Lisanslı Elektrik Üretimi

Güncelleme:
28.7.2023
Yayım:
5.10.2022

Lisanslı Elektrik Üretimi Nedir?

Üretim için lisans, tüzel kişilerin elektrik üretimi yapabilmeleri için gereken izin demektir. Yönetmeliğe göre, 5 MW üzerinde enerji üreten tesisler üretim lisansı almak zorundadır. Lisanslı tesislerde lisans süresi 49 yıl olarak belirlenmiştir. Üretilen bu enerji, doğrudan şebekeye verilip piyasa değerinde satılabilmektedir.

Lisanslı GES Başvurusu

 • Lisanslı güneş enerjisi santraliyle elektrik üretimi proje başvuru süreci, EPDK’nın yıl içinde uygun şebeke bağlantı bölgeleri ve mevcut kapasiteleri açıklamasıyla başlar.
 • Lisanslı bir elektrik santralinin şebekeye bağlı olması şarttır. Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi için ilgili sayfamıza göz atın.
 • İnşa edilecek tesis türüne göre (Güneş/rüzgar enerjisi) ölçüm istasyonlarının kurulacağı arazinin kullanım hakkı elde edilir.
 • Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite bir kuruluş tarafından onaylanır ve öncelikle bu istasyonlar kurulur.
 • Proje sahasında 1 yıl boyunca gerekli güneş veya rüzgar ölçümleri yapılır.
 • En az 1 yıl süreli ölçüm verileri, "Ölçüm Sonuç Raporu" adıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlara gönderilir, onay alınır.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan önlisans başvuru belgeleri, gerekli bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Resmi Gazete'nin mevzuat.gov.tr e-veritabanı üzerinden Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.
 • EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan tarihlerde önlisans başvurusu yapılır, EPDK ön incelemesi gerçekleşir.
 • EİGM, uygun görülen ön başvuruları inceler ve Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu'nu EPDK'ya sunar.
 • Sonrasında TEİAŞ tarafından trafo merkezlerindeki kapasite dikkate alınarak, aynı bölgeden yatırımcılar arasından yarışma usulüyle seçilen projeler belirlenir.
 • Birim MW başına en çok ücreti ödemeyi taahhüt eden şirket, TEİAŞ tarafından EPDK'ya bildirilir. Böylece, yarışmayı kazanan şirkete önlisans verilir.
 • ÇED raporunu da içeren idari izinler, imar planı ve proje onayları alınır.
 • Tüm izinler alındıktan sonra EPDK, tesise elektrik üretim lisansını verir ve inşaat başlar.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tesise ait projeleri onaylar ve kurulum inşası sona eren tesisi kabul eder. Bakanlık onayından sonra tesis, işletme sürecine girer.

GES Lisansı Nasıl Alınır?

 • Elektrik üreteceğiniz GES'e lisans almak için, öncelikle GES kurulumu yapılacak olan arazinin mutlak tarım faaliyetlerine uygun olmadığı belgelenmelidir. Arazinin marjinal tarım arazisi olduğuna dair belge, tapu fotokopisi ve 1/5.000 ya da 1/25.000 ölçekli, ED50 – UTM6 koordinatlı arazi haritası ile birlikte, ilgili İl Tarım Müdürlüğüne başvurularak alınabilir.
 • Mühendis desteğiyle detaylı, şebeke hattına bağlantıları ve tam parsel numaralarını da içeren bir GES Kurulum Projesi oluşturulur.
 • Finansal fizibilite planı yapılır.
 • ÇED raporu ve diğer gerekli izinler alınır.
 • Son 6 ayın güneş ışınım istatistikleri ve meteorolojik güneş ölçümü verileri alınarak ölçüm prosedürleri tamamlanır.

Lisanslı GES Avantajları ve Riskleri

 • Lisanslı GES aracısız, direkt olarak şebekeye gönderilebilir.
 • Lisanslı elektriğin, piyasa koşullarına uygun olarak satışı mümkündür.
 • Lisanslı GES'lerde tüketim gösterme zorunluluğu mevcut değildir.
 • Lisanslı güneş enerjisi santralinde kapasite sınırı bulunmamaktadır ancak lisanssız elektrik başvurular nedeniyle trafo kapasitelerinin dolması durumu söz konusu olabilir.
 • Lisansı GES kurulumu, güneş alma süresi ölçümü gibi zorunlu ölçüm prosedürlerine tabidir.
 • Lisanslı güneş enerjisi yatırımları için avantajlı devlet desteklerinden faydalanma veya bankaların özel kredi ürünlerinden yararlanma imkanı vardır. Hibe programları hakkında detaylı bilgi için Enerji Destek ve Teşvikleri, kredi seçenekleri için ise Enerji Kredisi sayfalarımızı inceleyin.
 • Eğer lisansa alternatif olarak lisanssız elektrik üretmek istiyorsanız, detaylı bilgi için Lisanssız Enerji Üretimi yazımıza gidin. İki farklı tip elektrik üretim tesisini kıyaslamak için de Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi Karşılaştırma sayfamzıdan faydalanın.

Güneş Tarlasında Lisanslı Elektrik Üretimi

Lisanslı GES sistemini, bir güneş paneli tarlasından güç alacak şekilde kurmak mümkündür. Detaylı kurulum bilgisi için Güneş Tarlası Kurulumu yazımızı okuyun.

Rüzgar Enerjisiyle Lisanslı Elektrik

Lisanslı elektrik üretimini rüzgar enerjisi santrali (RES) yoluyla gerçekleştirme seçeneği de vardır. Rüzgar gülü maliyetleri ve türbin çalışma prensipleri için Rüzgar Enerjisi sayfamızı ziyaret edin.

Lisanslı Elektrik Üretimi Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun