Ana SayfaEnerji KredisiYapı Kredi

Yapı Kredi Enerji ve GES Kredileri 2024

Enerji Verimliliği Finansman Programı

İşletmelerin kârlılıklarını iyileştirmek, bireylerin finansal sağlığını pozitif yönde etkilemek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek, bunu yaparken de enerji verimliliğini arttırmak ve fosil yakıt kullanımını azaltmak gayet mümkündür. Bütün bu problemlerin çözümü, yenilenebilir enerjidir. Yenilenebilir enerjinin günlük hayatta kullanılabileceği alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Güneş Enerjisi Kullanım Alanları yazımıza göz atabilirsiniz.

Doğal kaynakları en verimli biçimde kullanabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için Yapı Kredi üzerine düşen görevleri önemsemektedir. Faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde yönetmenin sorumluluğuna inanarak, geliştirdiği hizmet ve ürünlerle düşük karbonlu enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine destek vermektedir. İklim değişikliğinin yaratacağı risklerin farkındalığıyla enerji kaynaklarının yüksek karbonlularından düşük karbonlularına geçişin hızlandırılmasının sorumluluğu ile hareket etmektedir.

Yapı Kredi finansman çözümleriyle müşterilerinin sürdürülebilirlik adına dönüşümlerini ve işlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Enerji verimliliği kredileri, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik bağlantılı krediler ve yeşil tahviller gibi birçok ürün ve hizmetle finansal anlamda sürdürülebilir kalkınma sorunlarına çözüm sunarak, bu yönde müşterilerini teşvik etmektedir.

Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’nın 2018 yılından beri bir parçası olarak faaliyetlerini sürdüren Yapı Kredi, konutlarda enerji verimliliği yatırımlarına ve enerji verimliliğine yatırım yapan KOBİ’lere kredi desteği sunmuştur. 2020 yılının başında ilk yeşil tahvil ihracını yenilenebilir enerji projelerine kaynak sağlamak adına ICMA Yeşil Tahvil Prensiplerine uyumlu olacak bir şekilde gerçekleştirip, yeşil yatırım ve projelere sağladığı kaynakları çeşitlendirmiştir.

Sürdürülebilir bir gelecek için kredilendirme ve operasyonel faaliyetlerini etkin bir şekilde yöneten Yapı Kredi, 2021 yılında yaptığı değişiklikle iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında, kömür madenciliği yapan yeni projeleri ve kömür yakıtlı termik santralleri finanse etmeyeceğini beyan etmiştir. Öte yandan düşük karbonlu enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine verdiği desteği sürekli arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yeşil endüstrileri güçlendirmeyi, sürdürülebilir ürün portföyünü arttırarak genişletmeyi, sosyal ve çevresel etkilerini yönetmeyi amaçlamaktadır.

Güçlü öz kaynağı dışında Fransız KalkınmaAjansı’nın iştiraki Proparco, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası finansal kurumlardan sağladığı kaynaklar sayesinde yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına katkı sağlamaktadır.

Türkiye’deki konutlardan enerji verimliliği yüksek olanları arttırmayı hedefleyerek, Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutların enerji sınıfına göre uygun peşinat ve faiz oranlarıyla kredi sağlamaktadır.

İklim değişikliğinin neden olduğu risklerin etkin olarak yönetilmesi ve ortaya çıkan fırsatların doğru değerlendirilmesi, bankacılık sektörü açısından önem taşımaktadır.

Yenilenebilir enerji alanında ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olması dışa bağımlılığı azaltması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Ülkenin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklemek üzere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olmayı, müşterilerle olan iş ortaklıklarını uzun dönemli geliştirmek suretiyle bu alandaki pazar payını arttırarak, ülkenin kalkınmasına da katkı sağlayıp piyasanın lider bankası konumuna gelmeyi hedeflemektedir.

Yapı Kredi Bankası Enerji Kredileri

Çevre Yönetim Sistemi

Yapı Kredi, 2016 yılında sürdürülebilir bir çevre için Genel Müdürlük Binaları Yapı Kredi Bankacılık Üssü ve Yapı Kredi Plaza D Blok’ta Çevre Yönetim Sistemi kurmuş ve ve IS0 14001:2015 sertifikasını almıştır.

Periyodik ISO 14001 denetimini 2018 yılında başarı ile tamamlayarak sertifikasyonunu korumaya devam etmektedir. Ayrıca yurtiçi bağlı iştiraklerinde de çevre hedefleri doğrultusunda ISO 14001 sertifikasyon süreci başarılı bir şekilde tamamlanarak, ÇYS kurulmuştur.

Yapı Kredi’nin Çevre Yönetim Sisteminde bu alanda belirlenen hedeflerin ve çevre politikasıyla uyumun gerçekleştirilerek sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sistem, IS0 14001:2015 standardı, ulusal ve uluslararası ölçekte yasal gerekliliklerle uyumludur. Sürekli gelişim yaklaşımı baz alınan sistem kapsamında:

 • Planla
 • Uygula
 • Kontrol Et
 • Önlem Al

Döngüsü uygulanmaktadır.

Sistemin dokümantasyon yapısı şu şekildedir:

ÇYS’nin etkinliğini sağlamak üzere, sistem içindeki sorumluluklar ve roller tanımlanmış, görev tanımları yapılarak çalışanlara bildirilmiştir. Sistem kapsamında uygulama ve prosedürlerin takibini ve performansın iyileştirilmesini sağlamak amacıyla ÇYS Ekibi oluşturulmuştur. Bu ekip üyelerinin mevcut iş süreçlerine ek olarak ÇYS’deki görevleri eklenerek çalışanlara duyurulmuştur.

Yıllık olarak ÇYS kapsamında çevre hedef ve amaçları belirlenir. Bu hedefler 6 aylık periyotlarla düzenlenen yönetim toplantılarında gözden geçirilerek incelemeler yapılır ve yıl sonunda değerlendirilir. Bu değerlendirmenin temel amacı ÇYS hedefleri doğrultusunda sistemin uygulamadaki etkinliğinin izlenmesi, yıllık performansın değerlendirilmesi ve sürekli gelişiminin sağlanmasıdır. Üst yönetim tarafından yönetim gözden geçirme faaliyetleri desteklenir. Üst yönetim seviyesinde ÇYS’nin sorumluluğu, Genel Müdür Vekili ve Murahhas Üye’ye raporlama yapan Satın Alma ve Lojistik Grup Direktörü tarafından yürütülmektedir.

Yapı Kredi Çevre Yönetim Sistemi etkinliğini:

 • Çevresel amaç ve hedeflerin,
 • Çevresel ve Sosyal Politika’nın,
 • Sistemde üretilen veri analizlerinin,
 • İç tetkik sonuçlarının,
 • Yönetim gözden geçirme sonuçlarının,
 • Düzeltici- önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesiyle sürekli geliştirmektedir.

Tüm çalışanlar için ise bilinçlendirici ve bilgilendirici, sistem hakkında farkındalık artırıcı eğitimler düzenlenmektedir. Çevre konularından sorumlu olan çalışanların bilgi, beceri ve tecrübelerinin artırılması ve bu alandaki yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla yeterlilik eğitimleri düzenlenmektedir. Ayrıca çalışanlarda farkındalık yaratmak adına kurum içi iletişim faaliyetleri uygulanmaktadır.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF)

TURSEFF, enerji verimliliği potansiyelinin artırılmasını destekleyerek yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının sağladığı Sürdürülebilir Enerji Girişimi kapsamında desteklenen bir finans programıdır.

Turseff programı kapsamında enerji verimliliği sağlayan aydınlatma sistemleri, ısıtma-soğutma sistemleri, makine-ekipman yatırımları, havalandırma sistemleri, hidroelektrik, rüzgar, güneş vb. yenilenebilir enerji yatırımları uygun koşullarla finanse edilebilmektedir.

TURSEFF kredileri yatırımın tutarına ve konusuna göre 5 yıla kadar vadeli ve 4 farklı kategoride kullandırılabilmektedir.

 • Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği Kredileri (250.000 EUR’ya kadar)
 • Orta Ölçekli Enerji Verimliliği Kredileri (>250.000 - 5.000.000 EUR’yakadar)
 • Ticari Binaların Enerji Verimliliği Kredileri (5.000.000 EUR’ya kadar)
 • Yenilenebilir Enerji Verimliliği Kredileri (5.000.000 EUR’ya kadar)

Bu program hakkında detaylı bilgi için TurSEFF Enerji Destekleri 2024 yazımızı inceleyin.

Yapı Kredi Bankası Bireysel Enerji Kredileri

Doğa Dostu Mortgage

Türkiye’de enerji verimliliği yüksek konutlara olan talebi çoğaltmak ve çevre bilincini artırmak adına, A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi olan konutlara özel Doğa Dostu Mortgage ürünü ile kredi tahsis ücretinde %50 muafiyet sağlanmaktadır. Satın alınacak konuta ait Enerji Kimlik Belgesi’nin olması ve bu enerji performansı kapsamında kredilendirme oranı değişiklik gösterebilmektedir.

Yaşamını enerji tasarrufuna hizmet edecek şekilde sürdürmek isteyenler Yapı Kredi şubelerinden ya da 444 0 445 Mortgage Bilirkişi hattından çağrı merkezi ekibi ile iletişim kurarak başvuruda bulunabilirler.

Özellikler

 • Gerçek kişiler tarafından sadece mesken alımı için kullanılabilmektedir.
 • TL cinsinden kredi kullandırılmaktadır.
 • Müşterinin bütçesine uygun çeşitli ödeme planları sunulmaktadır.
 • Satın alınacak olan evin Yapı Kredi adına ipotek edilmesiyle kredi sağlanmaktadır.
 • Maksimum kredi vadesi 120 aydır. Bu vadeyi aşan talepler için faiz oranları ve maliyet değişkenlik göstermektedir.

Doğa Dostu Taşıt Kredisi

Yapı Kredi, hibrit veya elektrikli araçlar için %50 indirimli tahsis ücreti avantajı ve cazip faiz oranlarıyla Doğa Dostu Taşıt Kredisi sunmaktadır.

Karbon salınımı içten yanmalı motorları bulunan ve geleneksel araçlara oranla çok daha az olan, çevre dostu hibrit veya elektrikli araçların finansmanı için kullanılan bir taşıt kredisi türüdür. Bu araçlar sayesinde çevrenin ve dünyanın sürdürülebilir atmosferine katkı sağlanmaktadır.

Doğa Dostu Taşıt Kredisi ürünü ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için anlaşmalı bayiler, şubeler ve 444 0 444 hattından Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi ile iletişim kurulabilir.

Avantajları

 • Uygun faiz oranları,
 • %50 indirimli tahsis ücreti,
 • Yakıt tasarrufu.

Ne Kadar Hibrit ve Elektrikli Araç Kredisi Kullanılabilir?

Sıfır araçlarda aracın net fatura değeri;

 • 0-400.000 TL aralığında maksimum 48 ay vade ve tutarın %70’ine kadar,
 • 400.000,01-800.000 TL aralığında maksimum 36 ay vade ve tutarın %50’sine kadar,
 • 800.000,01-1.200.000 TL aralığında maksimum 24 ay vade ve tutarın %30’una kadar,
 • 1.200.000,01-2.000.000 TL aralığında ise maksimum 12 ay vade tutarın %20’sine kadar hibrit ya da elektrikli otomobil kredisi kullandırılabilmektedir.

Özellikler

 • Satın alınan araç temin olarak rehin edilir. Kredi ödemesi tamamlandıktan 1 gün sonra rehin araç üzerinden otomatik kalkar.
 • İkinci el araçlar için, aracın yaşı ve kredi vadesinin toplamı en fazla 120 aydır. Örnek olarak; 6 yaşında olan bir araç için en yüksek 48 ay vadeli kredi kullanılabilir.
 • Başvuru durumuna göre gelir belgesi talep edilebilmektedir. Onaylanan kredilerde gelir belgesiz olanlar için belge teminine gerek olmamaktadır.
 • Müşterinin bütçesine uygun çeşitli seçeneklerde ödeme planları belirlenebilmektedir.

Yapı Kredi Tüm Türkiye’ye Güneş Enerjisini Taşıyor

Yapı Kredi, yeşil enerjiyi teşvik etmek amacıyla Türkiye'de yeni bir destek programına imza atmaktadır. Arçelik ve Yapı Kredi Leasing, çevre dostu çatı güneş enerjisine herkesin sahip olması için işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda Yapı Kredi Leasing ile çatı güneş enerjisi sistemlerine 18 ay vadede taksit imkanı sunulmaktadır. Geliştirilen bu finansman modeli sayesinde konut, işyeri, ofis, akaryakıt istasyonu, yazlık gibi her türlü yapı için taksit seçenekleriyle herhangi bir işleme gerek kalmadan yeşil enerjiye kolayca ulaşma imkanı sunulmaktadır.

Yapı Kredi Bodrum Şubesi, ilk örnek olarak bu yeşil iş birliği kapsamında 'Sürdürülebilir Şube'ye dönüştürülmüştür. Güneş enerjisinden şubenin elektriğini karşılamak üzere çatı güneş panelleri yerleştirilmiştir. Ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu şubenin otopark alanında bulunmaktadır. Şube ihtiyaçları amacıyla kullanılacak elektrikli aracın, şarj edilmesi üretilen yenilenebilir enerji aracılığıyla olması planlanmaktadır.

Yapı Kredi'nin sürdürülebilir operasyon hedefleri doğrultusunda bu uygulamaların önümüzdeki dönemde tüm elverişli Yapı Kredi şubelerinde de uygulanması amaçlanmaktadır.

Yapı Kredi Bankası Kurumsal/Ticari Enerji Kredileri

Yeşil Büyüme Fonu

Yapı Kredi, sürdürülebilir enerji yatırımları için Yeşil Büyüme Fonu (GGF) iş birliğiyle finansman desteği sağlamaktadır.

Günümüzde hızla tüketimin artmasıyla doğal kaynaklar da hızlı bir şekilde tükenmekte ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bu nedenle tüm kurum ve kuruluşların gündeminde sürdürülebilir bir gelecek oluşturma bulunmaktadır. Doğaya ve topluma karşı sorumluluklarının yerine getirilmesi, enerji tasarrufu sağlayarak maliyetlerin azaltılması ve uluslararası düzenleme ve standartların hayata geçirilmesi için çalışma koşullarının ve iş yerlerinin bu yönde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ve Yapı Kredi işbirliğiyle, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri için bu dönüşümde yerini almak isteyenlere gerekli finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda desteklenecek projelerden en az %15 karbon emisyonu azaltımı veya %15 enerji tasarrufu sağlaması beklenmektedir. Bu ölçümleme Yeşil Büyüme Fonu’nun sağladığı sistem ile kredi başvurusu esnasında şubelerde ölçümlenmektedir. Kurumsal Karbon Ayak İzi konusunda detaylı bilgiyi yazımızdan edinebilirsiniz.

Kredi Şartları:

 • Euro, Dolar ve Türk Lirası para birimlerinden kullandırım yapılabilmektedir.
 • 20 milyon euro programın üst limitidir.
 • Anapara ödemesiz dönem seçeneğiyle kredi kullandırılabilir.
 • 3 yılı geri ödemesiz toplam 7 yıl vadelidir.

Finansman desteğine başvurmak ve daha detaylı bilgi almak için Yapı Kredi şubeleri ile iletişime geçilebilir.

Finansman desteğinden bu iş birliği kapsamında faydalanabilecek işletme ve projeler:

1) Yenilenebilir Enerji Projeleri

 • Jeotermal
 • Biyokütle
 • 30MW'dan küçük ölçekli rüzgar santralleri
 • Metan geri kazanımı
 • Termal ve Güneş Fotovoltaik Sistemler
 • Diğer Yenilenebilir Enerji Projeleri 

2) İş Yeri İyileştirme Projeleri

 • Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi
 • Yalıtımın arttırılması
 • Isıtma sistemlerinin yenilenmesi
 • Diğer iyileştirme projeleri

3) Hizmet ve Üretimde Kullanılan Araçların Yenilenmesi

 • Bulaşık ve Çamaşır makineleri
 • Fırın
 • Isıtma ve soğutma araçları
 • Diğer araçların yenilenmesi

4) Enerji Hizmeti ya da Tedariğine Yönelik Hizmet/Üretim Yapan İşletmeler*

 • Fotovoltaik ve güneş termal set/ekipman ya da panelleri üreten ya da satan firmalar
 • Çift/üç camlı pencereler ya da termal ısı izolasyonlu kapı üreten ya da satan firmalar
 • İzolasyon ve yalıtım malzemesi üretimi ya da satışı yapanlar
 • Isı pompası ya da enerji verimliliği sağlayan ısı dağıtım kazanları (sistemleri) ya da termostatik valfli radyatör üretimi yapan ya da satan firmalar
 • LED ampul/lamba üreten ya da satan firmalar
 • Diğer enerji hizmeti ya da tedariğine yönelik hizmet/üretim yapan firmalar

* Enerji Hizmeti veya Tedariğine YönelikÜretim/Hizmet Veren İşletmeler bu finansmandan yararlanabilmek için yıllık cirolarının minimum %75’inin Enerji Verimliliği/ Yenilenebilir Enerji odaklı hizmet ya da ürün ve ekipman üretiminden oluştuğunu belgelemelidirler.

Rüzgar Türbini Üreten Firmalar yazımızdan bu firmalara dair detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İklim Krizi ile Mücadelede ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi)

İş dünyasının ve kurumların dünyayı korumak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir şekilde bırakmak üzere karbon emisyonunun azaltılması konusunda hayati bir rolü bulunmaktadır. Etki alanına bakıldığında finans sektörünün bu kapsamda attığı adımlar, küresel çapta iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede kilometre taşlarını oluşturmaktadır.

Yapı Kredi evden çalışma modeline geçtiğinden beri her geçen gün karbon ayak izini düşürmeye devam etmektedir. Hibrit çalışma düzeninin verimlilik temeline dayanması sürdürülebilirlik bakımından dünyaya birçok katkı sunmuştur.

Kurumsal ve bireysel anlamda dijital bankacılık alanındaki öncü çalışmalarıyla birçok işlemi bu ortama taşıyarak çevresel etkisini en aza indirgemektedir. Yapı Kredi Mobil içeriğinde yer alan “Panik Yok Butonu” hizmetiyle kart kaybolması ya da olası bir çalıntı durumunda müşteriler geçici olarak kart iptali sağlayarak gereksiz kart basımının önüne geçmekte ve yüz binlerce gereksiz kart kapatma taleplerini durdurmak suretiyle ilave karbon salımını önlemektedir.

Görüntülü İşlem Asistanları hizmetiyle uzaktan müşteri edinimini sağlayan öncü banka olarak, kağıt israfını önleyerek müşterilere büyük bir konfor sunmaktadır. Ayrıca müşterilere ait tüm formlar ve sözleşmelerin %79’u gereksiz kağıt kullanımını önlemek için dijital onayla ilerlemektedir.

Sıfır Atık projesi kapsamında Yapı Kredinin yaptığı çalışmalarla Sıfır Atık Belgesi almaya Bankacılık Üssü ve Genel Müdürlük binalarında hak kazanmıştır. Sürdürülebilir bir dünya amacıyla Yapı Kredi’nin dahil olduğu Sıfır Atık projesiyle tesislerinde; atık azaltımı çalışmaları, atıkların kaynağından ayrıştırılması, israfın önlenmesi, doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle verimli kullanılması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Doğal kaynakların verimli kullanılması için faaliyetleri esnasında çevre ile uyumlu, atık oluşumunu kaynağında azaltan teknolojilere öncelik verilmektedir. Atık Yönetimi Genel Esasları’nın uygulama ve atık takibini sağlamak üzere oluşturulmuş olup, atık miktarını azaltmak ve atığı kaynağında önlemek için bu esaslara bağlı kalarak çalışmaktadırlar. Geri kazanılmayan, tekrar kullanıma uygun olmayan ve kaynağında azaltılamayan atıkları çevre mevzuatına uygun şekilde çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf etmektedirler.

Yapı Kredinin de desteklediği İstanbul’un plastik atık sorununu çözmeyi hedefleyen Plastik Avcıları İstanbul Projesi ile 65 tonun üzerinde plastik ambalajın ve 60 tonun üzerinde metal, karton ve kağıdın her yıl geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamaktadırlar.

Yapı Kredi Bankası Enerji Kredisi Faiz Oranları ve Hesaplama

Mortgage (Konut Kredisi) Örnek Ödeme Tablosu*

Tutar Vade (Ay) Aylık Faiz Oranı Toplam Masraf Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı Taksit Tutarı
100.000 TL 60 %3.01** 6834 TL 3,19% %45,7731 3.621,04 TL
100.000 TL 120 %3.01** 6834 TL 3,19% %44,7162 3.098,22 TL

 

* Toplam masraf içerisinde ekspertiz ücreti (5.634 TL), tahsis ücreti (500 TL) ve ipotek tesis ücreti (700 TL) olarak yeralmaktadır. Konutun özelliğine göre değişen DASK sigorta primi ortalama 120 TL olarak verilmiştir. Konut ve Hayat gibi ihtiyari sigortalar hesaplamaya dahil edilmemiştir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. masraf ve faiz oranını değiştirme hakkını saklı tutar.

*Ürün ve Hizmet Ücretleri bölümünde konut kredisi'yle ilgili faiz ve ücretleri, konut kredisi hesaplama aracı ile faiz oranı, vade, ödeme sıklığı, kredi tutarını istediğiniz şekilde belirleyerek en uygun ödeme planı oluşturulabilmektedir.

*Konut Kredisi özelinde en uygun fiyatın sunulabilmesi için Uzun Süreli Yuvam ya da Yıllık Yenilemeli Yuvam ürünlerinin ve BES, Vadeli Mevduat, Hayat Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık gibi Opsiyonel Ürünlerin en az 2’sinin satışı, Esnek Hesap, Otomatik Fatura Ödeme Talimatı (2 adet), Kredi Kartı, Mobil Bankacılık & Bireysel İnternet Bankacılığı Üyeliği, Tamamlayıcı Sağlık gibi Zorunlu Çapraz Ürünlerin satışı ve farklı acenteden veya Yapı Krediden DASK Sigortası satışı beklenmektedir.

* Yıllık Yenilemeli Yuvam satışında 2 adet, Uzun Süreli Yuvam satışında ise 1 adet opsiyonel ürün satışı beklenmektedir.

Faiz oranları günlük bazda değişebilecek olup güncel bilgiler için Müşteri İletişim Merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve en yakın Yapı Kredi şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Enerji Kredisi Başvurusu

Enerji Kredileri ile ilgili hesaplama işlemi ve detaylı bilgi alıp, başvuru yapmak için Yapı Kredi şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Enerji Kredisi Başvuru Evrakları

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Gelir Belgesi
 • Son 2 aya ait maaş bordrosu ya da şirket yetkilileri tarafından antetli kağıda yazılarak imzalanmış maaş yazısı, yetki belgesi ve şirket imza sirküleri
 • Serbest meslek sahipleri vergi levhasının fotokopisi
 • Emekliler maaş cüzdanlarının fotokopisi
 • Kira geliri olanlar için tapu ve kira kontratı fotokopisi
 • 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi ya da telefon, doğalgaz, su, elektrik gibi abonelik gerektiren hizmetlerden müşteri adına düzenlenmiş son 3 aya ait fatura
 • Satın alınacak konutun tapusu ya da taşıtın ruhsatının fotokopisi

**Belgelerin tamamı varsa “Kefil” ve “Borçlu” için gerekli olup başvuru aşamasında asıllarının da gösterilmesi zorunludur.

Enerji ve GES Kredisi Veren Diğer Bankalar

Yenilenebilir enerji kredileri, güneş paneli kredileri ve diğer enerji verimlilik kredileri sunan tüm bankalarla ilgili bilgi için enerji kredileri ana sayfasını inceleyin: Tüm Bankaların Enerji Kredileri

Enerji Teşvik ve Destekleri

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santralleri inşası, güneş tarlaları kurulması ve enerji üretimi için yaptığı GES teşvikleridir. Güneş enerjisi sistemleri teşviklerinden yararlanmak için her programı ayrı ayrı takip edip zamanında başvuru yapmak gerekir. Enerji Destekleri sayfamızı ziyaret edin.
GES teşvikleri programları aşağıdaki gibidir: