Ana SayfaEnerji KredisiGaranti Bankası

Garanti Bankası Enerji ve GES Kredileri 2024

Garanti Bankası Enerji Projeleri Finansmanı

Yenilenebilir enerjinin geleceğine inanan Garanti Bankası, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında kurum kültürünün verdiği önemle de iklim kriziyle mücadeleye devam etmektedir. Bu nedenle sektörel danışmanlık ve finansman tarafındaki yatırımlara destek vermeye ve bu kapsamda yenilenebilir enerji projelerinde yer almaya gayret etmektedir. Elektrik Fiyatları Tahmin Modeli danışmanlık hizmetleri kapsamında oluşturulmuştur. Ayrıca sektörün geleceğinin analizinin yapıldığı bir rapor sunulabilmektedir.

Ülkemiz, bu sektörde yapılan yatırımlar için stratejik bir öneme sahiptir ve yerli, yabancı tüm yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği alana bilgi birikimi ve deneyimi ile Garanti bankası, finansman sağlamaya odaklanmıştır. Enerji sektöründe bugüne kadar sağlamış olduğu krediler de bunu ortaya çıkarmaktadır.

Garanti Bankası Türkiye’de faaliyeti gerçekleşen her üç türbinden birini finanse ederek, rüzgar enerjisi sektöründe pazar lideridir.

Biyokütle, hidroelektrik ve jeotermal enerji kaynaklı projeleri hem satın alma, hem refinansman hem de yatırım kredileriyle desteklemektedir.

Garanti Bankası Yenilenebilir Enerji Projeleri

Garanti Bankası ülkemizin gelişimi açısından yenilenebilir enerji projelerine destek vererek, sürdürülebilir kalkınma dışa bağımlılığı azaltabilmek adına önemli yapıtaşlarından biri olması nedeniyle büyük destek vermektedir. Biyokütle, güneş, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklı projelere sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda finansman sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına Garanti bankasının sağladığı kümülatif finansman tutarı 2020 yılı itibariyle 5,3 milyar ABD Dolarının üzerine çıkmıştır. GES, HES, RES, JES ve Biyokütle gibi finansmanını sağlanan Enerji Santrallerinin tamamı devreye girdiğinde kapasitesi 6.531 MW ulaşmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklı projeler sayesinde ülkemizin doğalgaz tüketimi azaldığından olumlu yönde bir tasarruf imkanı sağlamaktadır. Cari açığa da katkıları önemli derecededir.

Garanti BBVA Yenilenebilir Enerjiye Destek İçin İşbirliği

Yenilenebilir enerji projelerinde yatırımcıların lehine tahsis edilen harici garantilerle yurtdışı exim kredilerine ucuz fonlama maliyetleriyle erişim imkanı tanımaktadır. Ayrıca sağlanılan akreditifler aracılığıyla ekipman tedariki kapsamında yatırımcılara destek olunmaktadır. Yenilenebilir enerji fonlarını yabancı bankalardan uygun fonlama maliyeti ile dönemsel olarak yatırımcılarına sunmaktadır.

Garanti BBVA’nın İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde, kapasite artışı projelerinde, yenilenebilir enerji ya da tüm fosil yakıt bazlı yatırımlarda finansal değerlendirmeler çerçevesinde gölge karbon fiyatı uygulama taahhütü bulunmaktadır.

Garanti BBVA’nın bugüne kadar yaptığı çalışmalarda, faaliyette olan Türkiye’nin kurulu rüzgar gücündeki payı %28,1 seviyesindedir. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağlamış olduğu kümülatif finansman tutarı artışını 1 milyar ABD Doları’nın üzerinde göstererek 5,3 milyar ABD Doları’ını geçmiştir.

Karbon fiyatlaması uygulaması sayesinde yenilenebilir enerji finansmanı konusunda ülkemizdeki öncü ve rüzgâr enerji santrallerine en çok finansman sağlayan banka olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendirmeyi daha da arttıracaktır.

Yenilenebilir Enerji Sertifikası

CK Enerji’ye başvuran Garanti BBVA, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda CK Enerji 2021 yılı için Garanti BBVA’nın 40 milyon kWh elektrik tüketiminin teminini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığını sertifikalamış olacaktır. Bu sertifika ile veri merkezleri ve genel müdürlükte kullanılan elektrik “yenilenebilir kaynaklardan” karşılanacaktır.

Garanti BBVA olarak:

 • Dünyaya ve geleceğe iyi bakmak için iklim değişikliğine karşı artan riskleri azaltmayı hedeflemektedir.
 • 8 yılı aşkın süredir çevresel etkileri yönetmek adına kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
 • 2014 yılı itibariyle %100 yenilenebilir enerji kapsamındaki projeleri finanse etmektedir.
 • 2015’te Yeşil Ofis Standartları’nı İklim Değişikliği Eylem Planında taahhüt ettiği şekilde geliştirerek, mutlak emisyonlarımızı azaltmayı amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır.
 • 2020’de bu alandaki çalışmalar dahilinde Garanti BBVA bina ve şubelerinin altyapısı müsait olanlardaki elektrik tüketimi için 100 adet Yenilenebilir Enerji Anlaşması yapılmıştır.
 • Öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla Garanti BBVA, mutlak karbon emisyonlarını %75 azaltan karbon kredisini kalan emisyonlar için satın alarak, karbon nötr banka olmuştur.

Garanti Bankası KOBİ Kredileri

Garanti Bankası, güneş enerjisinden elektriğini üreten KOBİlere destek vermektedir. Öz tüketim amaçlı lisanssız elektrik üretimi ve güneş enerjisi tesis kurulumu projeleri için de gerekli finansman desteği sağlamaktadır.

Garanti Bankası kendi elektriğini üreten KOBİler için hem çevre dostu kaynak kullanımını yaygınlaştırıp hem de maliyetlerini düşürerek, geri ödemesiz dönem imkanı ve uygun koşullar sağlamaktadır.

Lisanssız elektrik üretim projeleri, devlet tarafından yasal düzenlemelerle desteklenmektedir; üretilen ve kullanılamayan fazla elektrik, belirlenen tarifeden 10 yıl süre ile gerekli mevzuatlara dayanarak ilgili tedarik şirketi tarafından satın alınabilmektedir.

Garanti BBVA bünyesinde sunulan kobi kredilerinin özellikleri şöyledir:

 • En az bir elektrik aboneliği yani tüketim tesisi olan ve güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretecek olan gerçek ya da tüzel işletmeler lisanssız GES kurabilir.
 • Kredi kullandırım esnasında, tüm ek koşulların yerine getirilmiş olması şarttır. Buna elektrik şebeke işletmecisiyle imzalanmış olan Bağlantı Anlaşması'nın da ibraz edilmesi dahildir.
 • Müşterinin nakit akışına uygun ödeme planı ve geri ödemesiz dönem imkanı ile kredi kullanılabilmektedir.
 • Güneş enerjisi tesis kurulumu sonrasında elektrik üreterek maliyetlerinizi düşürüp, elektrik ihtiyacını kendiniz karşılama imkanı yakalarsınız.
 • Üretilen fazla elektrik ilgili mevzuatlar dahilinde belirlenen tarife üzerinden 10 yıl süre ile satışı yapılabilmektedir.

Garanti BBVA’dan Çatı Güneş Enerjisi Sistemi Desteği

Garanti BBVA, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesine destek vermek amacıyla bir ilki gerçekleştirerek Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününü kullandırmaya başladı. Solarçatı’yla iş birliği yapan müşterilere Bireysel Çatı GES sürecine uyarlayarak, hızlı sonuçlanan alışveriş kredisinin kullanılmasına imkân vermektedir. Böylece bürokratik süreçlerde zorlanan ve güneş enerjisi yatırım yapmak isteyen site yöneticilerinin ya da konut sahiplerinin uygulamalarını kolaylaştırmaktadır. Avantajlı faiz oranlarıyla Bireysel Çatı GES kredileri sunan Garanti BBVA, Solarçatı alışveriş kredisi kullananla da ekstra %5’e varan indirimler uygulayarak müşteri maliyetlerinin düşmesine yardımcı olmaktadır.

Çatı güneş enerjisi sistemi (GES) konut ve binalar elektriğini güneşten üretme imkanı sağlamaktadır. Elektrik üretiminde çevre dostu yöntemlerden olan güneş panelleri, gün ışığının olduğu yaz, kış her an enerji sağlamaktadır. Kullanıcılar, 25 yıl elektrik üreten güneş panellerini evinin çatısına kurarak, elektrik faturası ödemediği gibi, üretilen fazla enerjinin satışını yaparak gelir elde etmektedir. Elektrik üretimi tüketimden fazla olan aylarda, şehir şebekesine gönderilen fazla enerjinin geliri kullanıcının banka hesabına ödenmektedir. Üretilen elektrikten fazla miktarda tüketim yapılan aylarda ise kullanıcı sadece aradaki farkı ödemektedir.

Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren ve her yönüyle sürdürülebilirliği ele alan Garanti BBVA, Türkiye’nin en büyük çatı üstü GES’ine (Güneş Enerjisi Santrali) 400 milyon TL finansman sağlamıştır.

Tosyalı Çatı GES projesi

Bu proje toplamda 140 megawatt kurulu güce sahip 632 bin m2 alan üzerinde Tosyalı Holding tesislerinde kurulacaktır. Tosyalı Çatı GES projesi, dünyanın en yeni teknolojisiyle kurulmuş olup, 71 milyon dolar ile ülkemizde en yüksek yatırım bedeline sahip güneş enerjisi santralidir. 250 milyon kWh’lik yıllık üretimiyle Türkiye’nin en yüksek yıllık üretim gerçekleştirilen çatı üstü GES projesi olacaktır. Bu sayede dünyanın en temiz çelik üretimi 116.525.000 kg karbon salımı engellenerek gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu durum Türkiye’nin net sıfır karbon hedefine doğru bir adım atılmasını sağlayacaktır.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Sürdürülebilir kalkınmada bankaların önemli bir yer tuttuğu, 15 yıldan fazla süredir iklim krizine karşı çalışmalar yürüttüklerini, 2014 yılı itibariyle Elektrik üretimi yatırımlarının %100’lük kısmını yenilenebilir enerji finansmanına sağladıklarını ve 6 milyar doların üzerinde kümülatif finansman tutarının bulunduğunu açıklamıştır. Müşterilerin ve toplumun daha yeşil bir geleceğe geçmeleri için kömür santralleri ve madenleri için talep edilecek olan yatırımları finanse etmeyeceğini açıklayan ilk banka olduğunu iletmiştir.

Garanti Bankası GES İş Birliği

Masfen Enerji ve Garanti BBVA arasında GES için iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Öz tüketime katkı sağlayabilmek, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve enerji çeşitliliğini artırmak amacıyla GES projelerinin finansmanına yatırımcıların kolay bir şekilde ulaşımını sağlayacak bir protokol oluşturulmuştır. Garanti BBVA, yenilenebilir enerji projelerine yönelik sağladığı finansman desteğini arttırmaya devam etmektedir.

Toplam 300 MW büyüklüğünde Türkiye’de ve yurt dışındaki güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmiş olan Masfen Enerji ile gerekli şartları sağlayan ve GES projeleri hayata geçirme talebi bulunan firmalar, bu proje sayesinde Garanti BBVA’nın finansman desteğinden faydalanabilecekler.

Garanti Bankası Bireysel Enerji Kredileri

Yeşil Konut/Mortgage

Kentsel dönüşüm, yapılarının büyük kısmının yenilenme ihtiyacı olan ve deprem kuşağında yer alan ülkemiz için en önemli maddelerden biridir. Yeni yapıların yeşil binalara dönüştürülmesi ve Binaların yenilenme sürecindeki enerji verimliliği büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik kavramını Garanti BBVA olarak içselleştirerek, gelecek nesillere kaynakların aktarılabilir olması adına çalışmalarını devam ettirmektedir.

“Green Mortgage (Yeşil Mortgage)” ürünü ülkemizin ilk yeşil konut kredisi uygulaması olarak EBRD ve IFC ile birlikte işbirliği halinde enerji verimliliği yüksek binaları desteklemek için avantajlı faiz oranlarıyla Garanti BBVA tarafından hayata geçirilmiştir.  Yeşil Ev Kredisinden A ya da B sınıfı “Enerji Kimlik Belgesi” (EKB) olan konutları temin eden müşteriler, %50 indirimli kredi tahsis ücreti ile faydalanabileceklerdir.

Ayrıca A ya da B sınıfı enerji verimliliği olan evlerde yaşamanın elektrik, ısınma gibi giderlere katkıları bulunmaktadır. Sağlıklı binalar olmasının da olumlu bir şekilde hayat kalitesine etkileri olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

TL cinsinden kullandırılan Yeşil Konut Kredisi maksimum 240 ay olup, müşterinin talebine en uygun ödeme planı belirlenebilmektedir. Gerçek kişiler tarafından sadece mesken alımları için kullandırılan kredi türü için alınacak olan evin ipotek gösterilmesi yeterlidir. Kefil gerekli görülmesi halinde şubeler tarafından talep edilebilmektedir.

Ayrıca sabit faizli kredilerde erken ödenen bir ya da fazla taksitlerde ödenen anapara tutarının kalan vade 36 ayı aşmıyorsa %1’ini, 36 ayı aşıyorsa %2’sini geçmeyecek şekilde masraf tahsil edilmektedir.

Sonuç olarak; yeşil konut kredisi sayesinde hem uygun faiz oranlı konut kredisi kullanabilirken hem de evinizde yaşarken edeceğiniz tasarruf ile hane gelirine katkınız olacaktır. Bu kredi ürününden yararlanmak için ister Garanti BBVA şubelerini ziyaret edebilir, isterseniz de 444 38 46 numaralı çağrı merkezini arayarak Mortgage Uzmanlarından destek alabilirsiniz.

Çevreci Taşıt Kredisi

Hibrit ve elektrikli taşıt alımlarında Çevreci Taşıt Kredisi ile karbon salınımı düşük araçlara avantajlı faiz oranlarıyla sahip olarak hem bütçenizi hem de çevrenizi doğa dostu aracınızla koruyabilirsiniz.

Bireysel taşıt kredilerinde 2. El için ise satın alınacak arasın kasko değeri, 0 km için ise proforma fatura değeri dikkate alınmaktadır. Bireysel amaçlı krediler için araç bedeli:

 • 400.000 TL ve altında olanlar için en çok 48 ay vade,
 • 400.000,01 TL – 800.000 TL aralığında olanlar için en çok 36 ay vade,
 • 800.000,01 TL – 1.200.000 TL aralığında olanlar için en çok 24 ay vade,
 • 1.200.001 TL – 2.000.000 TL aralığında olanlar için en çok 12 ay vade kullandırılmaktadır.

Çevreci taşıt kredisinde satın alınacak olan aracın rehni teminat olarak gösterilmekte ve kredinin ödemesi tamamlandığında otomatik olarak tamamlanmaktadır. Kefil gerekli görülmesi halinde şubeler tarafından talep edilebilmektedir.

2. El araçlar için aracın yaşı ve kredi vadesinin toplamı en çok 10 yıl olabilmektedir. Ödeme planı müşterinin gelir durumuna uygun oluşturulabilmektedir. HGS tanımlamalarından ücret alınmayarak, kredi tahsis ücretinin %50si uygulanmaktadır. Bireysel amaçlı krediler için kredilendirme oranı nihai fatura değeri:

 • 400.000 TL ve altında olanlar için maksimum %70,
 • 400.001 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için maksimum %50,
 • 800.001 TL - 1.200.000 TL’ye kadar olanlar için maksimum %30,
 • 1.200.000 TL - 2.000.000 TL’ye kadar olanlar için maksimum %20 olarak uygulanmaktadır.

Garanti Bankası Atık Yönetimi Politikası

Garanti BBVA Çevre Yönetim Sistemi atıkları öncelikle yeniden kullanmayı, olmazsa geri dönüştürmeyi bu da uygun değilse yetkili firmalar aracılığıyla bertaraf edilmesini öngörmektedir.

Garanti BBVA’nın atık yönetim yaklaşımı şöyle özetlenebilir:

 • Yeniden Kullanım: Banka’da bozulan ya da kullanım amacını yitiren bilgisayarlar Garanti BBVA Teknoloji’ye teslim edilmektedir. Kullanılabilir duruma gelen onarılmış bilgisayarlar ihtiyaç sahibi olan okullara bağışlanmaktadır.
 • Geri Dönüşüm: Banka’da öncelikle kapsamındaki binalardaki geri dönüştürülebilir atıkların bertaraf ve yetkili geri dönüşüm tesislerine teslim edilmektedir.
 • Geri dönüştürülebilir cam, metal, plastik ve kağıt atıkları, lisanslı firmalara ya da hizmet noktalarının bağlı olduğu belediyelere teslim edilerek geri dönüştürülmektedir.
 • Tehlikeli Atık Yönetimi: Banka’da ortaya çıkan tehlikeli atıkların toplanması belirlenmiş normlar kapsamında yapılarak bertaraf ve yetkili geri dönüşüm tesislerine teslim edilmektedir.
 • Hafriyat Atıkları: Şube yenileme işlemleri ve şube açılışları esnasında oluşabilecek moloz ve hafriyat atıkları belediyelerin konumlandırdığı atık alanlarına gönderilmektedir.

Garanti Bankası Enerji Kredisi Hesaplama

Garanti Bankası kredi ürünleri için örnek hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir:

Kredi Türü Tutar Vade Faiz Oranı Aylık Taksit
İhtiyaç Kredisi 100.000 TL 24 %2.5 5.984,53 TL
Çevreci Taşıt Kredisi 500.000 TL 48 %2.39 19.743,26 TL
Yeşil Konut Kredisi 1.000.000 TL 120 %2.76 28.693,69 TL

Garanti Bankası Enerji Kredisi Faiz Oranları

 • Çevreci Taşıt Kredisi için faiz oranları 0 ve ikinci el için tüm vadelerde %2.39,
 • Yeşil Konut Kredisi için faiz oranları tüm vadeler için %2.76’dır.

Garanti Bankası Enerji Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası internet sitesi üzerinden başvuru formu doldurarak ya da şubelerden birebir başvuru yapılabilmektedir.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Evrakları

 • Nüfus Cüzdanı,

Çalışma şekline göre;

 • Gelir belgesi (işverene ait imza sirküleri) ya da Bordro,
 • Emekli Belgesi,
 • Şirket sahipleri için vergi levhası, İşletme hesap özeti ya da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Enerji Kredisinde gerekli evraklar birebir şube tarafından iletilmektedir.

Detaylı bilgi için mail adresi: pf_enerji@garantibbva.com.tr

*Piagrid Enerji A.Ş.'nin Garanti Bankası ile herhangi bir iş ortaklığı bulunmamaktadır.

Diğer tüm enerji kredisi seçeneklerine ulaşmak için sayfamızı ziyaret edin: Enerji Kredileri

Enerji ve GES Kredisi Veren Diğer Bankalar

Yenilenebilir enerji kredileri, güneş paneli kredileri ve diğer enerji verimlilik kredileri sunan tüm bankalarla ilgili bilgi için enerji kredileri ana sayfasını inceleyin: Tüm Bankaların Enerji Kredileri

Enerji Teşvik ve Destekleri

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santralleri inşası, güneş tarlaları kurulması ve enerji üretimi için yaptığı GES teşvikleridir. Güneş enerjisi sistemleri teşviklerinden yararlanmak için her programı ayrı ayrı takip edip zamanında başvuru yapmak gerekir. Enerji Destekleri sayfamızı ziyaret edin.
GES teşvikleri programları aşağıdaki gibidir: