Güneş Enerjisinin Tarihsel Gelişimi

Güncelleme:
27.9.2023
Yayım:
5.8.2023

Dünyada Güneş Enerjisinin Gelişimi

Dünyada güneş enerjisinin gelişimi, son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Teknolojik ilerlemeler ve maliyet düşüşleri, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmış ve küresel enerji dönüşümünde önemli bir rol oynamıştır. Fotovoltaik hücrelerin verimliliğindeki artış, güneş panellerinin daha verimli ve ekonomik hale gelmesini sağlamıştır.Ayrıca, güneş enerjisiyle ilgili üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinin kurulması, güneş enerjisinin daha rekabetçi bir enerji kaynağı olmasına yardımcı olmuştur. Yatırımcılar ve hükümetler, güneş enerjisi projelerini desteklemek için teşvikler ve sübvansiyonlar sunarak, bu alana olan ilgiyi artırmışlardır.

Aynı zamanda, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir faktör haline gelmiştir. Birçok ülke, Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalarla, sera gazı emisyonlarını azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma taahhütleri vermiştir. Güneş enerjisi, bu taahhütleri yerine getirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Rüzgar Enerjisinde Teknolojik Gelişmeler yazımızdan, rüzgar enerjisi konusunda günümüzde gerçekleşen gelişmeleri de detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Güneş Enerjisinden Faydalanabildiğimiz Alanlar

 1. Elektrik Üretimi: Fotovoltaik (PV) paneller sayesinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Hem büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri hem de çatı üstü güneş panelleri ile evler, işletmeler ve sanayi tesisleri kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilir veya fazla enerjiyi şebekeye satabilir. Daha detaylı bilgi için Güneş Enerjisi ana sayfasını ve Güneş Panelleri Karşılaştırma sayfasını inceleyin.
 2. Sıcak Su Üretimi: Güneş enerjisi, güneş panelleri aracılığıyla sıcak su üretiminde kullanılabilir. Isıtma sistemleri veya sıcak su depoları ile evler ve binalar, güneş enerjisini kullanarak suyu ısıtabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Detaylı bilgi için Güneş Enerjisi ile Su Isıtma sayfasını inceleyin.
 3. Isıtma ve Soğutma: Güneş enerjisi, güneş kollektörleri veya termal enerji santralleri vasıtasıyla ısınma ve soğutma için kullanılabilir. Bu sistemler, evleri ve binaları ısıtmak ve soğutmak için güneş enerjisini etkin bir şekilde kullanır.
 4. Sulama Sistemleri: Tarım alanlarında ve kırsal bölgelerde, güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemleri kullanılabilir. Güneş panelleri, pompa sistemlerini çalıştırarak tarım alanlarını sulamak için kullanılan elektrik enerjisi sağlar. Detaylı bilgi için Güneş Enerjisi ile Sulama sayfasını inceleyin.
 5. Ulaşım: Güneş enerjisi, elektrikli araçları şarj etmek için kullanılabilir. Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otobüsler ve araçlar, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaşım seçeneği sunar.
 6. Uzay Araştırmaları: Uzay keşif araçları ve uydular, uzayda güneş enerjisini kullanarak enerji ihtiyaçlarını karşılar. Güneş panelleri, uzayda güneşten elde edilen enerjiyi elektriğe dönüştürerek uzay misyonlarının sürekliliğini sağlar. 

Milattan Önce Güneş Enerjisi Kullanımı

Milattan önce güneş enerjisi kullanımı, tarih öncesi dönemlerden itibaren insanlar tarafından çeşitli şekillerde gerçekleştirilmiştir. İnsanlar, güneşin ışık ve ısısından faydalanmak için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir.

 1. Güneş Saatleri: Güneş saatleri, eski uygarlıklar tarafından zamanı ölçmek için kullanılmıştır. Güneşin gökyüzündeki konumuna göre gölge düşüren yapılar, gün içindeki saatleri belirlemeye yardımcı olmuştur.
 2. Güneş Işığından Isınma: İnsanlar, güneşin ışığını ve ısısını evlerini ısıtmak için kullanmışlardır. Güneş ışığından faydalanmak için açık renkli yapı malzemeleri kullanılarak, gün ışığının içeri girmesi sağlanmış ve böylece iç mekanlar ısınmıştır.
 3. Güneş Enerjisi ile Pişirme: Bazı uygarlıklar, güneş enerjisinin yemek pişirmede kullanılmasını keşfetmiştir. Özellikle sıcak ve güneşli bölgelerde, güneş enerjisiyle çalışan pişirme sistemleri geliştirilmiş ve yiyeceklerin pişirilmesi sağlanmıştır.

Güneş Enerjili Buharlı Makineler

Güneş enerjili buharlı makineler, güneş enerjisi kullanarak çalışan mekanik sistemlerdir. Bu sistemler, güneş ışınlarını kullanarak suyu ısıtarak su buharı üretir. Oluşan buhar, pistonları veya türbinleri hareket ettirerek mekanik güce dönüştürülür. Bu enerji, tarım, su pompalama, tahıl öğütme ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmıştır. Ancak, günümüzde fotovoltaik güneş enerjisi teknolojileri, daha etkin ve verimli enerji üretimi için daha yaygın olarak tercih edilmektedir. Güneş enerjili buharlı makineler, güneş enerjisinin tarihsel kullanımının ve teknolojik gelişiminin önemli bir göstergesidir.

1700 ve 1800’ler de Güneş Enerjisinin Kullanımının Gelişimi

1700 ve 1800'lerde, güneş enerjisinin gelişimi için önemli temel taşları atılmıştır. Bu dönemlerde güneş enerjisinin kullanımı ve potansiyeli konusunda önemli adımlar atılmıştır. İşte o dönemdeki temel taşlardan bazıları:

 1. Güneş Enerjisi ile Su Isıtma: 1767 yılında İsviçreli bilim insanı Horace-Bénédict de Saussure, güneş enerjisini ilk kez termal uygulamalar için kullanmıştır. Saussure, güneş enerjisi ile çalışan bir kutu tasarlamış ve içine güneş ışınlarını çeken siyah bir levha yerleştirmiştir. Kutunun içi sıcak havayla dolmuş ve güneş enerjisi ile su ısıtma başarısı elde edilmiştir.
 2. Fotovoltaik Etki: 1839 yılında Fransız fizikçi Alexandre-Edmond Becquerel, fotovoltaik etkiyi keşfetmiştir. Işık altında iki elektrot arasında meydana gelen elektriksel akımın farkına varan Becquerel, güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüşümünün temelini atmıştır.
 3. Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi: 19. yüzyılın sonlarına doğru, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için ilk fotovoltaik hücreler geliştirilmiştir. 1883 yılındaAmerikalı mucit Charles Fritts, selenyum tabakasını kullanarak güneş panelleri yapmış ve güneş enerjisini elektrik üretmek için ilk adımları atmıştır.

1900’ler;

1900'lerde güneş enerjisinin gelişimi,güneş enerjisi teknolojileri ve uygulamalarının hızla ilerlemesiyle birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Bu dönemde güneş enerjisinin gelişimi için önemli temel taşları şunlardır:

 1. Güneş Hücreleri ve Fotovoltaik Teknolojisi: 1950'lerde ve 1960'ların başlarında, güneş hücreleri ve fotovoltaik teknolojisinin geliştirilmesi, güneş enerjisinin elektrik üretimi açısından önemli bir adım olmuştur. Bell Laboratuvarları'nda Gerald Pearson, Daryl Chapin ve Calvin Fuller, silisyum tabanlı güneş hücresini icat etmiş ve güneş enerjisini elektriğe dönüştürmede ilk önemli başarıyı elde etmiştir.
 2. Uzay Uygulamaları: 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri, güneş enerjisini kullanarak uydu ve uzay araçları için elektrik üretimine başlamıştır. Güneş panelleri, uzay araçlarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
 3. Yenilenebilir Enerji Politikaları: 1970'lerde enerji krizleri ve çevre sorunları, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır. Birçok ülke, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek amacıyla teşvik ve düzenlemeleri içeren enerji politikaları ve yasaları çıkarmıştır.
 4. Ticari Güneş Enerjisi Santralleri: 1980'lerden itibaren büyük ölçekli ticari güneş enerjisi santrallerinin kurulumu hız kazanmıştır. Çöl bölgelerinde yoğunlaşma ve düzleştirilmiş aynalarla çalışan güneş enerjisi santralleri, elektrik şebekelerine güneş enerjisi entegrasyonunun artmasına yardımcı olmuştur.

Bu dönemdeki gelişmeler, güneş enerjisinin modern çağda enerji üretiminde önemli bir rol oynayan güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı haline gelmesini sağlamıştır.

Günümüzde Güneş Enerjisinin Enerji Sektöründeki Yeri

Günümüzde güneş enerjisi, hızla büyüyen bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak enerji sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, son on yılda güneş enerjisi kapasitesi neredeyse üç kat artmıştır ve küresel elektrik üretiminin yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Bu hızlı büyüme, düşen güneş panelleri maliyetleri ve teşvik programları sayesinde gerçekleşmiştir. Güneş enerjisi, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak düşük karbonlu enerji dönüşümüne katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, enerji dönüşümünün yanı sıra enerji yoksulluğu ile mücadelede kırsal bölgelerde de elektrik erişimini artırmak için önemli bir araçtır.

Güneş Enerjisinden En Çok Faydalanan Ülkeler

 • Çin: 260 GW güneş enerjisi kapasitesi küresel kurulu gücün %35'ini oluşturuyor.
 • ABD: 110 GW güneş enerjisi kapasitesi küresel kurulu gücün %15'ini oluşturuyor.
 • Hindistan: 45 GW güneş enerjisi kapasitesi küresel kurulu gücün %7'sini oluşturuyor.
 • Japonya: 70 GW güneş enerjisi kapasitesi küresel kurulu gücün %9'unu oluşturuyor.
 • Almanya: 56 GW güneş enerjisi kapasitesi küresel kurulu gücün %7'sini oluşturuyor.

Türkiye’de Güneş Enerjisi

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir ülkedir. Yıl boyunca geniş bir güneşlenme süresi ve güneş ışınlarının yoğun olduğu coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisinden etkin şekilde faydalanma imkanı bulunmaktadır. Türkiye'de güneş enerjisi, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır ve önemi giderek artmaktadır.

Türkiye'de güneş enerjisi konusundaki ilk ulusal kongre, 1975 yılında düzenlenmiştir. Bu kongre, güneş enerjisinin ülkedeki potansiyelini ve kullanım alanlarını tartışmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 1975'teki bu ulusal kongre, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline dikkat çekerek, ülkenin sürdürülebilir enerji politikalarının şekillenmesinde bir kilometre taşı olmuştur.

Türkiye'de güneş enerjisi kullanımı, son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. 2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki güneş enerjisi ile ilgili bazı önemli rakam ve yüzdeler şu şekildedir:

 • Toplam Kurulu Güç: Türkiye'de 2022 yılında güneş enerjisi kurulu gücü, yaklaşık 8.3 gigavat (GW) seviyesine ulaşmıştır.
 • Elektrik Üretimindeki Payı: Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı, %6.2 civarındadır.
 • Yıllık Üretim: 2022 yılında Türkiye'deki güneş enerjisi santralleri, yaklaşık 11.3 teravatsaat (TWh) elektrik üretmiştir.
 • Kurulu Güçte Avrupa Sıralaması: Türkiye, güneş enerjisi kurulu güç bakımından Avrupa'da 8. sırada yer almaktadır.

Türkiye'de Güneş Işınım Değerleri yazımızdan bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli isimli rehber yazımız da size değerli bilgiler sunabilir.

Güneş Enerjisinin Zamanla Gelişimi ile Benzer Yazılar

Telefonunda ve bilgisayarında araştırma yapan iş adamı. Hangi Enerji Bültenine üye olan iş adamı

Piagrid.com Enerji Bülteni

Üye olun, ilginizi çekebilecek güncel enerji yazılarımızı düzenli olarak paylaşalım.
Bültene Üye Olun