Merkezi Isıtma Soğutma

Güncelleme:
13.2.2024
Yayım:
13.2.2024

Merkezi Isıtma Nedir?

Merkezi ısıtma, birden fazla bina veya dairenin aynı ısıtma sistemi üzerinden ısıtılmasını sağlayan bir ısıtma sistemidir. Bu sistem genellikle bir kazan veya ısı pompası gibi merkezi bir ısı üretim cihazı tarafından sağlanan ısıtma suyunun, bir ağ sistemi vasıtasıyla binanın içindeki radyatörler veya fan coil üniteleri gibi ısıtma cihazlarına ulaştırılmasıyla çalışır.

Merkezi Soğutma Nedir?

Merkezi soğutma, birden fazla bina veya alanın aynı soğutma sistemine bağlanarak soğutulmasını sağlayan bir soğutma sistemidir. Bu sistem, merkezi bir soğutma ünitesi veya chiller tarafından sağlanan soğutma suyunun, bir ağ sistemi aracılığıyla binaların içindeki fan coil üniteleri veya VRF (Variable Refrigerant Flow) sistemleri gibi soğutma cihazlarına ulaştırılmasıyla çalışır.

Merkezi Isıtma Soğutma Sistemleri Fiyatları

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri için fiyatlar, kurulumun yapılacağı bina veya alanın büyüklüğüne, kullanılacak ekipmanın kalitesine, projenin karmaşıklığına ve yerel pazar koşullarına bağlı olarak değişir.

Bununla birlikte, bir merkezi ısıtma ve soğutma sistemi kurulumu için genellikle yatırım maliyeti oldukça yüksektir ve sistem daha büyük bir alanı veya birden fazla binayı ısıtmak veya soğutmak için tasarlanmışsa, maliyet daha da artabilir.

Fiyatları belirlemeden önce, bina veya alanın ısıtma ve soğutma ihtiyaçları doğru bir şekilde değerlendirilmeli, sistem tasarımı yapılmalı ve kullanılacak ekipmanın türü ve kapasitesi belirlenmelidir.

Merkezi Isıtma ve Soğutma Yönetmeliği

Türkiye'de merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerine ilişkin düzenlemeler, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" kapsamında yer almaktadır. Bu yönetmelik, Türkiye'deki binaların enerji performansını artırmak ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla çıkarılmıştır.

Yönetmelik, binaların enerji performansını belirlemek ve iyileştirmek için çeşitli önlemler ve standartlar belirler. Bu önlemler arasında merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerine ilişkin gereklilikler de bulunmaktadır.

Detaylar “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Gidelerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” başlıklı yönetmelikte yer almaktadır.

Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin temel amacı, enerji verimliliğini artırmak, bakım maliyetlerini azaltmak ve kullanıcıya daha homojen bir ısıtma veya soğutma deneyimi sunmaktır.

Merkezi ısıtma sistemlerinin temel bileşenleri şunlardır:

 • Isıtma Kazanı veya Isı Pompası: Bu cihazlar, yakıt veya elektrik enerjisi kullanarak sıcak su veya buhar üretirler. Bu üretilen ısı, binanın içindeki radyatörler veya fan coil üniteleri aracılığıyla dağıtılır.
 • Dağıtım Sistemi: Isıtılmış su veya buhar, binanın içindeki boru hatları veya kanallar aracılığıyla dağıtılır. Bu sistem, suyun veya buharın ısıtma cihazlarından ısıtıldığı kaynak noktalarından hedef ısıtma cihazlarına taşınmasını sağlar.
 • Radyatörler veya Fan Coil Üniteleri: Bu cihazlar, ısıtılmış suyun veya buharın içinden geçtiği ve çevreye ısı yaydığı noktalardır. Radyatörler genellikle su bazlı sistemlerde kullanılırken, fan coil üniteleri ise su veya hava bazlı sistemlerde tercih edilir.
 • Isı Kontrol Sistemleri: Isıtma sisteminin çalışma sürecini kontrol etmek ve düzenlemek için termostatlar, sıcaklık sensörleri ve kontrol valfleri gibi bileşenler kullanılır. Bu bileşenler, kullanıcıların istedikleri sıcaklık seviyelerini belirlemelerini ve sistemin buna göre çalışmasını sağlar.

Merkezi soğutma sistemlerinin ana bileşenleri ise benzerdir, ancak soğutma üniteleri, soğutulmuş su veya hava üretmek için kullanılır. Bu sistemlerde soğutma üniteleri, chillerler veya soğutma kuleleri gibi cihazlar olabilir ve soğutulmuş su veya hava, binanın içindeki fan coil üniteleri veya VRF (Variable Refrigerant Flow) sistemleri gibi soğutma cihazlarına dağıtılır.

Merkezi soğutma sistemlerinin temel bileşenleri şunlardır:

 • Soğutma Ünitesi veya Chiller: Soğutma üniteleri, suyu veya hava akışını soğutarak bina içindeki soğutma ihtiyacını karşılar. Chiller, büyük ölçekli soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan ve genellikle endüstriyel tesislerde veya büyük binalarda bulunan büyük kapasiteli soğutucu cihazlardır.
 • Soğutma Dağıtım Sistemi: Soğutulmuş su veya hava, binanın içindeki kanallar veya boru hatları aracılığıyla dağıtılır. Bu sistem, soğutulmuş suyun veya havanın soğutma ünitelerinden soğutulduğu kaynak noktalarından hedef soğutma cihazlarına taşınmasını sağlar.
 • Fan Coil Üniteleri veya VRF Sistemleri: Bu cihazlar, soğutulmuş suyun veya havanın içinden geçtiği ve çevreye soğuk hava yaydığı noktalardır. Fan coil üniteleri, genellikle su bazlı sistemlerde kullanılırken, VRF sistemleri, daha esnek ve modüler bir soğutma çözümü sunan ve daha küçük ölçekli bina uygulamaları için tercih edilir.
 • Soğutma Kontrol Sistemleri: Soğutma sisteminin çalışma sürecini kontrol etmek için termostatlar, sıcaklık sensörleri ve kontrol valfleri gibi bileşenler kullanılır. Bu bileşenler, kullanıcıların istedikleri sıcaklık seviyelerini belirlemelerini ve sistemin buna göre çalışmasını sağlar.

Merkezi Isıtma ve Soğutma Nasıl Açılır?

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri, genellikle uzman bir ekip tarafından tasarlanır, kurulur ve devreye alınır. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerini açma veya işletmeye alma sürecinin genel adımları şunlardır:

 • Öncelikle, sistemdeki tüm bileşenlerin ve bağlantıların doğru şekilde kurulduğundan ve monte edildiğinden emin olunmalıdır. Bu, kazanlar, chillerler, fan coil üniteleri, boru hatları, vanalar ve diğer ekipmanların kontrol edilmesini içerir.
 • Isıtma veya soğutma suyu veya hava akışının doğru şekilde ayarlanması önemlidir. Sistemdeki su veya hava basıncı, debi ve sıcaklık ayarları, sistem verimliliği ve performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
 • Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra, sistem test edilmelidir. Bu testler, ısıtma veya soğutma modları için sistem performansının değerlendirilmesini içerebilir. Tüm cihazların doğru şekilde çalıştığından, sıcaklık ve basınç değerlerinin uygun olduğundan ve sistemdeki diğer parametrelerin normal aralıklarda olduğundan emin olunmalıdır.
 • Sistemi işletme ve bakımı hakkında kullanıcılara eğitim verilmesi önemlidir. Kullanıcılar, sistemdeki temel işlevleri ve günlük bakım rutinlerini anlamalı ve gerektiğinde sistemle ilgili sorunları nasıl bildireceklerini bilmelidirler.

Merkezi Isıtma Soğutma Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun