İkili Elektrik Anlaşması

Güncelleme:
30.5.2023
Yayım:
10.5.2023

İkili Elektrik Anlaşması Nedir?

Tedarikçiler ile tüketiciler arasında elektrik enerjisinin alınıp satılmasına yönelik özel hukuk hükümlerine tabi olan ticari anlaşmalara “ikili anlaşma” denir. Bu anlaşma, tüketicinin bu hizmetten nasıl faydalanacağı, elektrik tedarik hizmetini tedarikçinin hangi şartlar ile gerçekleştireceği ve iki tarafın da yükümlülüklerini ve haklarını içerir.

Elektrik piyasasında elektrik satın alınan firma ile tüketici arasındaki sözleşmenin, mevzuatta kullanılan ismi şeklinde de tanımlanabilir. Özetle ikili elektrik anlaşması, elektrik alım-satımı kapsamında düzenlenmiş ticari bir anlaşmayı gösteren belge niteliğindedir.

EPDK’nın elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliğinde, özellikle serbest tüketicileri ilgilendiren indirimli elektrik kullanımına hak kazandıklarını belirten önemli maddeler yer almaktadır. İkili anlaşma, serbest tüketici yükümlülük ve haklarını tarif eden önemli bir belgedir.

Kimler Elektrikte İkili Anlaşma Yapabilir?

Geçmiş yıl ya da içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitleri kapsamında elektrik tüketimi yapılacak olan yer için, tedarikçi ile ikili elektrik anlaşması yapan serbest tüketici, elektrik enerjisini satın alabilmektedir. Sayaçlar ilk defa serbest tüketici hakkını kullanacak ise ilgili mevzuata uygun şekilde tesis edilmiş olmalıdır.

Yıllık tüketimi 2023 yılı itibariyle 1000 kWh’in üzerinde olan tüketicilerin bu miktardan daha düşük yıllık tüketimi olan elektrik tüketicilerinden değişik olarak önemli bir hakları bulunmaktadır. Bu serbest tüketiciler piyasadaki tüm elektrik tedarikçilerin bir tanesinden elektrik satın alarak ikili elektrik anlaşması yapma hakkına sahiptirler. Tüketimleri yıllık 1000 kWh üzerinde olmayan yani elektrik tüketicilerinden serbest olmayanlar ise tükettikleri elektriği seçim hakkı olmadan görevli tedarik şirketi denilen tek bir firmadan almak zorundadırlar. Serbest olmayan bu tüketiciler, EPDK tarafınca belirlenen perakende satış tarifelerindeki tutarları ödemekle yükümlüdürler.

Serbest tüketicilerden tedarikçi seçmeyenler ise EPDK tarafından belirlenen bedeli ödemek suretiyle görevli tedarik şirketinden elektrik satın alabilirler. Tüketiciler için hazırlanan bu tarifeye “son kaynak tedarik tarifesi” denir. Bu nedenle tüketicilere ayrı bir tarife belirlenmeyerek aynı kapsamda perakende satış tarifesi uygulanır. Yani, tedarikçisini seçmemiş olan serbest tüketiciler ile serbest olmayan tüketicilere uygulanan tarife birebir aynıdır. Tedarikçisini seçmeyen serbest tüketicilerin enerji bedeli tutarları, kendi sözleşmelerinde yapılan ikili anlaşma kapsamında belirlenmektedir.

Serbest tüketici hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz rehberimizi ziyaret edebilirsiniz.

İkili Elektrik Anlaşması Nasıl Yapılır? 

Tüketiciler öncelikle kendi bölgelerinde bulunan dağıtım şirketine başvuru yaparak ikili elektrik anlaşması imzalarlar. Bu ikili elektrik anlaşması, dağıtım şebekesine tüketicinin kullanım yerinin bağlanmasını sağlar. Sözleşmenin geçerli olması için depozito yerine geçen güvence bedeli gibi tüm bedeller başta olmak üzere elektrik anlaşması ücreti yatırılmalıdır.

Güvence bedeli; Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki elektrik anlaşması ücreti 26.maddesi kapsamına göre elektrik anlaşması ücreti abonelik işlemleri esnasında tahsil edilir. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere her tedarikçiden bir güvence bedeli tahsil edilir.

Dağıtım bağlantısı sonrasında enerji kullanımına başlamak için yeniden bir ikili elektrik anlaşması daha yapılması gerekir. İlk kez yeni kullanım alanında elektrik kullananlar öncelikle serbest tüketici niteliği taşımazlar. Bu durumda tüketicinin kullanacağı elektriği bölgesinde bulunan görevli elektrik tedarik şirketinden alması gerekir. Görevli tedarik şirketi ile serbest olmayan tüketicilerin yaptığı anlaşma, perakende satış sözleşmesi olarak adlandırılır.

İkili Anlaşmada Cayma Bedeli Uygulaması

İkili anlaşma kurulduğu tarih itibariyle tüketici ceza koşulu ya da cayma bedeli ödemeksizin anlaşmayı sonlandırabilir. Bu süre içerisinde tüketilen elektrik kapasitesi ve enerjisi tutarı ilgili tedarik şirketine ödenmektedir.

İkili Anlaşma Yapan Elektrik Şirketleri

Türkiye’nin 21 elektrik dağıtım bölgesinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketleri listesi aşağıda bulunmaktadır. 

 • BEDAŞ
 • Toroslar EDAŞ
 • Başkent EDAŞ
 • AYEDAŞ
 • Dicle EDAŞ
 • Gediz EDAŞ
 • Uludağ EDAŞ
 • Aydem EDAŞ
 • MEDAŞ
 • YEDAŞ
 • SEDAŞ
 • Akdeniz EDAŞ
 • OEDAŞ
 • Aras EDAŞ
 • VEDAŞ
 • Çoruh EDAŞ
 • Fırat EDAŞ
 • AKEDAŞ
 • Çamlıbel EDAŞ
 • TREDAŞ
 • KCETAŞ

İkili Anlaşmalar Kaç Yıl Süreyle Yapılabilir?

İkili anlaşmalar, değişkenlik gösterse de genellikle 1 ya da 2 yıllık sürelerle yapılmaktadır. Sözleşmenin geçerlilik süresi iptal ya da fesih olmadığı sürece hizmetin sözleşmede belirtilen şartlarla uygulanma süresi belirtilir. Sözleşmede bulunan taahhütler, sözleşmenin imzalanması durumunda ortaya çıkacak olan yükümlülükler demektir. İmza altına alınan taahhütlerden biri bile yerine getirilmezse yaptırım uygulanması söz konusu olacaktır.

İkili Anlaşmaların Genel Nitelikleri

İkili anlaşmaların genelini kapsayan bazı özellikleri mevcuttur. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Son kaynak tedarik şirketi ikili anlaşma olup olmadığına bakmaksızın, elektrik enerjisi ya da kapasitesini temin etmekle yükümlüdür.
 • Tedarikçiler, kamu kurum ya da kuruluşu değil, EPDK tarafından aldığı lisans ile faaliyetini sürdüren özel tüzel kişiliklerdir.            
 • Tüketici ile lisanslı faaliyet gösteren tedarikçilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgiye EPDK websitesinden ulaşılabilmektedir.
 • İkili anlaşmanın beraberinde Ön Bilgilendirme Formu sunulması zorunludur.
 • İkili anlaşma belirli ya da belirsiz süreli olmak üzere teklif edilebilir.
 • Belirli süreli ikili anlaşmalar en fazla 3 yıllık yapılabilir.
 • İkili anlaşma yapılan tedarikçiden elektrik enerjisi temin edilme tarihi, başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.
 • EPDK websitesinde yer alan Fatura Hesaplama Modülü kullanılarak önerilen fiyat mukayese edilebilir.
 • İndirim tüm fatura bedeli üzerinden değil, enerji bedeli üzerinden yapılır.
 • İletim bedeli, dağıtım bedeli ile pay, vergi ve fonlar ilgili mevzuat gereğince yansıtılması zorunlu olan bedellerdir.
 • Aktif enerji bedeli, EPDK tarafından ikili anlaşmada belirlenmez.

İkili Elektrik Anlaşması Örneği

İkili elektrik anlaşmasına dair örnek PDF'i aşağıdaki dosya üzerinden edinebilirsiniz.

İkili Elektrik Anlaşması Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun