Kademeli Elektrik Tarifesi

Güncelleme:
10.6.2024
Yayım:
6.7.2023

Kademeli Elektrik Tarifesi

Ülkemizde aylık elektrik tüketimine göre değişen kademeli elektrik tarifesi uygulanmaktadır.

1 Ocak 2022 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından mesken için, 1 Mart 2022 tarihinden sonra ticarethaneler için uygulanan elektrik tüketimlerinin günlük belli bir kWh'e kadar olan kısmını düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki tüketimlerinin ise yüksek kademeli tarife birim fiyatlarından faturalandırılacağı uygulamadır.

Kademeli elektrik tarifesi, Kademe 1 (Düşük) ve Kademe 2 (Yüksek) olarak iki farklı tarifeden oluşur. Elektrik tüketim miktarı, belirlenen limitlere göre günlük ortalama olarak hesaplanır ve bu değerlere göre ilgili tarifeye tabi tutulur.

 

Kademeler AG Mesken AG Ticarethane
Kademe 1 (Düşük) 8 kWh/Gün'den küçük veya eşit 30 kWh/Gün'den küçük veya eşit
Kademe 2 (Yüksek) 8 kWh/Gün'den büyük 30 kWh/Gün'den büyük

Kademeli tarife, Alçak Gerilim (AG) seviyesinden bağlı olan Tek Zamanlı Mesken ve Ticarethane tüketici grupları için geçerlidir. Diğer tüketici grupları bu tarife kapsamına dahil değildir.

Kademeli Elektrik Tarifesi Önemi

Enerjinin etkin kullanımını teşvik etmek, elektriğin daha sürdürebilir olması, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarını da bu yönde düzenlemek amacıyla kademeli elektrik tarifesi uygulaması düzenlenmiştir.

Kademeli tarife uygulamasında maliyet bazlı bir yaklaşım benimsendiği için her abone grubu için gerçek maliyetlere dayalı fiyatlandırma yapılır. Tarifenin kademeli olması sosyal açıdan olumlu bir etki yaratabilir. Çünkü düşük gelirli abonelere uygulanan fiyatlar oldukça düşük olacakken yüksek gelirli aboneler için ise daha yüksek olacaktır.

Kademeli Elektrik Tarifesi Kanunu

Kademeli elektrik tarifesi ile ilgili kanun, Elektrik Piyasası Kanunu olarak 2013 yılında 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi, güncellemeyle birlikte uygulamaya konulmuştur.

31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 10707 numaralı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının, 1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile yeniden düzenlenmesi sonucunda, tüm ev tüketicilerinin aylık 210 kWh'e kadar olan tüketimleri düşük kademeli tarife birim fiyatından, bu sınırın üzerindeki tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından faturalandırılacaktır. 28.02.2022 tarihli 10818 numaralı kurul kararı ile 1/3/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama kademe limiti 8 kWh olarak güncellenmiştir.

Kademeli Elektrik Tarifesinin Elektrik Faturasına Etkisi

Kademeli elektrik faturasında günlük kullanıma bağlı olarak faturanız oluşturulur. Yani tüketicilerin günlük elektrik tüketimlerinin ilk 8 kWh'lik bölümü daha düşük birim fiyattan, bu sınırın üzerindeki tüketimler ise daha yüksek birim fiyattan hesaplanır. Bu sayede, düşük kademede kalan tüketicilerin çok daha düşük elektrik faturası ödemesi sağlanır.

Kademeli Elektrik Tarifesi Başvuru

Kademeli elektrik tarifesi için herhangi bir başvuru alınmaz. Otomatik olarak devreye giren bir düzenlemeyle, tüm alçak gerilim ev abone grubu tüketiciler, herhangi bir başvuru yapmaksızın 1 Ocak 2022 tarihinde kademeli tarifeye geçirildi.

Kademeli Elektrik Tarifesi ve Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi

Temelde kademeli elektrik tarifesi aylık olarak belirli bir tüketim sonrası farklı fiyatlandırılması, üç zamanlı tarifenin ise günlük kullanım saatlerine göre fiyatlanmasıdır. Elektrik tarifeleri konusunda detaylı bilgi için rehberimizi ziyaret edin.  

Kademeli Elektrik Tarifesi ve Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi Farkı

Üç zamanlı elektrik tarifesinde günün belirli saatlerinde tüketilen elektriğin daha düşük bir fiyatlandırma ile sunulur. Bu tarife türünde belirlenmiş üç zaman dilimine özel olarak faturalandırma yapılır. Üç zamanlı tarife hesaplanırken standart değil, daha gelişmiş olup hangi saatte ne kadar elektrik tüketildiği kaydedebilen dijital sayaçlar kullanılır. İsteğe bağlı bu tarifeye geçilebilir. Kademeli elektrik tarifesi otomatik olarak faturalarda uygulanır.  

Kademeli Elektrik Tarifesi ve Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi Benzerlikleri

Kademeli elektrik tarifesi ve üç zamanlı elektrik tarifesinde hesaplama sisteminde benzerlik olmasada elektrik tarifelerinde ortak amaç enerji verimliliği artırmak ve tüketicileri tasarrufa yönlendirmektir. Her iki tarife için de günlük elektrik tüketimine dikkat edildiğinde fatura fiyatlarında düşme olabilir.

Kademeli Elektrik Tarifesi Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun