Apartmanlar ve Siteler İçin Güneş Enerjisi

Güncelleme:
28.7.2023
Yayım:
17.6.2022

Apartmanlarda Güneş Enerjisi Sistemi Kurulabilir Mi? 

Apartmanlarda çatı ve teraslara kurulabilen konut tipi güneş enerjisi sistemleri ile elektrik üretilebilir. Ayrıca, apartmanlar ve sitelerde kullanılan konut tipi güneş enerji sistemleri ile konutların sıcak su ihtiyacı da karşılanabilir.

Apartmanlarda kat malikleri yani daire sahipleri çatı ve teras gibi ortak kullanım alanlarında güneş enerjisi sistemi kurabilirler, ancak bunun için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • Çatı ya da teras gibi ortak alanlarda kurulacak güneş enerjisi sisteminin kaplayacağı alan, kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölüm yani dairesinin arsa payına denk düşen alanı aşamaz.
 • Güneş enerjisi sistemi kurulacak çatı ya da terasta, apartmandaki tüm daireler için GES kurulumuna yetecek alan olması gerekir. 
 • Apartmandaki tüm dairelerin güneş enerjisi sistemi kurması durumunda binanın statiğinin hasar görmemesi gerekir.
 • Güneş enerjisi sisteminin binanın estetiğini bozmaması gerekir.
 • Güneş enerjisi sisteminden kaynaklanacak bir arıza veya su sızıntısı vb. durumlarda diğer apartman sakinlerinin zarara uğramaması için teknik olarak tüm tedbirlerin alınmış olması gerekir. 

Eğer kendi çatınıza GES kurulumu yapmak istiyorsanız ilgili yazımızı okun: Ev Çatısına Güneş Enerjisi

Apartmanlarda Güneş Enerjisi Sistemi Kurulum Çeşitleri

Konut tipi güneş enerjisi sistemleri için genellikle çatılar tercih edilir. Ayrıca yeterli alanın olması halinde teras ve balkon gibi alanlar da güneş enerjisi sistemi kurulumu için uygun olabilir. Yenilenebilir enerji teknolojisinde yaşanan gelişmelerle yapıların dış duvarları ve pencereleri de güneş panelleri ile kaplanabiliyor fakat bu sistemler henüz yaygın olarak kullanılmıyor. Apartmanda güneş enerjisi sistemi kurulum yapılacak çatı, balkon ve teraslarda dikkat edilmesi gerekenler:

 • Kurulum yapılacak alan, güney cephede olmalı, böylece güneşten en yüksek seviyede verim elde edilir.
 • Güneş enerjisi sisteminin kurulacağı alanın önü kapanmamalı, paneller gün içinde gölgede kalmamalı.
 • Kurulum yapılacak alanın sağlamlığı test edilmeli, güneş panellerinin ağırlığını taşıyabilecek bir zemine kurulum yapılmalı.
 • Panellerin eğimi, verimi etkileyen faktörlerden biri. Kurulum yapılan çatı ya da terastaki eğim yeterli değilse bir ekipman ile eğim sağlanmalı.
 • Apartmanlarda güneş enerjisi sistemleri için kısıtlı bir alan olacağından, yüksek verimli güneş panellerinin tercih edilmeli.

Apartmanlarda Güneş Enerjisi Sistemi Kurulumu Yapmak İçin Gerekli İzinler

Apartmanlarda güneş enerjisi sistemi kurulumu için gerekli izinler, anahtar teslim proje sunan firmalara vekalet verilerek alınabilir. Bu durumda, kurulumu gerçekleştirecek firma gerekli tüm izinleri sizin adınıza alır. Sürecin ve bürokratik işlemlerin uzun zaman alması sebebiyle gerekli izinlerin vekalet aracılığıyla alınması daha çok tercih ediliyor. Ancak, vekalet verilecek Güneş Enerjisi Sistemi firmasının güvenilir olduğundan emin olmak gerekir. 

Apartmanda Güneş Enerjisi Sistemini kendisi kurmak isteyen kullanıcılar, izin sürecini bireysel başvuruyla tamamlayabilir. 3 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, yapının statiğine ve mimarisine zarar vermemek şartıyla kurulum yapılabilir. Gerekli izinler için başvuru, kurulumun yapılacağı bölgeden sorumlu elektrik dağıtım şirketine yapılmalıdır. Apartmana kurulacak güneş enerjisi sisteminin öncelikle apartmanın enerji ihtiyacı kadar enerji üretmesi gerekir, ihtiyacın karşılanmasının ardından üretilen fazla enerji, şebekeye satılabilir. Gerekli izin ve belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Lisanssız Üretim Başvuru Formu
 • Tüzel kişi adına başvuru yapılıyorsa imza yetkisi olan kişi ya da kişilerin Yetki Belgeleri
 • Güneş Enerjisi Sisteminin kurulacağı apartmana ait tapu belgesi ya da en az iki yıllık kira sözleşmesi
 • Abone numaraları
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ya da dekont
 • Güneş enerjisi sisteminin teknik özelliklerini gösteren tek-hat şeması
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Teknik Değerlendirme Formu
 • Başvuru sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin ortaklık yapısını gösteren belgeler

Apartmanlarda Ortak Güneş Enerjisi Sistemleri

Apartmanlarda kurulan ortak güneş enerji sistemleri, öncelikle apartmanın enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Aydınlatma, kamera sistemi, havuz, asansör vb. ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacı, ortak güneş enerji sistemleri ile karşılanabilir. Apartmanlara kurulacak güneş enerjisi sisteminin elektrik üretim kapasitesi, 10 kilovatı geçemez. Ayrıca üretim ve tüketim tesisi aynı yerde olmalıdır.

Ortak güneş enerji sistemleri, apartmanın çatısına kurulabilir. Çatının sağlamlığı test edilerek kurulum yapılır. Ayrıca, yapının mimari yapısının ve estetiğinin bozulmaması şartı vardır. 

Apartmanlarda ortak güneş enerji sistemi kurulumu için tüm hak sahiplerinin imzası ile yetkili elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılabilir ve güneş enerjisi sistemi firmalarında teklif alınabilir. 

Apartmanlarda Kullanılan GES Sisteminin Amorti Süresi ve Maliyeti 2022

Çatı tipi Güneş Enerji sistemlerinin ortalama maliyeti, 8-10 bin Dolar olarak düşünülebilir. Kurdaki dalgalanmalar, birçok parçası ithal olan güneş enerjisi sistemlerinde de maliyet artışına sebep olmaktadır. Ancak, artan maliyete rağmen birkaç yıl içinde yatırım maliyeti amorti edilir, yani üretilen enerji, GES ve kurulum için ödenen parayı karşılar. Apartmanlarda kullanılan güneş enerjisi sistemleri, bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte 4-7 yıl arasında yatırım maliyetini amorti eder. Amorti süresi, yıllık güneşlenme süresi fazla olan Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde daha kısadır.

Her ne kadar sürekli faydalanabileceğiniz bir yatırım olsa da, güneş enerjisi sistemlerinde de arızalar meydana gelebilir. Bu durumlar hakkında bilgi almak için yazımızı inceleyin: Güneş Enerjisi Arızaları

Apartman ve Siteler İçin Güneş Enerjisi Benzeri Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun