Türkiye'de ve Dünyada Işınım Değerleri

Güncelleme:
28.8.2023
Yayım:
20.6.2023

Türkiye’de ve Dünyada Işınım Değerleri

Ülkemizin coğrafi konumu, ülkemizi ışınım değerleri konusunda son derece önemli bir konuma yerleştirir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre Türkiye, 2741 saatlik bir güneşlenme süresine sahiptir. Türkiye’de ortalama toplam ışınım değeri 1527.46 kWh/m2 olarak hesaplanır.

Bütün bu bilgiler, gerekli yatırımların yapılması durumunda güneş enerjisinden yeterince faydalanabileceğimiz manasına gelir. Fakat güneş enerjisi kullanımının en yaygın olduğu yerler ne yazık ki Türkiye değil, Çin, ABD ve Japonya gibi ülkelerdir. Türkiye’de 7960 mW güneş enerjisi üretilirken Çin’de 306.973 mW enerji üretildiği görülmektedir. Bu yazımızda, Türkiye içerisinde yer alan bölgelerle dünyanın geri kalanını ışınım değerleri açısından kıyaslayacağız.

Işınım Değeri Nedir?

“Solar ışınım değeri” olarak da bilinen ışınım değeri, güneşten yayılan enerjinin dünya üzerinden ölçülmesine verilen isimdir. Güneş ışınımının tamamı yeryüzüne ulaşamaz, bir kısmı geri yansıtılırken bir kısmı da emilime uğrar. Geriye kalan güneş ışınım miktarı, gerekli yatırımlar gerçekleştirildiği takdirde bizim için yenilenebilir bir enerji kaynağı haline gelir.

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları isimli yazımızdan, yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten yararlanılabilecek alanlar hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Işınım Değeri Nasıl Ölçülür?

Güneş ışınım değerini ölçmek için üç farklı türde sensör kullanılabilir. Bu sensörler şunlardır:

 • Termopil Piranometre
 • PV Piranometre
 • Fotodiyot Sensör

PV Piranometre, aynı zamanda referans hücreli ışınım sensörü ismiyle de bilinmektedir. Piyasada en fazla bulunan sensörler ise termopil piranometre ve PV piranometre’dir.  

Dünyada Işınım Değerleri

Dünya üzerindeki bazı önemli şehirlerin ve ülkelerin güneş enerjisinden faydalanabilme kapasiteleri, aşağıda verilmiştir:

 • Suudi Arabistan’da bulunan Riyad, yıllık 1770 kWh elektrik enerjisi üretebilmektedir.
 • Moskova, bir yıl içerisinde toplam 1012 kWh enerji üretebilir.
 • Amerika’nın en işlek noktalarından bir tanesi olan New York, yılda toplam 1316 kWh elektrik enerjisi üretebilmektedir.
 • Dünyada güneş enerjisinden en fazla faydalanan ülke olan Çin’de bulunan Pekin, güneşten yılda 1325 kWh elektrik enerjisi üretebilecek kadar faydalanabilir.
 • Almanya’da güneş ışınım şiddeti 930-1139 kWh/m2 olarak belirlenmiştir. Yıllık güneşlenme süresinin ise 1300 ila 1900 saat arasında olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye’de Işınım Değerleri

Türkiye, ışınım değerleri göz önüne alındığında yıllık toplamda 2737 saatlik, günde 7.5 saatlik güneşlenme süresine sahiptir. Türkiye'de güneşlenme süreleri, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’den başlayarak kuzeye doğru gidildikçe azalır. Bütün bunlara ek olarak, bulunduğu konum dolayısıyla Türkiye’nin ışınım açısından son derece avantajlı bir noktada yer aldığını söylemek doğru olur.  

Bölge bazında bakıldığında Türkiye’deki güneşlenme süreleri şu sırayla azalır:

 • Güneydoğu Anadolu
 • Akdeniz
 • Doğu Anadolu
 • İç Anadolu
 • Ege
 • Marmara
 • Karadeniz

Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli konusunda daha detaylı bilgi edinmek için bu konudaki rehber yazımıza göz atabilirsiniz.

Türkiye ve Dünya Işınım Değerleri Karşılaştırması

Türkiye, güneş enerjisi konusunda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça avantajlı bir konumda durmaktadır. Bu avantajlı konumun sebebi olarak ülkemizin coğrafi konumunun yanında lojistik masraflarının az olması da gösterilebilir. Avrupa ülkeleri, coğrafi konum açısından edindikleri dezavantajları, güneş enerjisi kullanımına gerekli yatırımları yaparak kapatırlar.

GÜNDER Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar’ın açıklamasına göre Türkiye, Avrupa’nın en az üç katı kadar güneş ışınımına sahiptir. Fakat bu potansiyel gerektiği kadar kullanılamamaktadır. İşte bu yüzden Almanya gibi Avrupa ülkelerinde güneş enerjisinden alınan güç Türkiye’nin 300 katı kadar fazladır.  

Özetle ülkemizin önemli noktalarında gerekli geliştirmeler yapıldığında güneş enerjisinden faydalanmamızın önünde hiçbir engel kalmayacak denebilir. Böylece hem temiz enerji kullanımına geçiş yapacağız hem de doğal kaynakları özellikle ihtiyacımız olan konumlarda rahatlıkla kullanabileceğiz. Afet Bölgelerinde Güneş Enerjisi Kullanımı isimli yazımızdan bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye'de Ve Dünyada Işınım Değerleri Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun