Elektrik Aboneliği

Güncelleme:
13.5.2024
Yayım:
12.10.2022

Elektrik Abonelik Ücreti 2024

Elektriğin kullanılacağı konumda bağlantı yapılmasının ardından ilk elektrik tedariğini ve aboneliği başlatabilmek adına yetkili elektrik tedarikçileri tarafınca alınan bedele “Elektrik Abonelik Ücreti” denilmektedir.

Elektrik hizmetinden yararlanmak için yıldan yıla değişen abonelik açma ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 2024 yılı itibariyle bu ücret meskenler için en az 165 TL olup, ortalama gücü 6kW olanlar için 198 TL’dir. Alınan abonelik bedeli içerisinde elektrik sayacını kontrol eden kurye ve elektrik açılma bedeli de ek olarak mevcuttur.

EPDK (Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu) kararı kapsamında serbest tüketici limiti 2024 yılı için en az 1.100 kWh olarak belirlenmiştir. Her yıl bu rakam EPDK tarafından değerlendirilerek, uygun görülen ölçüde düşürülmektedir. Elektrik tüketimine ödediğiniz ücretler hakkında bilgi almak için Elektrik Birim Fiyatı yazımızı okuyun.

Elektrik tüketimini ucuza getirme yöntemleri için Elektrik Faturası Taşıma sayfamızı inceleyin.

Elektrik açma ve kesme 2024 fiyatlarını öğrenmek için Elektrik Kesme Bağlama Bedeli yazımızı okuyun>>

Elektrik Aboneliği Damga Vergisi

Devlet tarafından alınan ve her türlü sözleşmeden doğan bir vergi türü olan damga vergisi, resmi kurumlardan alınmamaktadır. Bu tutar güvence bedelinin ‰9,48’i kadardır.

Elektrik Aboneliği Sözleşme Gücü

Bağlantı gücü olarak da adlandırılan sözleşme gücü Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı’nın yasa taslağında şu şekilde tanımlanmıştır; “Abonenin talebiyle çekileceği kabul edilen ve sözleşmesinde verilmesi ya da çekilmesi konusunda hükümlerin bulunduğu güç miktarıdır.” Yani evdeki cihazlarda kullanılan toplam güce göre belirlenen bir sınır güçtür. Evde bulunan cihazların sözleşme gücünü aşması durumunda sigorta atarak, kullanım konforunu olumsuz etkileyebilmektedir.

Sözleşme gücünün birimi kilovolt-amper (kVA) ya da kilowatt (kW) olarak gösterilebilmektedir.

Elektrik Aboneliği Dosya Bedeli

Her sözleşme için ödenen güvence bedelinin içerisinde, kesme açma bedeli ve damga vergisinin yanında dosya ücreti de alınmaktadır.

Elektrik Abonelik Ücreti Ödeme Yolları

Elektrik abonelik ücret elektrik tedarik şirketi işlem merkezlerine nakit olarak ya da firmanın onayı ile taksitlendirme sonrası faturaya yansıtılarak ödeme yapılabilmektedir.

Elektrik faturanızı sorgulama ve ödeme yöntemleri içinse ilgili sayfamızı inceleyin: Elektrik Faturası

Elektrik Aboneliği Güvence Bedeli 2024

Yetkili elektrik şirketinden aboneliği üstüne alma işleminde yalnızca bir defa ödenmek üzere güvence bedeli alınmaktadır.

Elektriği kullanabilmek adına teminat bedeli olarak adlandırılan bu ücretin, abonelik taşıma işleminden sonra ödenmesi gerekmektedir. Abonelik taşıma işlemi için farklı bir konuta taşınmak gereklidir.

Ayrıca Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan 27. Madde 2. Bendine göre depozito yani güvence bedelinin tamamının nakden ödenmesi esastır. Ancak abonenin talebi halinde, tedarik şirketinin de onayıyla iki eşit taksit şeklinde faturaya yansıtılarak tahsil edilebilmektedir.

Farklı Abonelik Grupları İçin kW Başına Depozito Ücretleri

Aşağıda, abonelik grupları ve belirlenen sözleşme gücüne göre 2024 yılına ait depozito (güvence) bedelleri yer almaktadır.

Mesken (1kW) - 128.9 TL

Mesken (5kW) - 644.5 TL

Ticarethane (1kW) - 283.8 TL

Ticartehane (5kW) - 1419 TL

Güvence Bedeli İadesi

Perakende elektrik satış sözleşmesi kurulurken tüketimi son kaynak elektrik tedariki kapsamında gerçekleştiren tüketicilerden, tedarikçi değiştirildikten sonra alınmış olan elektrik abonelik ücreti iade edilmektedir.

Perakende Satış Sözleşmesi ya da Serbest Tüketici Sözleşmesinin sona erme tarihinden 5 iş günü içinde borçların tamamen ödenmesi sonrasında Güvence Bedeli güncellenerek ödeme yapılmaktadr.

İade işlemi posta, havale, eft (başvuru esnasında abonenin belirttiği IBAN numarasına) ya da hizmet noktalarından abonenin talep şekline göre yapılmaktadır. Elektrik firmasının Çağrı Merkezini aranarak ya da en yakın hizmet noktasına gidilerek teminat bedeli iade talebi yapılabilmektedir.

Elektrik Aboneliği Açtırma İşlemleri

Yeni inşa edilmiş kullanım yeri ya da tesis için dağıtım sistemine bağlanarak elektrik enerjisi temini isteyen tüzel ya da gerçek kişiler Bölge Müdürlüklerine dilekçe yoluyla doğrudan başvuruda bulunabilirler.

Elektrik aboneliği için gerekli belgelerle birlikte tedarik şirketinin müşteri merkezine başvuruda bulunarak, üzerine abonelik alma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum genel olarak benzer olsa da yerel elektrik şirketlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Sıfır daireye taşınılması halinde ilk abonelik işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Abone bağlantı işlemleri bulunulan ilin elektrik dağıtım şirketlerinin ilgili şubelerine giderek yaptırılabilir. Öncelikle aşağıda yer alan evrakların hazırlanması gerekmektedir;

 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgah, kira kontratı veya tabu gibi mülkiyete ait bir belge
 • Onaylı elektrik projesi
 • İskan raporu
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi

Adres değişikliği durumunda yeni konuta ait sayaç seri numarası, tekil kod ya da tesisat numarasıyla birlikte tedarik firması en yakın hizmet noktasına başvuruda bulunulabilmektedir. Yeni binaya taşınma durumunda ya da aktif aboneliğin olduğu veya olmadığı durumlarına göre talep edilen evrakların iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca dağıtım sistemi kullanımlarına ait elektrik enerjisi ölçümlerine yönelik tesis edilen sayaçlar dağıtım şirketinin mülkiyetindedir. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında oluşan bedeller ve doğru tüketim kaydettiğinin tespiti durumunda sayaç sökme-takma ücretleri talep sahibi tarafınca karşılanmaktadır.

Kiracı Olarak Elektrik Aboneliği Açtırma

Serbest elektrik tedarikçileri ya da görevli elektrik şirketleri tarafınca kiralık daire tutanların elektrik aboneliği üstüne alma ya da taşıma işlemleri yapılmaktadır.  Kiracıların aşağıdaki belgelerle birlikte elektrik dağıtım firmalarına başvurması gereklidir;

 • Kira kontratının aslı ve sözleşmesi
 • T.C. kimlik aslı ve fotokopisi
 • Aynı sayacın eski elektrik faturası
 • (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası
 • Aboneliğin taşınacağı tüzel ya da gerçek kişi ile yapılan perakende elektrik satış sözleşmesi
 • Elektrik şirketine yapılan elektrik abonelik ücreti ve güvence bedeline ait ödeme dekontu

İşlemlerin tamamlanmasının sonucunda 3 ile 7 gün içerisinde devir işlemi gerçekleşmektedir.

Elektrik Aboneliğini Üstüne Alma

Tüketimi yapılan elektriğin başkasının üzerine aboneliğin bulunması durumunda tüketicinin üzerine alınması gerekmektedir. Ya da elektrik aboneliğinin bir tüketiciden başka bir tüketiciye devri ile aynı işlemdir. Vefat sebebiyle de abonelik devri yapılabilmektedir.

Herhangi biri adına abonelik bulunmayan meskene başvuru sonrası enerji, 3 işgünü içerisinde verilmektedir. Elektrik aboneliği üzerine alma işlemini online olarak herhangi bir yere gitmeden ilgili tedarik firması internet sayfası ya da e-devlet üzerinden mesafeli sözleşme şeklinde yapılabilmektedir.

Sıfır Daireye Elektrik Aboneliği Açtırma

Yeni binalara yetkili kişilerce inşaat tamamlandığında elektrik bağlantısı yapılmaktadır. Binaya elektrik bağlanmamış olan durumlarda mülk sahibi, bulunulan bölgeye hizmet sunan elektrik dağıtım şirketine sıfır daireye elektrik almak adına şahsen başvuruda bulunur. Ancak başkası adına elektrik aboneliği yapılması durumunda kişiye ait noterden onaylı vekalet gerekmektedir. Onaylanan başvuru için dağıtım bağlantı anlaşması ve 2024 yılı için ilk abonelik ücreti olan 644,5 TL ödeme yapılır.

Yeni Elektrik Aboneliği Başvurusu Nereden Yapılır?

Yeni elektrik aboneliği başvuruları ilgili elektrik dağıtım firması internet sitesi ya da şubelerinden ve e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

Elektrik enerjisinin dağıtım ve iletiminden elektrik dağıtım şirketleri sorumludurlar. Elektrik enerjisinin iş yerlerine, evlere ve tüm diğer elektrik tüketim konumlarına ulaşımını sağlayan kabloların onarım, bakım ve işletilmesini bu firmalar yapmaktadır. Türkiye’de bulunan tüm dağıtım firmaları aşağıdaki gibidir;

 1. Bedaş
 2. Toroslar EDAŞ
 3. Başkent EDAŞ
 4. Ayedaş
 5. Dicle EDAŞ
 6. Gediz EDAŞ
 7. Uludağ EDAŞ
 8. Aydem EDAŞ
 9. MEDAŞ
 10. YEDAŞ
 11. SEDAŞ
 12. Akdeniz EDAŞ
 13. OEDAŞ
 14. Aras EDAŞ
 15. VEDAŞ
 16. Çoruh EDAŞ
 17. Fırat EDAŞ
 18. AKEDAŞ
 19. Çamlıbel EDAŞ
 20. TREDAŞ
 21. KCETA

Tedarik şirketinizi seçme ve değiştirme konusunda bilgilenmek için Serbest Tüketicilik yazımızı okuyun.

Tedarik Şirketleri Abonelik Açtırma Çağrı Merkezleri

Ülkemizde hizmet veren başlıca elektrik dağıtım firmalarının çağrı merkezi numaraları aşağıdaki şekildedir:

Bedaş - 186

Toroslar EDAŞ - 186

Başkent EDAŞ - 186

Ayedaş - 186

Dicle EDAŞ - 186 / 0 850 255 0 186

Gediz EDAŞ - 0 850 800 0 186

Uludağ EDAŞ - 186

Aydem EDAŞ - 0 850 800 01 86

MEDAŞ - 186 / 444 8 186

YEDAŞ - 186

SEDAŞ - 0 262 186 11 22 / 0 264 186 11 22 / 0 380 186 11 22 / 0 374 186 11 22

Akdeniz EDAŞ - 186

OEDAŞ - 186

Aras EDAŞ - 0 850 200 50 51

VEDAŞ - 186 / 0 850 211 0 186

Çoruh EDAŞ - 444 9 186

Fırat EDAŞ - 186

AKEDAŞ - 186

Çamlıbel EDAŞ - 186

TREDAŞ - 186

KCETAŞ - 444 7 186

Elektrik kesintisi durumlarında ortak hat olarak hizmet veren 186'yı arayabilirsiniz. Elektrik arızası hakkında bilgilenmek için yazımızı okuyun.

E-Devlet Üzerinden Elektrik Aboneliği

Aşağıdaki aşamaları sırasıyla takip ederek başvuru yapılabilmektedir;

 1. E-devlet Giriş
 2. Konut Bölgesinin İlgili Elektrik Firma İsmi
 3. Bireysel Abonelik Başvurusu  
 4. Yeni Başvuru
 5. Sorgulama Yöntemi
 6. Tesisat Bilgileri Tarife Seçimi
 7. Poliçe ve Mülkiyet Bilgileri
 8. Sözleşme Gönderim ve İletişim Bilgileri
 9. Ön izleme
 10. İşlem Sonucu

Sıfır Daireye Yeni Elektrik Aboneliği için Gereken Belgeler

Sıfır daireye elektrik aboneliği açtırmak için aşağıdaki belgelerin eksiksiz tamamlanması gerekmektedir;

 • Kimlik belgesi
 • İskan raporu
 • Tapu, ikametgah ya da kira kontratı gibi mülkiyet belgesi
 • Formül proje numarası ya da onaylı elektrik hattı planı

Onay sonucu abonelik açtırma işlemi randevu ile yapılmaktadır. Aşağıdaki belgeler iletildiğinde abonelik başlatılabilir;

 • Nüfus cüzdanı,
 • Elektrik kesik değilse ikamet adresine ait kira sözleşmesi ya da tapu gibi mülkiyet belirten belge,
 • Eğer varsa tesisat numarası veya eski bir fatura.

Kullanımı devam eden konutlarda sorunsuz ve hızlı bir başvuru sürecinin gerçekleşebilmesi adına aşağıda belirtilen durumlara uygun evrakların eksiksiz hazırlanması gerekmektedir.

Taşınılan Evde Faal Elektrik Aboneliği Yoksa

Aboneliğin taşınacağı konutta aktif bir sözleşme ya da abonelik mevcut değil ise aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

 • Yeni meskenin tesisat numarası ve Seri Numarası / Sayaç Barkod / Tekil Kod / Abone olunacak konut üzerine eski fatura,
 • Geçerli Kimlik (Yalnızca kimlik doğrulama için),
 • Mülkiyet Bilgisi,
 • Kiracılar için mülk sahibinin adı, soyadı,
 • Şirketler için vergi numarası, şahıslar için T.C. Kimlik numarası,
 • İşlemi gerçekleştirecek tüzel / özel şahıs farklı ise, duruma göre imza sirküleri / vekaletin asılları,
 • DASK Poliçe numarası (Geçerliliği devam eden),
 • Güvence bedeli.

Taşınılan Evde Aktif Elektrik Aboneliği Varsa

Aboneliğin taşınacağı meskende hali hazırda devam eden bir sözleşme ya da aktif bir abonelik mevcut ise yukarıdaki tüm belgelere ek olarak şu evraklar da gerekir:

 • Kullanım hakkını belgeleyen evrak,
 • Tapu belgesi aslı, fotokopisi ya da kira kontratı.

İş Yerine Yeni Elektrik Aboneliği Açma

İş yerine açtıralacak yeni elektrik aboneliğinde gerek duyulan belgeler, mesken aboneliğinden farklılık gösterir. Bazı evraklar konut aboneliğiyle ortak olsa da, ayrı olarak kurumsal kimlik belgeleri de lazım olacaktır.

İş Yerlerinin Elektrik Aboneliği Açtırması İçin Gereken Evraklar

Yapılan iş ve bulunulan ile göre de değişkenlik gösterebilen iş yeri elektrik aboneliği için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Nüfus Cüzdanı
 • Kira Kontratı ya da Tapu
 • DASK Poliçesi
 • Daha önce elektrik aboneliği olan işyeri için Tesisat Numarası
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Kaşe

Başvuru sonrasında ise yapılan işe göre değişiklik gösteren evraklar talep edilecektir.

Yeni Elektrik Aboneliği Açtırma Süresi

Yeni elektrik satış sözleşmesi yapılmasının ardından en geç 3 iş günü içerisinde elektrik açılmaktadır.

İlgili tedarik şirketinin müşteri işlem merkezi, çağrı merkezi, internet sitesi ya da e-devlet üzerinden başvurusu yapılan elektrik nakil işlemi de en geç 2 gün içerisinde açılmaktadır.

Yeni Elektrik Aboneliği Zorunlu Mu?

Herhangi bir tüketim noktasında, bulunulan bölgedeki görevli tedarik şirketince tüketilen elektrik enerjisinin miktarı periyodik olarak belirlenerek tüketiciye faturalandırılır. Abonelik başvurusu yapılmadan kullanılan tüketim noktasındaki elektrik enerjisi, kaçak kullanım veya usulsüz kullanım anlamına gelmekte ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Bu nedenle iş yeri açarken ya da yeni bir konuta taşınırken elektrik kullanımı öncesinde abonelik başvurusu mutlaka yapılmalıdır.

Elektrik Aboneliği Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun