuruluşlar
Yenilenebilir kaynakları enerji üretmek için kullanan tüm projeler ve proje kapsamında değişiklik gösteren minimum koşulları sağlaması şartıyla program tarafından desteklenmektedir
Destek Miktarı
Üreticiler için yatırım başına toplam en fazla 5 milyon € olacak şekilde yatırım başına 1 milyon €’yu geçmemek kaydıyla finansman sağlanabilir. Üreticiler dışındaki uygun faydalanıcılar, 5 milyon €’yu her bir diliminin aşmaması kaydıyla toplamda en çok 15 milyon €’ya kadar finansman sağlanabilir.
Geri Ödeme Planı
TurSEFF finansman koşulları ödemesiz dönem, teminatlar, vade, faiz oranları açısından son kullanıcı ve Anlaşmalı Finansal Kurum arasında belirlenir. 
Yardım Alabilen Kuruluşlar
Faaliyet alanı tarım olan tüm tüzel ve gerçek kişiler (Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıt olmalıdır.)
Destek Miktarı
Yatırım miktarı en fazla 1,500,000 TL olan projelerde %50 miktarda
Geri Ödeme Planı
Sözleşmede belirtilen şartlara uyulması durumunda geri ödemesiz

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı 2024

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığında olan işletmelerin; Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve EVD şirketlerinden Enerji Yöneticisi Sertifikası mevcut olan kişilerden motor etüdü hizmeti almaları ve bu etüt sonucunda önerilmiş olan motor değişim giderleri için aşağıdaki tabloda yeralan üst limitler dahilinde destek verilmesi uygun görülmüştür.

Ton Eşdeğer Petrol Değeri Motor Etüt Giderleri İçin Destek Üst Limiti (TL) Motor Değişim Giderleri İçin Destek Üst Limiti (TL)
10-40 TEP 3.000 120.000
50-49 TEP 5.000 200.000
Destek Oranı %100 %75

Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığında olan işletmelerin; EVD şirketlerinin sanayi alanında yetkilendirilmiş olanlarından alacakları enerji etüdü hizmeti ve sonucunda önerilmiş olan uygulama giderlerinin aşağıdaki tabloda yer alan üst limitler dahilinde destek verilmesi uygun görülmüştür.

Ton Eşdeğer Petrol Değeri Enerji Etüt Giderleri İçin Destek Üst Limiti (TL) Verimlilik Arttırıcı Giderler İçin Destek Üst Limiti (TL)
100-500 TEP 30.000 900.000
Destek Oranı %75 %40

Güneş Enerjisi Teşvikleri

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santralleri inşası, güneş tarlaları kurulması ve enerji üretimi için yaptığı GES teşvikleridir. Güneş enerjisi sistemleri teşviklerinden yararlanmak için her programı ayrı ayrı takip edip zamanında başvuru yapmak gerekir.

GES teşvikleri programları aşağıdaki gibidir:


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD
TKDK’nın yürüttüğü IPARD programı ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, Türkiye tarım sanayinin AB pazarına açılmasında destek olunur.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Finansmanı

TurSEFF yenilenebilir enerji kredisi, Ulusal Yenilenebilir Enerji Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunur. Ayrıca, enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarında ulusal düzeyde düşüş sağlayabilecek yeni sürdürülebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacı da taşır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
KKYDP, Tarım ve Orman Bakanlığının projesidir. KKYDP kapsamında, kırsal bölgelerde yapılan yeni tesis başvurularına, tamamlama başvurularına ve kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularına 3.000.000 TL’lik projeye kadar %50 güneş enerjisi hibe desteği sağlanır.

Güneş enerjisi sistemi fiyatları hakkında bilgi edinmek için ilgili sayfamızı ziyaret edin: En Uygun GES Çözümleri

Eğer evinize güneş paneli kurmak ve bu yönde destek almak istiyorsanız, öncelikle fiyatlar ve kurulum bilgisi için sayfamızı inceleyin: Ev Tipi Güneş Paneli

Devlet teşviki için sizin için en doğru seçenek

Güneş Enerji Sistemi Teşviki için Başvuru 2024

KOSGEB, KKYDP ve TKDK'den GES teşvikleri almak için zorunluluklar farklıdır.

Güneş Enerjisi İçin KOSGEB Desteği Başvurusu

GES desteği almak amacıyla KOSGEB'in veritabanına kaydolmak isteyen işletmelerin, E-Devlet üzerinde yer alan KOSGEB başvuru sayfası üzerinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.

KOSGEB teşvik programları ve başvuru süreci için KOSGEB enerji destek ve teşvikleri sayfamızı ziyaret edin.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteği (KKYDP) Başvuru Şartları

Başvuru yapacakların öncelikle gerçek veya tüzel kişiler olmakla birlikte,

 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılıTarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,
 • 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri,
 • 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri (tüzel kişilik olarak) kapsamlarına uygun olmaları gerekiyor.

250.000 Türk Lirası altındaki başvurular kabul edilmez. Başvurusu 2020-21 döneminde yapılmış kırsal kalkınma güneş enerjisi yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için verilmiş son tarih, 7 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete tebliği ile 1 Kasım 2022'ye ötelendi.

Hem KKYDP hem de TKDK için yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır. Kentsel alanlardaki yatırımlar desteklenmez. Kırsal alan listesine TKDK resmî web sitesindeki kırsal alan listesi sayfasından ulaşabilirsiniz.

TKDK Teşviği İçin Başvuru Şartları

IPARD programına başvuruda bulunmak için proje sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları ilde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Güneş Enerjisi Teşvikleri için Gerekli Belgeler 2024

Güneş enerjisi teşvikleri için gerekli belgeler teşviğe göre değişir. Temelde istenen belgeler benzerdir. TKDK teşviği için aşağıdaki belgeler istenir:

 • Başvuru formu
 • Taahhütname
 • Teknik kurumlardan temin edilen resmî belgeler
 • Uygun olan/ uygun olmayan harcamaların detaylı tabloları
 • Seçilen teklifler ve ekleri
 • Seçilmeyen teklifler ve ekleri
 • Maliyetleri gerekçelendirme tablosu
 • Yasal mali tablolar
 • Mevcut varlıklar listesi
 • Projeler ve metraj cetveli
 • Makine ekipman yerleşim planı ve listesi
 • Yapı ruhsatı ya da yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı
 • İş planı
 • Teknik proje

Güneş tarlası desteği almayı düşünüyorsanız, izlenecek adımlar ve gerekli belgeler için Güneş Paneli Tarlası yazımızı okuyun.

Güneş Enerjisi Teşvikleri Veren İller 2024

TKDK desteği veren iller aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu illerde güneş tarlası teşviği almak mümkündür. Eğer GES yatırımı yapmak istediğiniz il aşağıda değilse KKYDP kapsamındadır.

Afyonkarahisar Amasya Ağrı
Aksaray Ankara Ardahan
Aydın Burdur Bursa
Çanakkale Çankırı Denizli
Elazığ Erzincan Balıkesir
Çorum Diyarbakır Erzurum
Hatay Isparta Kahramanmaraş
Kars Konya Malatya
Ordu Samsun Sivas
Şanlıurfa Tokat Trabzon
Van Yozgat Giresun
Karaman Kastamonu Kütahya
Manisa Mardin Mersin
Muş Nevşehir Uşak

Güneş Enerjisi Sistemi Hibe Desteği 2024

Güneş enerjisi sistemi hibe desteği, program ve proje bazında farklılıklar gösterir. Örneğin KOSGEB kapsamında %40-%100 arasında destek verilir. Toplam 900.000 TL’ye kadar hibe desteği vardır.

KKYDP hibesinde ise yeni yatırımlarda 3.000.000 TL üst sınır vardır ve yatırımın %50’si hibe kapsamında verilir. Yatırım bedeli KDV hariç hesaplanır. Yatırımcı, Katma Değer Vergisini (KDV) tamamıyla kendi öz kaynaklarından temin etmelidir.

Güneş aküsü ve inverterler için yapılan harcamalarınız da güneş enerjisi sistemi hibe desteğine dahildir. Enerji depolamak veya inverterler hakkında daha fazla bilgi için Güneş Aküsü ve Güneş Enerjisi İnverteri sayfalarımızı ziyaret edin.

Güneş Enerjisi Kredisi Nedir?

Güneş enerjisi kredisi, güneş enerjisi dönüşümü için bankaların kullanıcılara ve KOBİ’lere verdiği kredilerdir. GES kredisi şartları bankadan bankaya değişir.  GES kredisi veren bankalar aşağıdaki gibidir:

Aktif Bank Garanti BBVA Halkbank
İş Bankası Şekerbank Türkiye Finans
Yapı Kredi Vakıfbank Ziraat Bankası
Enerji Kredileri >>

Güneş Enerjisi Vergi Muafiyeti

2022 yılında yayınlanan son yönetmeliğe göre, çatı GES ile enerji üreticileri artık sadece tüketimlerini karşılamaya yönelik lisanssız elektrik üretebilir. Bu elektrik üretimi için yapılacak yatırıma dahil cihaz ve parça gibi harcamalardan KDV ve gümrük vergileri alınmaz.

İmalatçı firmalarda Kurumlar Vergisi sıfırlanırken, diğer fabrikalardaki çatı GES uygulamalarına da bulunulan destek bölgesine göre %30'dan %55'e kadar Kurumlar Vergisi indirimi uygulanır. Ayrıca, 6 yıldan 12 yıla kadar değişen sürelerde SGK işveren primi teşviki verilir. GES ve Rüzgar Enerjisi Destekleri, Şubat 2022'de çıkan kararname ile 4. bölge seviyesinden başlayarak verilir.

GES KDV Muafiyeti

Kurum vergisi ve sigorta primi indirimlerinin yanı sıra 18 Ocak 2019’da Resmî Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin j bendine yapılan ekleme ile yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına yönelik mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV istinası getirilmiştir.

Rüzgar Enerjisi Teşvik ve Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Genel Teşvik Programı ve bölgesel yatırım teşvikleri kapsamına Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) de dahildir. Rüzgar gülünden elde edilen elektrik yenilebilir ve sürdürebilir enerji kapsamına girdiğinden, devletten avantajlı destekler almaya uygun görülür.

24 Şubat 2022 tarihli, 31760 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan 5209 sayılı kararnameye göre, rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten yatırımcılara (faiz ve kar payı destekleri hariç) doğrudan en az 4. bölge seviyesinde destek sağlanıyor.

Rüzgar enerjisi yatırımcıları, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinin yanı sıra artık en az 6 yıl sigorta işveren primi muafiyeti ve %30'dan başlayan kurumlar vergisi indirimi desteği de alabiliyor. Bu destekler, yatırımcının Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde olması veya 5. ya da 6. destek bölgesinde bulunması halinde artıyor.

"Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları", öncelikli yatırım alanı olarak belirtildiği için 5. ve 6. bölge seviyesinden de destek alabiliyor.

Rüzgar enerjisi hakkında bilgi almak için yazımızı okuyun.

Güneş Enerjisi Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Teşvik ve Destekleri -Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Teşvik ve Destekleri Rehberi