Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Sigortası

Güncelleme:
24.6.2024
Yayım:
11.8.2022

GES Sigortası Nedir?

GES (güneş enerjisi santrali) sigortası, fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan GES'leri maddi hasarlara ve buna bağlı kâr kayıplarına karşı güvence altına alan sigorta türüdür.

Hazırda kurulu güneş enerjisi sisteminizi kaydettiniz mi? Ücretsiz kayıt olun, doğru GES yönetimi ile veriminizi artırın:

GES Verimini ve Kazancınızı Artırmak için Ücretsiz Kayıt Olun >>

GES Sigortası Yapan Şirketler

Güneş santralleri için hem kurulum, hem de operasyon aşaması için güvence sağlayan sigorta firmaları mevcuttur. Birçok sigorta şirketi, GES sigortasını da hizmetler dahiline almıştır.

MAPFRE GES Sigortası

MAPFRE, Almanya'daki yenilenebilir enerji sektörü konusunda deneyimli VHV Reasürans ile işbirliğine giderek sigorta paketlerini Türkiye'deki GES yatırımlarına taşıdı ve alanın liderlerinden oldu. Montaj, kurulum ve operasyon aşamasındaki tüm riskleri "Montaj Dönemi Tüm Riskler Sigortası" ve "İşletme Dönemi Tüm Riskler Sigortası" şeklinde iki paket halinde güvence altına alan sigorta, bu riskler sebebiyle üretici vaadettiği üretime ulaşamazsa devreye girecek performans kaybı teminatını da kapsıyor. Performans kaybı teminatı, poliçede belirtilen şartlar ve tazminat limiti dahilinde belirleniyor.

Allianz GES Sigortası

Allianz Sigorta, çatı tipi güneş panelllerini güvence altına alan bir Çatı GES sigorta paketi sunar. Panellerde oluşan ve elektronik cihazların kendi garantileri kapsamında olmayan hasarlara karşı 1 yıl güvence sağlar. Hasarlar sebebiyle çatıdaki güneş panellerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda ise, zararın ibraz edilmesi koşuluyla sigortalının kaybını belli bir oranda karşılar. Teminatlar, elektronik alet arızaları, depremler, grev/lokavt/kargaşa hareketleri ve terör gibi kötü niyetli eylemleri kapsar.

Anadolu Sigorta GES Sigortası

GES sistemleri için tam kapsamlı sigorta, Anadolu Sigorta poliçeleri arasındadır. Bu sigortayla invertörler, PV modüller, kapalı devre izleme sistemleri, dağıtım hatları ve idari binalar gibi santrale bağlı olan tüm cihaz ve yapılar güvence altına alınır. Maddi hasara bağlı olmayan üretim kayıpları ve panellerle invertörlerin montaj ya da tasarımından kaynaklı, üretime zarar veren fabrikasyon kusurlar da teminata dahildir. Poliçe süresi boyunca ölçülecek solar radyasyon, maddi hasar olmamasına rağmen üretim raporunda öngörülenden düşük çıkarsa sigorta bu kaybı karşılar.

Ata Sigorta GES Sigortası

Montaj ve işletme dönemlerini ayrı ayrı kapsayan Ata Sigorta, santral bünyesindeki tüm bileşenleri doğal afetler, hırsızlık ve kazalar gibi risklere karşı koruyan bir GES poliçesi sunar. Bu risklerden doğacak kâr kaybını da güvenceye alan poliçede işveren ve üçüncü şahıslar için sorumluluk teminatları da bulunur.

Aktürk Sigorta GES Sigortası

GES'lerin kurulum ve operasyon aşamaları esnasında başa gelebilecek riskleri profesyonel bir ekiple tespit eden Konya merkezli Aktürk Sigorta, bu aşamalara yönelik poliçeler düzenler.

Güneş Enerjisi Santralleri Sigorta Ürünleri

GES için sigorta teminatları, montaj dönemi verilen sigorta ürünleri ve işletme döneminden sonra sağlanan sigorta ürünleri olarak temelde ikiye ayrılır.

Montaj Döneminde Sağlanan Sigorta Teminatları

GES bileşenlerinin montajı, kurulumu ve dahili yapıların inşasını kapsayan, hırsızlık, kazalar, terör eylemleri ve doğal afetler gibi risklere karşı yapılmakta olan tesisi korumaya yönelik güvencelerdir. İnşaatın sorunsuzca devam edip tamamlanması için teminat sağlar.

 • Nakliyat için sigorta
 • Uçakla taşıma ya da hızlandırılmış nakliyat durumunda ek gider güvencesi
 • Mesleki sorumluluklar teminatı
 • İşçi ve çalışanları kapsayan ferdi kaza sigortası
 • Şahıs bazında mali sorumluluk sigortası
 • İşveren bazında mali sorumluluk sigortası
 • Tüm risklere karşı montaj koruma sigortası
 • Fazla mesai, tatil mesaisi ve gece işçiliği gibi planlanmamış çalışma durumlarında ek gider teminatı

İşletme Döneminde Verilen Sigorta Güvenceleri

İmarı tamamlanmış bir GES'in, faaliyetlerini sorun yaşamadan sürdürebilmesine yönelik poliçelerdir. Kâr ve üretim kayıplarının karşılanması da bu kapsamda değerlendirilir, eğer ürün dahilinde yoksa isteğe bağlı olarak poliçelere eklenebilir.

 • Kâr kaybı teminatı (poliçe dahilinde olabilir veya isteğe bağlı eklenebilir)
 • Maddi hasardan kaynaklanmayan üretim kaybı sigortası - Örneğin kapalı havalar gibi (poliçe içerisinde yoksa isteğe bağlıdır)
 • Operasyonel dönem sigortası
 • İşveren ve şahıs bazlı mali mesuliyet sigortaları

Her iki dönemde de deprem, fırtına, yıldırım düşmesi, yangın ve heyelan gibi doğal afetlere karşı güvence verilir. GES'in inşaatı ve işletmesi süreçlerinde karşılaşılabilecek grev veya lokavt gibi durumlar için teminatlar mevcuttur. Enkaz kaldırma gibi profesyonel hizmetler de gerek duyulduğunda karşılanmak üzere poliçelere eklenebilir.

Elektronik Cihaz Teminatı

GES sigortası içerisinde elektronik cihaz teminatı da yer almaktadır. Böylece panel, akü ve invertör gibi bileşenler, garanti kapsamının dışında gelişebilecek olaylara karşı korunur.

GES Sigortası Teminat Kapsamı

GES sigortası, dolu, kar ağırlığı, yangın, fırtına, hortum, yıldırım ve kısa devre arızası gibi hasarlara karşı santralleri korur. Aynı zamanda Güneş panellerinin ve inverterlerin tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıplarını da güvence altına alır. İnverterlerin yapısını öğrenmek için güneş enerjisi inverteri yazımızı okuyun.

GES Sigortası Maliyeti

GES sigortası maliyeti, GES yatırımında kullanılan güneş paneli sayısı, panellerin kapladığı alan veya GES tarlasının büyüklüğü ve sunulan teminat kapsamı gibi birçok farklı etmene bağlı olarak değişir. Genel olarak toplam yatırım masrafları içerisinde payı çok düşük kalır. Sigorta firmalarının web siteleri veya çağrı merkezleri aracılığıyla GES projelerine yönelik sigorta teklifleri almak mümkündür.

Çatı Tipi Güneş Enerjisi Paneli Sigortası

Çatı Tipi Güneş Enerjisi Paneli Sigortası, çatılarda güneş enerjisi paneli kurarak kendi enerji ihtiyacını üreten bireyler için güneş enerjisi panelinin kullanılamaz hale geldiği durumlarda, üretim kaybının ibrazı koşuluyla, sigortalının zararını belli bir tutara kadar karşılayan sigorta türüdür.

Güneş Paneli Markalarını Karşılaştırın

Güneş Paneli Sigortası Şartları

Güneş paneli sigortası, GES sigortası içerisinde olan ya da ayrı yapılabilecek bir sigortadır. Güneş paneli sigortası yaptırabilmek için ticari kullanımı olmayan/bireysel çatı tipi güneş enerjisi sistemlerindeki panellerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

 • Tam kagir yapı tarzındaki konutların çatısına kurulmuş olmalı
 • 10 KW ve altı toplam kurulu gücü olmalı
 • Modeli 10 yıldan eski olmamalı
 • Sigorta bedeli en fazla 10.000 avro olmalı

Neden GES Sigortası Yaptırılmalı?

GES kurulumu ve işletmesi esnasında hem maddi hem manevi büyük yatırımlar yapılır. GES sigortası da tüm bu süreçte oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Ekstra masraf yapmanızı önlemiş olur, maddi kayıptan kurtulursunuz.

Dahası, tek bir aşamadan oluşmayan GES projelerinizde, her safhanın risklerini ayrı ayrı tespit eder ve bunlardan profesyonel bir planlama ile korunmuş olursunuz. GES bileşeni olacak elektronik cihazların kendi garantileri kapsamına girmeyen sorunlar da teminat altına alınır.

GES Sigortası değerli bir korunma yolu olsa da oluşabilecek arızalardan korunmanın en doğru yolu düzenli bakım ve onarımdan geçmektedir. Güneş Panelleri Bakım ve Onarımı ile ilgili sayfamızı mutlaka inceleyin.

Güneş Enerjisi Santrallerinde Oluşabilecek Hasarlar

Güneş enerjisi santrallerinde oluşabilecek hasarlar şunlardır:

 • Yangın, yıldırım, infilâk kaynaklı
 • Doğal afetler kaynaklı
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması kaynaklı
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Dolu, fırtına, sel ve su basması kaynaklı
 • Toprak kayması, heyelan ve kaya düşmesi kaynaklı
 • Terör ve hırsızlık kaynaklı
 • Kısa devre kaynaklı

GES arızaları hakkında detaylı bilgi almak için ilgili sayfamızı inceleyin.

Bu arızalara müdahale etme yolları için de tamirle ilgili sayfamızı inceleyin: Solar Panel Onarımı

GES Sigortası ile Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun