Ana SayfaEnerji KredisiKuveyt Türk

Kuveyt Türk Enerji ve GES Kredileri 2024

Kuveyt Türk Bankası Enerji Kredisi

Kuveyt Türk proje finansmanı, uygulanmaya başlayan projenin geliştirilmesi esnasında geri dönülemez finansmanı içeren, geri ödenmesinde projenin varlıklarının ve gelecekte yaratacağı nakit akışlarının proje sponsorunun kredibilitesinden daha önemli olduğu bir finansman türüdür. Özellikle altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde önemli miktarda sermaye gerektirmesi sebebiyle ülkemiz ve dünyada sıkça kullanılan bir finansman tekniğidir.

Proje finansmanı faaliyetleriyle Kuveyt Türk, başta enerji projeleri olmak üzere, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun ve verimli yatırım projeleri için müşterilerine kaynak sağlayarak, uzun vadeli finansman imkanları sunmaktadır.

Kuveyt Türk Bankası Enerji Kredileri

Çevreye Duyarlı Bankacılık Hizmeti

Dünya üzerinde her yıl makineleşmenin hızla artmasıyla, 410 ppm’den çok miktarda karbondioksit atmosfere karışmaktadır. Çevre için sakıncalı olan bu durum doğadaki oksijen oranını düşürerek, iklim değişikliği, karbondioksit ve diğer sera gazları başta olmak üzere birçok farklı soruna yol açmaktadır. Araştırmalar sonucunda hava sıcaklığı sera gazları sebebiyle her yıl giderek artmaktadır. Sera gazlarının her 10 yılda 0,1C artacağı öngörülmekte ve bu durum küresel ısınmaya yol açarak doğanın zarar görmesine ve iklim düzeninin bozulmasına sebep olmaktadır. Kurumların veya kişilerin sorumlu oldukları doğaya salınan sera gazı miktarına karbon ayak izi denilmektedir. Karbon Ayak İzi konusundaki rehberimize göz atarak bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Birçok kuruluş çeşitli çevre yöntemleriyle karbon ayak izlerini azaltmaya çalışmaktadır. Kâğıt tüketimine sınırlama getirilmesi, motorlu taşıt kullanımının kısıtlanması, enerji tüketiminin azaltılması gibi yöntemler içinde uzaktan hesap açma işlemi de bulunmaktadır.

Kuveyt Türk, banka hesaplarını, enerji ve kâğıt tüketimini minimum seviyeye düşürmek için görüntülü görüşmeyle uzaktan açabilmektedir. Katılım bankacılığı işlemlerini uzaktan hesap açılışı sayesinde tamamen dijital platform üzerinden gerçekleştirerek hem doğayı koruyabilir hem de sonrasında mobil uygulama üzerinden şubesiz bankacılık yoluyla gerçekleştirdiğiniz işlemlerle çevre duyarlılığınızı sürdürebilirsiniz. Ayrıca şubelerin iş yükünü azaltarak enerji kaynağı tüketimi önlenmiş olacaktır. Dijital sistemlerin güvenli dünyasıyla şubeye gitmek için trafiğe girmeden, aracınızla sera gazını doğaya salmaktan kurtularak kolay ve pratik bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Dijital kanallar üzerinden yatırım yapma, fatura yatırma, ödeme alma, para gönderme gibi işlemleri gerçekleştirip hesap cüzdanı, dekont, makbuz gibi evrakları dijital platformlardan alarak doğanın göreceği zararı azaltıp çevreye karşı duyarlılık gösterebilirsiniz. Hatta bu yöntemler sayesinde birkaç dakikada işlemleri gerçekleştirerek artan zamanda çevre temizliği, fidan dikme gibi doğa dostu faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Enerji Tasarrufu konusunda daha fazla bilgi edinmek için rehber yazımıza bakabilirsiniz.

Yeşil Finansman

Dünya nüfusunun gün geçtikçe artmasıyla, iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre ve hava kirliliği, yer altı kaynakları ve suyun azalması gibi faktörler tüm dünyayı etkileyen problemlere dönüşmüştür. Ayrıca fosil yakıtların kontrolsüz kullanımı doğanın dengesini bozarak sürdürülebilir bir yaşamı zorlaştırmaktadır. Küresel ısınma tehdidinin tün dünyayı etki altına almasıyla birçok işletme ve devleti çevreye karşı duyarlı olmaya ve çözümler üretmeye yönlendirmektedir. Finans sektörü düşünüldüğünde ise “yeşil finans”kavramı karşımıza çıkmaktadır.

Yeşil Finans Nedir?

Günümüzde, bilinçsiz ve kontrolsüzce tüketilen fosil yakıtlar, iklim değişikliği ve küresel ısınma risklerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu sebeple hem gündelik yaşamda hem de iş dünyasında rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilerek kullanılması önem taşımaktadır. Atmosfere salınan zehirli gaz oranını karbon ayak izini ve çevre kirliliğini azaltmak isteyenler için enerji tasarruflu ürünler çıkmaktadır.

Ancak tasarruflu ve yenilenebilir enerji alanında ortaya konulan proje, hizmet ve ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu noktada ön plana yeşil finans kavramı çıkmaktadır.

Yeşil finans, iş dünyası ve finans sektörünü çevre dostu teknoloji, ürünler ve projelerle buluşturan bir kavramdır. Yeşil finans kapsamında doğa dostu projeler için faaliyet gösteren finans kuruluşlarına finansman desteği sağlamaktadır. Yeşil finansman desteği sağlanan projeler pazar odaklı, geniş kapsamlı ve çevresel sorunlara karşı etkili çözümler üretebilmektirler. Dünyada enerji ihtiyacının günden güne artmasının ve çevrecilik bilincinin gelişmesinin, uzun vadede yeşil finans akımını bir fenomen haline getireceği düşünülmektedir. Çünkü çevre dostu teknolojilere ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin tek avantajı doğayı korumak değildir. Yeşil finans alanındaki çalışmalar, yatırımcılara yeni iş fırsatlarıyla karşılaşmalarını sağlayan, yatırımlarını geliştiren ve sosyo-ekonomik büyümeyi olumlu etkileyen önemli avantajlar sunmaktadır.

Yeşil Finansın Çevreci Kalkınma Açısından Rolü

Dünyadaki enerji ihtiyacının artmasının, çevreci ve temiz enerji kaynaklarına yönelik ilginin artacağı bir gerçektir. IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) 2030 yılına kadar dünya çapında sürdürülen çevreye yönelik politikalar sayesinde yenilenebilir enerjiye olan talebin yaklaşık %30 oranında artacağını öngörmektedir. Hükümetler bu doğrultuda hareket ederek kurumları ve firmaları teşvik edici önemli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Örneğin firmalar yenilenebilir enerji kullanarak daha ucuz maliyetli borçlanma şansı yakalamaktadırlar. Avrupa ülkelerinde elektrikli araç ve güneş enerjisi alanındaki bazı projelere tarife garantisi veya finansman desteği sağlanmaktadır.  Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Yenilenebilir Enerji yazımıza göz atabilirsiniz.

Finans kuruluşlarının, endüstri ve ticaret alanındaki sektörlerin faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple finans kuruluşlarının çevreci kalkınma açısından sağladığı yeşil finansman desteği en büyük adımlar arasında görülmektedir.

Çevre Dostu Teknolojiler Nelerdir?

Çevre dostu teknoloji, asgari düzeyde enerji, hammadde ve su tüketmeyi ve ekonomik değer taşıyan, asgari düzeyde atık üretmeyi amaçlayan ve uygulanabilir teknolojileri tanımlayan bir kavramdır. Çevre dostu teknolojiler baz alındığında “temiz üretim” yapılması gerekmektedir. Temiz üretim de çevresel risklerin azaltılmasını hedefleyen, bütünsel ve önleyici çevre stratejileri çerçevesinde ilerleyen süreçleri kapsamaktadır. Günümüzde çevre dostu teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibidir:

 • Enerji verimliliği ve tasarrufu
 • Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Geri dönüştürülebilir içerikler veatıklar
 • Sera gazı emisyonunun azaltılması
 • Doğal hayatın korunması
 • Bitki bazlı ürün ve malzeme kullanımı
 • Endüstriyel ekoloji
 • Hava ve çevre kirliliğinin azaltılması
 • Ham madde tüketiminin azaltılması

Çevreci Teknolojilere Yeşil Finansman Desteği

Finans kuruluşları, faaliyetini çevre dostu teknolojiler kullanarak devam ettiren ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan firmalara özel yeşil finansman desteği sağlamaktadır. Örneğin bazı finans kuruluşları biyo-yakıt, güneş enerjisi santrali, hidroelektrik santrali ve rüzgâr çiftlikleri gibi yenilenebilir enerji alanında projeler gerçekleştiren firmalar için fon kullandırımı yaparak avantaj sağlamaktadır. Ayrıca benzer projeler için hisse senedi yatırımı yapılabilmektedir.

Çevreci teknolojiler kullanarak çalışan firmalara finansal kuruluşların verdiği yeşil finansman desteği sadece fon kullandırım avantajlarıyla sınırlı değildir. Finans kuruluşları, risk paylaşımı yapılan çevreci ürünlerde garantör görevini de üstlenebilmektedirler. Temiz ve yenilenebilir enerji içeren hizmet ve ürünlere özel yatırımcı ürün serileri çıkarabilmektedirler. Varlık yönetimi alanında oluşturulan yeşil yatırım ve kamu fonları da çevreci teknolojileri yatırımcıların desteklemesine olanak tanımaktadır.

Farklı sektörlerden firmaların sürdürülebilir yaşam prensiplerine uygun olarak çalışmalarını ilerletmesi açısından Yeşil finansman desteği önemli teşvikler barındırıyor. Yakın gelecekte şirketlerin gösterdikleri faaliyetlerin ve rekabet gücünün sürdürülebilirlik performansı açısından belirleneceği düşünülmektedir. Bu durumda yeşil finans alanında yapılan çalışmalar teşvik edici ve bu yönde atılan adımların başında gelmektedir.

Kuveyt Türk Bankası Bireysel Enerji Kredileri

Çatı GES Finansmanı

Kuveyt Türk yenilenebilir enerji üretimi yapan çevre dostu tüm firmalara Çatı GES Finansmanı sunmaktadır.

Çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali sayesinde öztüketim amacıyla işletmeler kullanacakları elektriği kendileri üretebilirler. Günlük ortalama 7.2 saat güneşlenme zamanı ile ülkemiz avantajlı bir konuma sahiptir. Bu doğrultuda GES yatırımlarının işletmelerin daha kısa vadede ve verimliliklerine olumlu katkı yaparak yatırımlarından kâr elde etmelerini sağlamaktadır.  Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli yazımızda bu konuyu bilgilendirici bir şekilde ele aldık.

Çatı GES yatırımları sayesinde işletmeler elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını veya tamamını güneş enerjisinden sağlayabilirler. Bu da hem çevre dostu ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlar hem de enerji maliyetlerini düşürür.

Proje yapısına uyumlu taksitler ve elektrik fatura tutarları ile işletmelerin öz tüketim hedefleyerek yapacakları çatı GES yatırımlarına Kuveyt Türk finansman desteği sağlamaya devam etmektedir.

Kuveyt Türk Bankası Enerji Kredisi Başvuru Evrakları

Çatı GES / Lisanssız Elektrik Üretimi limit tahsis esnasında talep edilen evraklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Finansal Analiz İçerikli TeknikAnaliz Raporu
 • Çağrı mektubu, TEİAŞ Onayı, Bağlantı anlaşması
 • Proforma fatura
 • İlgili belediyeden uygunluk belgesi
 • Son 12 aya ait elektrik faturaları
 • Kurulum yapacak EPC (Tedarik ve Kurulum Mühendislik) firması ve yatırımcı arasında imzalanacak sözleşmenin taslağı
 • EPC (Tedarik ve Kurulum Mühendislik) firmasının geçmiş yıllarda kurulumunu tamamladığı GES’lerin listesi ve bu GES’lere ait geçici kabul tutanakları
 • Bakım ve onarım anlaşması  
 • Sigorta poliçesi (çatısı kullanılacak olan tesise ait)

Kuveyt Türk’ten Yeşil Enerji için 174 GES Projesine Finansman Desteği

TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) 2021 yılı Ekim ayı verileri doğrultusunda Türkiye'de 7385 mw olan kurulu GES’lerin 523 mw’ı, Kuveyt Türk’ün finansman desteği verdiği 174 proje tarafından karşılanmaktadır.

YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) modeli kapsamında geliştirilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olarak katılım finans sektöründe yarışmalar düzenlemeye devam etmektedir. YEKAGES’in amacı Türkiye'de rüzgâr ve güneş enerjisi alanlarında ilgili yan sanayi ve yerli sanayinin geliştirilmesi, tedarik zincirin güçlendirilmesi ve nitelikli personelin yetiştirilmesi gibi konularda fırsatlar yaratılması hedeflenmektedir.

Bu tür projeler cari açığın ve enerjide dışa bağımlılığın azalmasına sağlayacağı katkının yanı sıra çevre üzerinde pozitif etki yaratmaktadır. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak gerçekleştirilen Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı'na toplanacak fonların kanalize edilebileceği bir alan olmasıyla GES alanında yatırım yapacaklara finansman sağlamak önemlidir.

Kuveyt Türk Bankası Kurumsal/Ticari Enerji Kredileri

Kuveyt Türk ile Elin Enerji Çatı GES’te işbirliği

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından olan Kuveyt Türk ile enerji sektöründe 40 yıldır faaliyet gösteren ve lider firmalarından olan Elin Enerji arasında, çatı GES projelerinde finansmana yatırımcıların daha kolay ulaşabileceği iş birliği protokolü imzalamışlardır.

İmzalanan bu protokol sayesinde hem GES yatırımlarıyla ülke ekonomisine ciddi boyutta katkı sağlayacak hem de uygun finansmana kolayca ulaşabileceklerdir.

Kuveyt Türk ve Masfen Enerji GES için işbirliği

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından olan Kuveyt Türk ile enerji sektörünün lider firmalarından olan Masfen Enerji arasında, öztüketime katkı sağlamak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve enerji çeşitliliğini artırmak amacıyla kurulan GES projelerinde finansmana yatırımcının kolaylıkla ulaşabileceği bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol sayesinde öz tüketime katkı sağlamak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve enerji çeşitliliği artırmak üzere kurulacak olan GES’ler için uygun koşullar sağlayan firmalara Kuveyt Türk tarafından avantajlı şekillerde finansman desteği sağlanacaktır.

Kuveyt Türk ile Generalsolar Enerji ÇatıGES’te iş birliği

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından olan Kuveyt Türk ile enerji sektöründe 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve GES projelerinde tasarım, kurulum ve proje geliştirmelerini üstlenerek başarılı projeleri hayata geçirmiş olan Generalsolar Enerji arasında, öztüketim amacıyla kurulacak olan GES projelerinde yatırımcının finansmana kolaylıkla ulaşabileceği bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol sayesinde hem güneş enerjisi yatırımları doğrultusunda ülke ekonomisine ciddi boyutta katkı sağlayacak hemde Çatı GES projeleri için uygun koşullarda finansmana kolaylıkla ulaşabilmeleri için finansman desteği sunulacaktır.

Kuveyt Türk ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın oluşturduğu Sıfır Atık Yönetmeliği’ndeki tüm kriterleri Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından olan Kuveyt Türk yerine getirerek Kocaeli’ndeki Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü ve İstanbul’daki Genel Merkez binaları için ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanmıştır.

Kuveyt Türk’ün İnovatif, sürdürülebilir hizmet ve ürünleriyle öne çıkması sebebiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafınca yapılan denetimler sonrasında Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan ilk katılım finans kuruluşu olmuştur. Kuveyt Türk, kurumdaki atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamış ardından ise geçici olarak atık depolama alanları oluşturmuş ve bertaraf firmasına gönderilmiştir.

Kuveyt Türk atık yönetiminden yeşil hizmet ve ürünlere, sosyal ve çevresel kredi değerlendirme sisteminden tasarruf planlamalarına, sürdürülebilir finansmandan entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar farklı birçok alanda sürdürülebilirlik perspektifinde çalışmalar yürütmektedir.

Kuveyt Türk’ün ‘Kağıtsız Şube Bankacılığı’ ödüllü projesi sayesinde her yıl binlerce ağaç kurtarılmakta ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çalışanlar ve aileleriyle birlikte çevreye karşı duyarlılık gösterilmektedir. Kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun en aza indirilmesi ya da engellenmesi, israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağındayken ayrıştırılması ve geri kazanımı hedeflenerek aksiyonlar alınmaya çalışılmaktadır. Gerek finansal sürdürülebilirlik gerekse çevresel sürdürülebilirlik alanında yeni projeler geliştirerek eksiksiz bir şekilde çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

Kuveyt Türk “Kâğıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor” yaklaşımı doğrultusunda, fidan dikmek yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturup her türlü bakımını yapmaktadır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak çalışanları ve aileleri adına ilk olarak Kocaeli’nin Gebze ilçesinde olmak üzere fidan dikimi gerçekleştirmeye başlamıştır.

2010 yılında Kıta Avrupası’nın ve Türkiye’nin ilk sukuk işlemini yapan Kuveyt Türk, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ilk kez dünyada ve Türkiye’de “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı” yapan finans kuruluşu oldu. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, başta yenilenebilir enerji finansmanı olmak üzere sosyal ve yeşil proje finansmanlarında değerlendirilmektedir.

Kuveyt Türk Bankası Enerji Kredisi Hesaplama

Konut Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Kredi Tutarı Ödenecek Toplam Tutar Finansman Tahsis Ücreti Taksit Sayısı Taksit Tutarı İpotek Tesis Bedeli Aylık Maliyet Efektif Yıllık Kâr Oranı Toplam Masraf Aylık Kâr Oranı
100.000,00 TL 172.189,87TL 500,00TL 60 2.869,84TL 826,00TL % 2,2024 % 29,8772 4.956,00TL % 1,99

 *Müşteriden peşin olarak tahsis ücreti tahsil edilecektir. Ödenecek olan toplam tutarın içerisinde finansman tahsis ücreti de bulunmaktadır. Örnek tablo sadece bilgi amaçlıdır ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş taahhüt altına hiçbir şekilde girmeyecektir.

Ek ürün kullanımı ile

Finansman Tutarı Vade (Ay) Aylık Kar Oranı Taksit Tutarı Toplam Masraflar Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
100.000,00 TL 60 %2,7 3.384,29 TL 3.602,27 TL %3,3648 %40,3781

Ek ürün kullanımı olmadan

Finansman Tutarı Vade (Ay) Aylık Kar Oranı Taksit Tutarı Toplam Masraflar Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
100.000,00 TL 60 %2,77 3.437,14 TL 2660 TL %3,4011 %40,8130

Dilediğiniz eve hemen sahip olmak için başvurunuzu Kuveyt Türk Mobil’den yapın, konut finansmanınızı60 aya varan vade, en avantajlı kâr oranlarından kullanın.

Kuveyt Türk Mobil’den finansman başvurunuzu yapabilir ve gerekli belgeler ile şubeye giderek hemen işlemlerinizi tamamlayabilir ve istediğiniz eve hızlıca ulaşabilirsiniz.

Kuveyt Türk müşterileri şubeye gitmeden Kuveyt Türk Mobil'den başvuru yapabilirler. Eğer müşteri değilseniz hemen Kuveyt Türk müşterisi olabilir ve finansman işlemlerinizi Kuveyt Türk Mobil’den başlatabilirsiniz.

Konut işlemlerinde ekspertiz değeri, konut durumu ve enerji sınıfına göre finanse edilebilir tutar değişmektedir.

Ekspertiz Değeri/Enerji Sınıfı 5 milyona kadar olan konutlar 5-10 milyon arasındaki konutlar 10-20 milyon arasındaki konutlar 20 milyon ve üzeri konutlarr
A sınıfı %90 %80 %70 %60
B sınıfı %85 %75 %65 %55
Diğer %80 %70 %60 %50

İkinci el konut finansmanlarında finanse edilebilecek tutarlar şu şekildedir:

Ekspertiz Değeri/Enerji Sınıfı 1 milyona kadar olan konutlar 1-2 milyon arasındaki konutlar 2-5 milyon arasındaki konutlar 5-10 milyon ve üzeri konutlarr
A sınıfı %90 %70 %60 Azami 3 milyon TL
B sınıfı %90 %65 %55 Azami 2,75 milyon TL
Diğer %90 %60 %50 Azami 2,5 milyon TL

Kuveyt Türk Bankası Enerji Kredisi Başvurusu

Kuveyt Türk web sitesinde yer alan aylık kâr oranları, finansman talepleri 3.000.000 TL’ye kadar olanlar için geçerlidir. Finansman talepleri 3.000.000 TL ve üzeri olanlar için şubeler ile iletişim kurulması gerekmektedir.

Enerji ve GES Kredisi Veren Diğer Bankalar

Yenilenebilir enerji kredileri, güneş paneli kredileri ve diğer enerji verimlilik kredileri sunan tüm bankalarla ilgili bilgi için enerji kredileri ana sayfasını inceleyin: Tüm Bankaların Enerji Kredileri

Enerji Teşvik ve Destekleri

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santralleri inşası, güneş tarlaları kurulması ve enerji üretimi için yaptığı GES teşvikleridir. Güneş enerjisi sistemleri teşviklerinden yararlanmak için her programı ayrı ayrı takip edip zamanında başvuru yapmak gerekir. Enerji Destekleri sayfamızı ziyaret edin.
GES teşvikleri programları aşağıdaki gibidir: