Ana SayfaEnerji KredisiVakıfbank

Vakıfbank Enerji ve GES Kredileri 2024

Vakıfbank Enerji Kredisi

Vakıfbank Çevre Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. "Sürdürülebilir bir çevre sayesinde sürdürülebilir bir kalkınma mümkün olabilir" ilkesiyle işleyiş ve faaliyetinin çevresel boyutlarını belirleyerek etkilerini minimum düzeye düşürmeyi ve çevreyle ilgili her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Kuruluşundan bu yana saygınlık ve tecrübeleri doğrultusunda, doğal kaynakların sürekliliğin sağlanmasına ve çevreyi korumaya yönelik sürekli olarak çevresel performansı iyileştirmeyi hedefleyen Vakıfbank, çevre faktörleri ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi sağlayabilmek adına sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında geliştirdiği Çevre Politikasının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen maddeleri taahhüt etmektedir:

 • Çevreyle ilgili tüm uluslararası ve ulusal yasal şartlara ve düzenlemelere uyum sağlamak,
 • Dünyada sonsuz kaynak olmadığı bilinciyle, zorunluluktan ziyade geleceğe korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğuyla yaklaşarak yasal düzenlemelerin ötesinde aksiyon almak.
 • Banka aksiyon planlarında faaliyetlerini büyük ölçüde etkileyen veya bunlardan etkilenen paydaşların görüşlerini ve katılım süreçlerini göz önünde bulundurmak.
 • Genel müdürlük birimleri ve şubelerde kullanılan elektrik enerjisi, doğalgaz, kağıt ve su gibi kaynakların tüketiminde hem tasarrufa gitmek hem de sistemsel ve teknolojik altyapı oluşturulmasını sağlamak.
 • Faaliyetleri sırasında oluşacak olan plastik, kağıt gibi atıkların geri dönüşümünü sağlayarak bir eylem planı oluşturmak.
 • Düşük karbon ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olduğu bilinciyle katma değer sağlamak adına iş seyahatlerinde kullanılacak araçlardan salınan hava gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik oluşturulan politikaların ve ulusal kalkınma programlarını desteklemek.
 • Uluslararası finans kuruluşlarından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik oluşturduğu fonların kullandırılması esnasında oluşan dolaylı çevresel etkilerin kontrolü ve yatırımcıyı çevre dostu süreçlere teşvik amacıyla bilgilendirme etütleri düzenlemek, yatırımın başından sonuna kadar uzman kadro eşliğinde tüm aşamaların takibini sağlamak.
 • Vakıfbank bünyesinde, çevre politikasının içselleştirilmesinin temini ve çevresel farkındalığı arttırmak için sürdürülebilir çevre konusunda kaynak ayırıp sürekli eğitimlerle çalışanlar, hissedarlar ve müşterilerle iş birliği içerisinde bulunarak kurum kültürünü çevreye duyarlı şekilde oluşturmak.
 • Karbon ayak izi hesaplanarak düşürülmesi adına gerekli aksiyonlar alıp ilgili verileri Karbon Saydamlık Projesi raporlamasıyla sunmak.
 • Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin sürdürülebilir dünyanın temeli olarak ele almak ve öngördüğü standartlar doğrultusunda kamuya sürdürülebilirlik raporunu açıklamak.
 • Vakıfbank’ın oluşturduğu Çevre Politikasının Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından küresel çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme politikasını birincil görev olarak benimseyip en üst düzeye taşımak, değişen dinamiklere göre sistematik bir şekilde gözetimi ve kontrolünü sağlamak.
 • ICC Türkiye üyeliği olan Vakıfbank aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programlarının sürdürülebilir enerji girişimlerinin bir parçası olmaktadır.

Vakıfbank Bireysel Enerji Kredileri

Yeşil Konut Kredisi

Geleceğimiz ve dünyamız için A ve B enerji sınıfı enerjiye sahip verimli konutlar değer yaratmaktadırlar. Yeşil Konut Kredisi ile enerji verimli konutlara özel sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayarak enerji tasarruflu ve bütçe dostu konut sahibi olunabilmektedir. Enerji tasarrufu konusunda daha detaylı bilgiyi rehber yazımızdan edinebilirsiniz.

Kredinin Özellikleri

Kampanyadan yapımı devam eden ya da tamamlanmış A ve B sınıfı verimli konutlar faydalanabilmektedir.

Yeşil konut kredisi 120 aya varan vade ve uygun faiz oranlarıyla belirli il ve ilçelerde bulunan yeni konut alımları için kullandırılmaktadır. Eşit anaparalı, eşit taksitli, azalan taksitli, artan taksitli gibi alternatif ödeme planları sunulmaktadır. Kampanyada hayat sigortası zorunludur.

Düşük peşinatla ev sahibi olabilmek için Yeşil Konut Kredisi kullandırılacak evin ekspertiz değeri kapsamında aşağıdaki tabloda sunulan kredi üst limitine kadar kullandırım yapılmaktadır.

Örnek Kredi Kullandırım Tablosu

1.El Konut Alımında Kullandırılabilecek Maksimum Enerji Tutarı

Konut Değeri A Enerji Sınıfı B enerji sınıfı
Değer 2 Milyon TL'den az Değer x 90% Değer x 85%
Değer 2 Milyon TL'den çok, 5 Milyon TL'den az Değer x 70% Değer x 65%
Değer 5 Milyon TL'den çok, 10 Milyon TL'den az Azami 3,5 Milyon TL Azami 3,25 Milyon TL
Değer 10 Milyon TL'den çok Değer x 0% Değer x 0%

2.El Konut Alımında Kullandırılabilecek Maksimum Enerji Tutarı

Konut Değeri A Enerji Sınıfı B Enerji Sınıfı
Değer 500 Bin TL'den az Değer x 90% Değer x 90%
Değer 500 Bin TL'den çok, 2 Milyon TL'den az Değer x 70% Değer x 65%
Değer 2 Milyon TL'den çok, 5 Milyon TL'den az Değer x 50% Değer x 45%
Değer 5 Milyon TL'den çok, 10 Milyon TL'den az Azami 2,5 Milyon TL Azami 2,25 Milyon TL
Değer 10 Milyon TL'den çok Değer x 0% Değer x 0%

Yeşil Konut Kredisi konusunda daha detaylı bilgiyi bankanın web sitesinden ve mobil bankacılık üzerinden edinebilirsiniz.

Çevre Dostu Konut Kredisi

Vakıfbank’ın Çevre Dostu Konut Kredisi kullanarak evinin de doğayı koruyabilmesi için fidan dikilmesine vesile olan müşteri sayısı 160 binden fazladır.

TEMA Vakfı aracılığıyla 2010 yılında Konya/Karapınar, Şanlıurfa ve Tekirdağ 36.172 adet, 2016 yılında Burdur/Tefenni ve İstanbul/Şile’de 74.153 adet, Çanakkale/Gürece’de 2018 yılında 50.000 adet fidan, gelecek nesillerin daha güzel, daha yeşil ve çevre dostu bir dünyaya sahip olabilmeleri için Çevre Dostu Konut Kredisini doğaya kazandırmışlardır.

SarıPanjur markasıyla Vakıfbank olarak çevre bilincini artırmak üzere Kimlik Belgesi (EKB)’ne sahip konutlar ve çevre dostu konut projelerine dahil olarak, müşterilere kredi imkanı sunmaktadır. Enerji performansı kapsamında A sınıfı konutların ekspertiz değerinin en çok %90’ına, B sınıfı konutların ekspertiz değeri 500.000 TL üzerinde olanlar için en çok %85,500.000 TL’ye kadar olanları ise en çok %90’ına kadar kredi kullandırılabilmektedir.

Doğa Dostu Taşıt Kredisi

Doğaya karşı sorumluluk bilincinde olan ve tercihini karbon salınımı çok düşük seviyede olan hybrid ve elektrikli araçlar yönünde kullanan müşterilere Vakıfbank avantajlı faiz oranlarıyla Doğa Dostu Taşıt Kredisi imkanı sunmaktadır.

Kampanya Özellikleri:

Doğa Dostu Taşıt Kredisi kullandırımı, 2. el araçlar için hybrid ya da elektrikli ibaresinin araç ruhsatı üzerinde bulunması ve 0 km araçlar için nihai/proforma faturası olan araçlar için yapılacaktır.

Kampanya kapsamında Kasko herhangi bir sigorta firması tarafından yapılabilir. Banka gerekli durumlarda kredi kullandırım koşullarında değişikliğe gitme hakkını saklı tutmaktadır. Vakıfbank faiz oranı, kredi tahsis ücretini ve kampanya süresini değiştirme hakkına sahiptir. Kefil ön koşulu kredi taleplerinde aranmamakla birlikte şube gerekli görmesi halinde kefil talep edebilir. Kredi politikalarında Vakıfbank kampanya koşullarını müşteri bazlı değiştirebilir. Detaylı bilgi için çağrı merkez ve şubelerden bilgi alınabilir.

Vakıfbank Isı Yalıtımı Kredisi

Sürdürülebilir Bankacılık hedefleri doğrultusunda konutlarda sera gazı emisyonunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ile enerji tasarrufu sağlanıp, Isı Yalıtımı Kredisi sayesinde enerji verimliliği arttırılarak müşterilere destek verilmektedir.

Meskenlerde yakıt tüketiminin azaltılmasıyla enerji tasarrufunun sağlanmasını finanse ederek aile ekonomisine ve makro ölçekte dışa bağımlılığı azaltmak için ülke ekonomisine destek sağlanmaktadır.

Kampanya Koşulları:

Isı yalıtımı projesi sürecine dahil olan işlemler kampanyaya dahil olacak olup, şubeler tarafından süreçler yürütülecektir.

Banka gerekli durumlarda kredi kullandırım koşullarında değişikliğe gitme hakkını saklı tutmaktadır. Vakıfbank faiz oranı, kredi tahsis ücretini ve kampanya süresini değiştirme hakkına sahiptir. Kefil ön koşulu kredi taleplerinde aranmamakla birlikte şube gerekli görmesi halinde kefil talep edebilir. Kredi politikalarında Vakıfbank kampanya koşullarını müşteri bazlı değiştirebilir. Detaylı bilgi için çağrı merkez ve şubelerden bilgi alınabilir.

Vakıfbank Kurumsal/Ticari Enerji Kredileri

Proje ve Yatırım Kredileri

Vakıfbank ya da diğer bankaların liderliğinde oluşturulan büyük kamu ihaleleri kapsamında projeye dayalı (enerji, demiryolu, altyapı, baraj, otoyol vb. konusu büyük kamu ihaleleri kapsamında olan yatırımlarda) çeşitli miktarlarda katılarak sendikasyon kredilerine proje finansmanı sağlanmaktadır. Bunun dışında özelleştirme projelerinde de Vakıfbank finansman desteği vermektedir.

Projeye dayalı satın alma ve özelleştirme ihalelerine katılan firmalar ile komple yeni yatırım ve kapasite artırımı yapan, yapılan değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan firmalara; Orta ve Uzun Vadeli Döviz ve TL cinsinden Vakıfbank kaynaklarından kullandırılan kredilerdir.

Başvuru detayları ile ilgili şubeler bilgilendirme sağlamaktadır.

Sürdürülebilir ve Sorumlu Finansman

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve toplumda yer alan çeşitli katmanlardaki sosyo-ekonomik gelişime Vakıfbank kuruluşundan bu yana sürdürülebilir finansman ürünleri geliştirerek, desteğini sürdürmektedir. Ayrıca finansmanı yapılan projelerin çevresel ve sosyal etkilerini sorumlu finansman yaklaşımı kapsamında ele alarak takibini sürdürmektedir.

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

Sürdürülebilir ürün ve hizmetler, Vakıfbank sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Sosyal ve çevresel alanda finansman yoluyla en büyük etkiyi oluşturmaktadır. Bu kapsamda finansmanla ortaya çıkan etkileri azaltarak, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürünler geliştirmektedir. Sosyoekonomik gelişimi desteklemek üzere toplumun herkesimini gözeterek müşterilerin kullanımına ürünleri sunmaktadır.

Böylelikle müşterilerin güçlenmesini sağlayarak tarım sektörü çalışanları, kadın girişimciler, KOBİ’ler, yerel yönetimler gibi çeşitli gruplar için sağlanan destekler sayesinde toplumsal gelişimi teşvik ederek, yenilenebilir enerji için finansman sağlamaktadır.

Sorumlu ürün ve hizmetler ile ilgili detaylı bilgi için Entegre Faaliyet Raporunu inceleyebilirsiniz.

Sorumlu Finansman

Çevreye ve topluma katkıda bulunma yükümlülüğünün temelinde sorumlu finansman yer almaktadır. Vakıfbank, finansmanını sağladığı projelerin sosyal ve çevresel etkilerinin değerlendirme sorumluluğunda olup, bu projelerde olumlu dolaylı etki bırakmaya odaklanmaktadır.

Kredi Politikaları ve Süreçleri Uygulama Başkanlığınca bu kapsamda hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Sürdürülebilirlik başlığını Kredi Politikası Belgesi’ne eklenmiştir. Bu sayede yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre dostu projelere finansman önceliği tanınmaktadır. Çevresel etkilerinin belirlenmesi adına tüm projelerde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporlarının sağlandığı finansmanlarda ön gereklilik olarak belirlenmektedir. Proje finansmanından önce çevresel standartlara ilişkin gerekli dokümanlara talep edilmektedir. Çevresel kriterler dışında zorla çalıştırmama, çalışan ve insan hakları, çocuk işçi çalıştırmama ve etik değerler konularında çeşitli sosyal kriterlere uyulmasına önem vermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sektörlerde finansman sağlanmamaktadır:

 • Yasa dışı balık avcılığı
 • Alkollü içki ulusal distribütörleri ve üreticileri
 • Yasa dışı çocuk işçi istihdamı sağlayan işletmeler
 • Kara mayınları üretimi ve kitle imha silahları ile iştigal olan işletmeler
 • Nükleer enerji üreten işletmeler
 • Kumar ve şans oyunları oynatan işletmeler
 • Tütün mamulleri ulusal distribütörleri ve üreticileri

Vakıfbank tarafından finansmanı yapılmayan tüm faaliyetlere aşağıdaki PDF'den ulaşabilirsiniz.

Vakıfbank kredi sağladığı projelerde Alman Kalkınma Bankası (KfW), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası (World Bank) gibi uluslararası finans kuruluşlar ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır. Finansmanı bu kuruluşlar aracılığıyla sağlanan projelerde sosyal, çevresel ve yüksek etik kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.

Fransız Kalkınma Ajansıyla yaptığı anlaşmaya göre 2020 yılında sağladığı fon kapsamında Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sisteminin oluşturulmasına yönelik kredi tahsis süreçlerinde çalışmalar başlamıştır. Öncelikle Proje Finansmanı kredilerinde 20 milyon USD üzeri olanlar için Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi uygulamasının 2024 yılının son çeyreğinde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Çevre Yönetimi

Vakıfbank, kontrolsüz atıklar ve iklim değişikliği gibi yaşama meydan okuyan konuların toplum için acil çözüm üretilmesi gereken çevre sorunları olduğunun bilincindedir. 2015 yılında yönetim kurulunun almış olduğu kararla Çevre Yönetim Servisi’ni DestekHizmetleri Başkanlığı altında kurmuştur. Tam zamanlı 10 çalışanın görev aldığı Çevre Yönetim Servisi:

 • Karbon emisyon verilerini hesaplayarak azaltılması için çalışmalar yürütür,
 • Çalışanlar ile tüketim verilerini paylaşır, tasarruf önlemleri alır ve kaynak tüketim takibi yapar,
 • CDP (Karbon Saydamlık Projesi) raporunu hazırlar,
 • 2022 yılı itibariyle CDP (Su Ayak İzi Projesi) raporunu hazırlar,
 • Atıkların azaltımına yönelik aksiyon alır, uluslararası ve yerel mevzuatlara uygun şekilde bertarafını sağlar, tehlikesiz veya tehlikeli atık takibi yapar.

Çevre Yönetim Sistemi

2017 yılında çevre yönetim çalışmaları ile bankacılık faaliyetlerinin uluslararası standartlara uyumlu şekilde çevreye doğrudan etkilerinin yönetildiği, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile ispatlanmıştır. 2021 yılında ise ISO 14001 sertifikalı binalarda tüm Vakıfbank personelinin çalışması sağlanmıştır.

Her sene tüm lokasyonlarda bağımsız denetçi firmalar tarafından dış denetimler, Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince ise iç denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetimler sonucu uygunsuz durumlar oluşması halinde sorunun çözümü için düzeltici faaliyet formu oluşturarak çalışmalar yapılmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi’nin oluşturulan prosedürlerle etkinliği ve koordinasyonu sağlanmaktadır.

 • İç Denetim Prosedürü
 • Atık Kontrol Prosedürü
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlerin Tespiti Prosedürü
 • Kontrol Planları ve Çevre Boyutları Değerlendirme Prosedürü
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü
 • Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Takibi ve Belirlenmesi Prosedürü

2021 yıl sonu itibarıyla ISO 14001 ÇevreYönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki eğitimler sayesinde 1346 çalışan sertifikalandırılarak, 878 şubenin her birinde en az 1 sertifikalı çalışan bulunmaktadır. 2021 yılında önceki yıl hedeflendiği gibi 6.024 çalışanın tamamının E-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi alması sağlanmıştır.

İklim Değişikliği ve Emisyon Yönetimi

Hizmet, ürün ve faaliyetlerin iklim üzerindeki etkilerinin bilinciyle, iklim değişikliğinin yarattığı etkilerin çağın en önemli sorunu olması risk değerlendirme sürecinin de bir parçası olmuştur. Bu riskleri etkin şekilde yöneterek hem su tüketiminin azaltılmasına teşvik eden ekonomiye geçiş hem de düşük karbon emisyonunda aktif rol oynayan hedefleri bulunmaktadır. Bu nedenlerle Vakıfbank faaliyetleri esnasında karbon emisyonunu ve oluşan çevresel etkileri azaltmak için çalışmaktadır.

Bu kapsamda elektronik bir veri tabanı sistemi sayesinde çevresel performansı izleyerek tüm lokasyonlardaki su, atık, enerji verilerini sistemden takip edip enerji tüketimini, karbon salınımlarını ve çevresel etkileri azaltmak için çalışmaktadır.

Vakıfbank uluslararası öncü organizasyonların liderliğinde 2019 yılında yürütülen Bilim Temelli Hedef girişimine katılım sağlayıp karbon emisyonu azaltım taahhüdünü açıklayarak çevre duyarlılığını gösteren ilk Türk kamu kuruluşu olmuştur. Vakıfbank bankacılık kriterleri açıklanana kadar Yönetim Kurulunun aşağıda belirlediği hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır.

Yıllık olarak:

 • %2 Metrekare başına düşen doğalgaz tüketimi,
 • %2 Metrekare başına düşen elektrik tüketimi,
 • %2 Kişi başı kâğıt kullanımı,
 • %2 Toplam sera gazı ve karbon emisyonu azaltım
 • %2 Kişi başı kullanım suyu tüketimi.

Bu kapsamda; enerji verimli ürünleri, A sınıfı inverterli klimaları, enerji verimliliği yüksek sunucuları, merkezi ısıtma soğutma sistemlerini kullanmaktadırlar. Aydınlatmalar için LED sistemleri kullanılmakta, merkezi olarak telefon ve bilgisayarlar, belirlenmiş olan saatlerden sonra kapatılmaktadır.

Tüm bu uygulamalarla Sera Gazı Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliğine uygun bir şekilde su ve karbon salımlarının raporlanması ve takibi yapılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca iklim değişikliği stratejisi, karbon emisyon miktarı, risk yönetimi ve bu konudaki bankanın hedefleri CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği Programına raporlanarak bu konudaki banka performansı kamuoyu ve yatırımcıların bilgisi sunulmaktadır. CDP'nin Su programına 2022 yılı itibariyle raporlama sunmayı hazırlamaktadır.

2015 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği programı kapsamında raporlama yapılan 2021 yılında B seviyesindeki performans skoru devam ederek Türkiye’den programa katılan bankalar içerisinden en yüksek notu olanlar arasındadır.

Kampanyalı ürün fırsatlarının dışında çevresel ve sosyal konularda farkındalık yaratacak teklifler hazırlanmaktadır. Bu kapsamda basılı ekstre alan müşteri taleplerini e-ekstreye dönüştürme talebi toplayarak müşterilere dijital ekstre gönderimini sağlamaktadırlar. Ayrıca Kurum İçi Sosyal Sorumluluk Projeleri doğrultusunda “Her yıla bir orman” kampanyasıyla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirerek Vakıfbank Hatıra Ormanları oluşturulmaktadır.

Önceliği yenilenebilir enerji yatırımlarına veren Vakıfbank, enerji projeleri ve yatırımlarına finansman desteği sağlamaktadır. 2021 yılı içerisinde toplam 998,4 MW‘lık 22 adet 4.4 milyar TL’nin üzerinde yenilenebilir enerji projesine finansman desteği sağlamıştır.

Vakıfbank yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik miktarını ihtiyaçları doğrultusunda arttırma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu üretim seviyesi 2020 yılında %25 seviyesindeyken, 2021 yılında %80 seviyesine çıkarmıştır. 2022 yılı itibariyle ise I-REC denilen uluslararası sertifikasyon sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektriğin üretildiğini belgelemektedir.

Vakıfbank çalışanlarına iklim değişikliği ve enerji verimliliği konularında verilen eğitimlerle bilinçlendirme, banka içi ve dışında atıkların kaynağında ayrıştırılması, enerji tasarrufu gibi konularda davranış modellerinin çevreye duyarlı şekillerde olmasını amaçlamışlardır. Bu kapsamda 2021 yılında çalışanlara 8.144 saat çevrimiçi çevre konulu ve 3.307 saat çevrimiçi, 400 saat ise sınıf içi çevrimiçi sürdürülebilirlik konulu eğitimler verilmiştir.

Atık Yönetimi

Vakıfbank’ın hizmet ağı genişledikçe, enerji miktarının ihtiyaç duyulan kısmında artış oluşmakta ve atık miktarı da yükselmektedir. Bu durumda kişi başı atık oluşumunda azaltma ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda; kurum dış ve iç yazışmalarının elektronik ortamda yapılması, faks makinalarının yerine elektronik ortam uygulamalarının hayata geçirilmesiyle atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüm kutularını tüm lokasyonlarda bulundurarak geri dönüşüm oranını arttırmaktadır. Tehlikesiz ve tehlikeli atıkların yönetimini tamamlayarak uluslararası ve yerel mevzuatlara uygun hale getirmişlerdir.

Ayrıca elektronik atıklar için önce işlemden geçirip atık olarak kabul edilerek, ürünlerden çalışır durumda olanlar için bağış kampanyaları düzenlenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında yürütülen Sıfır Atık Projesi (Zero Waste)’nin sistem kayıtları tamamlanmış olup 2021 yılı sonunda belgelendirme için başvurular tamamlanmıştır. Banka’nın eğitim portalı üzerinden “Sıfır Atık” konulu eğitim tüm Vakıfbank çalışanlarına sunularak 6.174 kişi yaralanmıştır.

Vakıfbank Enerji Kredisi Başvurusu

Kredi başvuru işlemleri şubeler aracılığıyla yapılmaktadır.

Vakıfbank Enerji Kredisi BaşvuruEvrakları

Kredi değerlendirilmesi için tüzel firmalardan istenen evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, ortaklık, unvan ve son sermaye yapısını gösteren)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Faaliyet Belgesi veya yeni alınmışOda Sicil Belgesi
 • Ana sözleşme
 • Hazirun cetveli (Anonim şirketler için)
 • Vergi levhası
 • Firma yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri
 • Firma ortaklarının nüfus cüzdan örnekleri
 • İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
 • Mal varlığına ilişkin belgeler (Firma ve ortaklarına ait taşıt ruhsat fotokopileri ve gayrimenkul tapuları)
 • Bilanço esasına göre çalışan firmalara ait gelir tablosu ve son 3 yıllık onaylı bilanço
 • Son tam yıl ve cari yıl detay mizan
 • Cari yıl geçici vergi beyannameleri

Şahıs Firmalarının kredi değerlendirmesinde istenen evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, ortaklık, unvan ve son sermaye yapısını gösteren)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Faaliyet Belgesi veya yeni alınmış Oda Sicil Belgesi
 • Ana sözleşme
 • Vergi levhası
 • Noter onaylı imza beyannamesi/sirküleri
 • Kimlik fotokopileri
 • İkametgah belgesi ya da ikametgah yerine geçecek belgeler
 • İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
 • Mal varlığına ilişkin belgeler (Firma ve ortaklarına ait taşıt ruhsat fotokopileri ve gayrimenkul tapuları)
 • İşletme defterine göre çalışan firmaların son 3 yıla ait onaylı işletme hesap özeti (gelir tablosu-bilanço)
 • Bilanço esasına göre çalışan firmalara ait gelir tablosu ve son 3 yıllık onaylı bilanço
 • Son tam yıl ve cari yıl detay mizan
 • Cari yıl geçici vergi beyannameleri
 • İşlem türü kapsamında şube tarafından ek belge ve bilgi istenebilir.

Enerji ve GES Kredisi Veren Diğer Bankalar

Yenilenebilir enerji kredileri, güneş paneli kredileri ve diğer enerji verimlilik kredileri sunan tüm bankalarla ilgili bilgi için enerji kredileri ana sayfasını inceleyin: Tüm Bankaların Enerji Kredileri

Enerji Teşvik ve Destekleri

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santralleri inşası, güneş tarlaları kurulması ve enerji üretimi için yaptığı GES teşvikleridir. Güneş enerjisi sistemleri teşviklerinden yararlanmak için her programı ayrı ayrı takip edip zamanında başvuru yapmak gerekir. Enerji Destekleri sayfamızı ziyaret edin.
GES teşvikleri programları aşağıdaki gibidir: