Elekrik Tüketim Bedeli ve Vergisi

Güncelleme:
26.4.2024
Yayım:
18.4.2024

Elektrik Tüketim Bedeli Nedir?

Elektrik tüketim bedeli, elektrik faturasında yer alan ve kullandığınız elektrik enerjisinin parasal karşılığını gösteren kalemdir. Bu bedel, tükettiğiniz kilovat saat (kWh) cinsinden elektrik miktarı ile birim fiyatının çarpımı ile hesaplanır.

Elektrik tüketim bedelini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Tüketilen elektrik miktarı (kWh): Ne kadar çok elektrik kullanırsanız, elektrik tüketim bedeliniz de o kadar yüksek olur.
 • Birim fiyat: Birim fiyat, kullandığınız elektrik tarifesine ve tüketim zaman dilimine göre değişir. Mesken aboneleri için gündüz ve gece tarifeleri farklıdır. Gece tarifesi genellikle gündüz tarifesinden daha ucuzdur.
 • Vergiler ve fonlar: Elektrik tüketim bedeline KDV, Elektrik Tüketim Vergisi (ETV) ve Enerji Fonu gibi vergiler ve fonlar da eklenir.

Elektrik faturasında yer alan diğer kalemler:

 • Dağıtım bedeli: Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtılması için gerekli olan altyapının maliyetini karşılar.
 • Sayaç okuma bedeli: Sayaç okumanın ve faturalandırmanın maliyetini karşılar.
 • TRT Payı: TRT'nin finansmanına katkıda bulunur.

Elektrik Tüketim Bedeli Hesaplama

Elektrik tüketim bedelini hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Tükettiğiniz elektrik miktarını (kWh) bulun.

 • Bunu yapmak için, son elektrik faturalarınıza bakabilirsiniz. Faturanızda, "Tüketilen Enerji" veya "kWh" olarak belirtilen bir değer göreceksiniz.
 • Faturanızda birden fazla tarife varsa (örneğin, gündüz ve gece), her tarife için ayrı ayrı tüketim miktarını not etmeniz gerekir.

Kullandığınız elektrik tarifesinin birim fiyatını öğrenin.

 • Birim fiyat, elektrik tedarik şirketinizin web sitesinde veya müşteri hizmetlerini arayarak bulunabilir.
 • Birim fiyat, kWh başına belirlenir ve tarife, tüketim zaman dilimi ve vergiler gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Tüketim miktarını birim fiyat ile çarpın.

 • Bu işlem, elektrik tüketim bedelini verecektir.

Örnek:

 • Tüketilen elektrik miktarı: 150 kWh
 • Birim fiyat: 0,50 TL/kWh

Elektrik Tüketim Bedeli: 150 kWh x 0,50 TL/kWh = 75 TL

Elektrik tüketim bedelini hesaplamak için kullanabileceğiniz bazı online araçlar da mevcuttur. Bu araçlara internette "elektrik tüketim bedeli hesaplama" anahtar kelimelerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Elektrik Tüketim Bedeli Muhasebe Kaydı

Elektrik tüketim bedeli, bir işletmenin elektrik kullanımı için ödediği ücrettir ve muhasebede gider olarak kaydedilir. Kayıt için elektrik giderleri hesabı borçlandırılır, banka hesabı ise alacaklandırılır. Elektrik bedelinin KDV'si KDV Giderleri hesabına, Enerji Fonu tutarı ise Enerji Fonu hesabına kaydedilir. Muhasebe kaydı yaparken elektrik bedelinin tarihi, tarifesi, KDV ve Enerji Fonu tutarı dikkate alınmalıdır. Kayıtların doğru yapılması için mali müşavir veya muhasebeciden yardım almanız tavsiye edilir.

Elektrik Tüketim Vergisi Gider Yazılabilir Mi?

Elektrik tüketim vergisi, elektrik faturalarında yer alan ve elektrik tüketim bedeli üzerinden hesaplanan bir vergidir.

Elektrik tüketim vergisinin gider olarak yazılıp yazılamayacağı, bazı şartlara bağlıdır:

Mükellefiyet:

 • Vergi mükellefiyeti bulunan işletmeler, elektrik tüketim vergisini gider olarak yazabilirler.
 • Mükellefiyet bulunmayan işletmeler ise bu vergiyi gider olarak yazamazlar.

Fatura:

 • Elektrik tüketim vergisinin gider olarak yazılabilmesi için, faturanın vergi mükellefiyeti bulunan bir işletme adına düzenlenmiş olması gerekir.
 • Faturalarda vergi tutarı ayrı ayrı gösterilmelidir.

Muhasebe Kaydı:

 • Elektrik tüketim vergisi, muhasebede "Vergi ve Fonlar" hesabına kaydedilir.
 • Kayıt yaparken, verginin hangi tarihe ait olduğu ve hangi tutarda olduğu belirtilmelidir.

İade:

 • Elektrik tüketim vergisinin iadesi mümkün değildir.

Elektrik tüketim vergisini gider olarak yazmadan önce, bir mali müşavir veya muhasebeciden danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

Elektrik Tüketim Vergisi Kimlerden Alınır?

Elektrik tüketim vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik tüketen herkesten alınır. Bu, mesken aboneleri, ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve kamu kurumları gibi tüm elektrik tüketicilerini kapsar.

Vergi, elektrik faturalarına KDV'ye ek olarak yansıtılır ve elektrik tedarik şirketleri tarafından tahsil edilir. Tahsil edilen vergiler, ilgili belediyelere aktarılır.

Elektrik tüketim vergisinin mükellefi, elektrik tüketen kişidir. Ancak, elektrik tedarik şirketleri, verginin tahsilinden sorumlu tutulur.

Elektrik tüketim vergisinden muaf olan bazı durumlar da vardır:

 • Tarımsal sulamada kullanılan elektrik
 • Endüstriyel tesislerde üretimde kullanılan elektrik
 • Bazı kamu kurumlarının kullandığı elektrik

Elektrik tüketim vergisinden muaf olup olmadığınızı öğrenmek için, ilgili belediyeye veya vergi dairesine başvurabilirsiniz.

Elektrik Tüketim Vergisi Kaldırıldı Mı?

Hayır, elektrik tüketim vergisi kaldırılmadı.

Elektrik tüketim vergisi, 4071 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, elektrik tüketiminden Belediyeler Kanunu'na göre belirlenen oranlarda vergi alınır.

Elektrik tüketim vergisinin kaldırılması için kanun değişikliği yapılması gerekir. Şu an itibarıyla böyle bir kanun değişikliği yapılmamıştır.

Elektrik tüketim vergisinin yüzdeleri her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. 2023 yılı için elektrik tüketim vergisi oranları %12'dir.

Belediyeler Elektrik Tüketim Vergisi Öder Mi?

Elektrik tüketim vergisi, 4071 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, elektrik tüketiminden Belediyeler Kanunu'na göre belirlenen oranlarda vergi alınır.

Ancak, aynı kanunun geçici 1. maddesine göre, belediyeler, kendi binalarında ve tesislerinde tükettikleri elektrik enerjisi için elektrik tüketim vergisi ve diğer vergilerden muaftır.

Bu muafiyet, belediyelerin kendi binalarında ve tesislerinde kullandıkları elektrik için geçerlidir. Belediyeler tarafından satılan elektrik için elektrik tüketim vergisi ve diğer vergiler alınır.

Elektrik Faturalarında Hangi Vergiler Var?

Elektrik faturalarında birkaç farklı vergi bulunur. Bu vergiler şunlardır:

Elektrik Tüketim Vergisi (ETV):

Elektrik tüketim bedeli üzerinden hesaplanan bir vergidir. Mesken ve ticarethaneler için %5, sanayi kuruluşları için %1 oranında uygulanır. Bu vergi, belediyelere aktarılır.

Katma Değer Vergisi (KDV):

Elektrik faturasının tüm kalemleri (tüketim bedeli, dağıtım bedeli, vergiler) üzerinden hesaplanan bir vergidir. Mesken aboneleri için %8, diğer aboneler için %18 oranında uygulanır.

Enerji Fonu:

Elektrik faturasının aktif enerji bedeli üzerinden hesaplanan bir fondur. Mesken aboneleri için %1, diğer aboneler için %2 oranında uygulanır. Bu fon, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması için kullanılır.

TRT Payı:

Her elektrik faturasına eklenen sabit bir bedeldir. Televizyon ve radyo yayınlarının finansmanı için kullanılır.

Belediye Payı:

Bazı belediyeler, elektrik faturalarına ek bir bedel ekleyebilirler. Bu bedel, belediyenin imar ve altyapı yatırımlarına katkı olarak kullanılır.

Elektrik Tüketim Bedeli ve Vergisi Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun